NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  Hus med feil og fuktskader og forsikringstvist - i FBI, NRK
  Brent plast, røykutvikling og sinkeffekt
  Forsikringsprosjektet 9:Sjekkliste for sanering av bolig for sårbare brukere
  Forsikringsprosjektet 8: Helsekonsekvenser for sårbare personer
  Forsikringsprosjektet 3: Gjennomføring
  Forsikringsprosjektet 4: Medarbeidere
  Forsikringsprosjektet 5: Belastning (dose) , tålegrense (toleranseterskel) og respons.
  Forsikringsprosjektet 2:. Sammendrag
  Forsikringsprosjektet 1: Forsikring og skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere;
  Ozon og oksidanter
  Luktbekjemping
  Litteratur om inneklima og helse eller uhelse
  Dokumentasjon (beviskraft?) for sammenhenger mellom inneklima og helse eller uhelse
  Forsikringsprosjektet 6: Helse og sårbarhet i forhold til innemiljøet hjemme
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Forsikringsprosjektet 9:Sjekkliste for sanering av bolig for sårbare brukere
 

Sjekkliste for skadesanering av bolig for sårbare brukere

 

( Sett kryss for det som passer. (Ved kryss for ?? bør spørsmål tas opp med forsikringsselskapet , alternativt med advokat). NB! For å få utskrift med de kryssene du har avmerket må du ikke bruke den vanlige utskriftslogoen, men merke skjemaet og velge utskrift av "merket område". Alternativt kan du ta utskrift av skjemaet og så fylle det ut i kopien.

  

 1. Dekkes skaden / problemene av forsikringen?

  Ja  Nei    ??

 

 1. Er forsikringstakeren og/ eller noen andre beboere særlig sårbare for forurensninger i inneluft (miljøhemmet)?

Ja  Nei    

 1. Hvis Ja, foreligger det legeerklæring om tilstanden?

Ja  Nei   

 

 1. Bor det spedbarn eller småbarn i boligen eller ventes det nyfødt barn?

Ja  Nei    

 

 1. Bor det barn med kjent arvelig disposisjon for astma?

Ja  Nei    

 

 1. Bor det barn med kjent arvelig disposisjon for atopisk allergi?

Ja  Nei    

 

 1. Foreligger det andre forhold hos beboerne som tilsier særlige hensyn i skadesaneringen

Ja  Nei    

 

 1. Hvis Ja på spørsmål 5, 6, eller 7: foreligger det legeerklæring om dette?

 Ja  Nei    

 

 1. Er forsikringsavtalen klart formulert slik at det fremgår tydelig at boligen etter skadesaneringen blir helsemessig trygg og tilfredsstillende for alle som bor der?

Ja  Nei    ??  

 

 1.  Har forsikrede fått tilfredsstillende informasjon om omfang og natur av skadene

Ja  Nei    ??  

 

 1. Har forsikrede fått tilfredsstillende informasjon om hvilke tiltak som blir gjennomført for å rette opp skadene?

Ja  Nei    ??  

 

 1.  Er det enighet om hvilke tiltak som skal gjennomføres for å rette opp skadene?

Ja  Nei    ??

 

 1.  Er det nødvendig med erstatningsbolig mens skadene blir rettet opp?

Ja  Nei    ??  

 

 1.  Er det enighet om valg og kostnader av erstatningsbolig?

Ja  Nei    ??  

 

 1. Foreligger det bygningsteknisk risiko for fuktskade i naboleilighet?

Ja  Nei    ??  

 

  16. Foreligger det bygningsteknisk risiko for røyk- og luktskade i naboleilighet?

Ja  Nei    ??  

(Sist oppdatert 2. oktober 2005)

 

 Til toppen