NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Sinkeffekt. Depoteffekt
 

Sinkeffekt, depoteffekt.

 

Når gasser (kjemiske stoff i flyktig form)  tilføres inneluften,  følger hver eneste av dem naturens fysisk-kjemiske lover hver for seg. Der gassen kan komme til  i hulrom i et materiale, trenger den inn og deponeres der til det er oppstått trykkbalanse mellom stoffet i materialet og stoffet i luften omkring.

 

Når konsentrasjonen av en gass i inneluften synker eller inneluften skiftes ut med frisk luft, forrykkes denne trykkbalansen slik at materialet nå avgir gassen  til inneluften igjen. Hver gass avgis til inneluften slik at det skapes likeverdig balanse mellom de aktuelle molekylene.

 

Dreier det seg om luktende gasser, kjennes lukten i lang tid i rommet. Dette kan vare svært lenge selv med meget aktive utluftinger (utbaking).

Fenomenet er velkjent for alle som har opplevd hvordan lukt fra tobakksrøyking inne kan henge igjen i uker og måneder.

 

I bygninger og ikke minst i bolighus finnes mange materialer som er utsatt for slik sinkeffekt. Dels er det materialene i selve bygget. Treverk (særlig uhøvlet tre), mur, glassfiber, sponplater, gipsplater mm som ikke er overflatebehandlet med diffusjonstett materiale, isolasjonsmateriale av glassfiber, mineralull, jord og leire ( i stubbloft), papirmasse, strie etc.

Inventar er sterkt utsatt: møbler med møbelstopp, madrasser og sengetøy, tepper , gardiner, klær og andre tekstiler, papirer (bøker)

 

Både luktende og luktfrie  gasser setter seg i slike  porøse materialer og frigjøres så igjen til inneluften over tid. Røyklukt eller andre spesielle lukter som henger igjen etter skadesanering, betyr at det finnes kjemiske stoffer i det skjulte, og at det eller de fortsatt frigjøres til inneluften.

Avgassingen av slik deponert kjemi avhenger av mange variabler ut over gasstrykkene. Gassmolekylene kan ha mer eller mindre affinitet (binding, klebring)  til de molekyler de møter i materialet .

 

Det kan være en langsom prosess å få bort lukten. For noen kjemiske stoffers ogmaterialers vedkommende kan prosessen påskyndes og fullføres helt med enkle midler slik  som vasking, gjennomskylling, rensing eller lignende, men andre kan kreve full utskifting av materialene.

Detaljert utforsking av dette mangler for ulike materialer utsatt for kjente og ukjente gasser (lukter).

 

 

 

Kjell Aas©

 

(Sist oppdatert 27. mai 2005)

 

  Til toppen