NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  BARNEHAGESERIE
  Barnehageserien
  Radon i barnehagen?
  Godt innemiljø for barn
  Barnehageboken 2008.
  Barnehagearkitektur
  Helse-miljø-trivsel i barnehager. Brosjyre.
  Godkjenning av barnehager
  Allergi mot dyr -i barnehage og skole
  Kravspesifikasjoner for barnehagebygg
  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i barnehager
  Mat i barnehagen
  Renhold og rengjøring
  Naturbarnehage
  Lek og fysisk aktivitet
  Materialer for barna
  Uteområdet for barnehagen (sjekkliste)
  Godt innemiljø i barnehagen (sjekkliste)
  Klager (saksgang)
  Lover, forskrifter, veiledninger mv
  Kartlegging av innemiljøet i barnehagen med KSM
  Rammeplan for barnehager
  Barnehagen og infeksjoner
  Utfordringer i barnehagen - og noen sviktområder
  Trygg barnehage
  KSM barnehage. Kartlegning av innemiljøet
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Barnehageserien

Denne barnehageserien er for foreldre med små barn og for personalet i barnehagen

 

Barnehager er viktige både for barna selv, for familien og samfunnet. I en bok om barn med allergi, astma, eksem[1]står det (side 11) "Barnehagen er en barnesak + en familiesak + en kvinnesak + en mannssak + en samfunnssak + en helsesak".  Og (side 181): "Uten barnehagen stopper Norge."

 


Les mer

Radon i barnehagen?

Barnehagens eier har plikt til å få undersøkt radonkonsnetrasjoinen inne og gjennomføre anbefalte tiltak. Statens Strålevern har nå satt tiltaksgrensen  ved 100 Bq/ m3 og maksimumsgtrense ved 200 Bq/m3


Les mer

Godt innemiljø for barn

Hvert menneske bruker mange kilo – ja kilo  - luft hvert døgn. Inneluften og innemiljøet er aller viktigst fordi de fleste av oss er inne 80-90% av tiden.Det som er godt nok for barn, er godt for alle, men det som er godt nok for voksne, er ikke alltid  godt for barn. 

Vil du ha friske og glade barn, må du gi dem et godt innemiljø. De innemiljøene som er viktige for barnas utvikling er morens livmor under svangerskapet, barneværelset og  boligen,  barnehage,  skole.. Denne nettsiden inneholder omtale og veiledninger om innemiljø/inneklima i henholdsvis, bolig, barnehage og skole og alle innledes med denne teksten. Her innleder den barnehageserien. .


Les mer

Barnehageboken 2008.

”Gratis til deg som har barn i barnehage” står det på forsiden av Barnehageboken 2008. Det er en lekker liten bok med mye nyttig stoff presentert enkelt og greit. NAAF og NFBIB er blant de mange som har bidratt.


Les mer

Barnehagearkitektur

Hvilke instanser er ansvarlig for drift av en barnehage (mener innemiljø). Hvem kan svare hvordan barnehagen måtte se ut?... Det er dette vedlagte bildet og andre som sier at alt ikke er  i orden i barnehager.

Men hva er minimum krav?  Er litt i tvil. Håper å høre fra dere snarest.

 


Les mer

Helse-miljø-trivsel i barnehager. Brosjyre.

Brosjyre om helse, miljø og sikkerhet i barnehager


Les mer

Godkjenning av barnehager

Ny veileder om godkjenning av barnehager. Kommunene har hovedansvaret for at det etableres barnehager som oppfyller kravene i regelverket og som sikrer barna et likeverdig pedagogisk tilbud.

 


Les mer

Allergi mot dyr -i barnehage og skole

Alle som har dyr hjemme eller har annen nær kontakt med dyr, bærer med seg på klærne støv fra dyrepels og hud, inntørket spytt og lignende fra dyrene. Det er mer enn nok til å utløse allergier hos mange, særlig hos barn. Elever og lærere med slikt støv på klærne legger etter hvert fra seg så mye av dette støvet på skolen, at det er rikelig av allergifremkallende  stoffer i barnehager og klasserom. En svensk undersøkelse har vist at støv i klasserom kan inneholde rikelig av hovedallergenene fra særlig fra katt, hund og hest. Litt populært sagt kan det hevdes at "det er en halv katt og en halv hund i alle barnehager og klasserom".Derfor blir mange barn med allergi mot dyr syke på skolen eller kort tid etter at de har vært der. Slike allergier faller inn under den funksjonshemmingen som kalles miljøhemming. Det stiller krav til barnehage og skole. Her er noen råd til barnehager og skoler.

 


Les mer

Kravspesifikasjoner for barnehagebygg

Husbankens Nyhetsbrev uke 12, 2006 omtaler nytt nettbasert verktøy for kommuner og andre barnehageaktører, nemlig nettstedet www.aktivhms.no/barnehager.


Les mer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i barnehager

Et nytt nettsted tar for seg helse, miljø og sikkerhet (HMS) i barnehager.


Les mer

Mat i barnehagen

I barnehagen må barna få mat. Barnehagen sørger for å gi barna sunn og riktig mat. Mange barn er imidlertid allergiske mot en eller flere matvarer eller har andre former for matintoleranser.  Ved allergier kan søl, matos og støv fra mat også gi reaksjoner. Dette krever spesielle hensyn, og spesielle kunnskaper og tiltak i barnehagen.


Les mer

Renhold og rengjøring

Kvaliteten av innemiljøet bestemmes av mange faktorer enkeltvis og i gjensidig samvirke. Vi  påvirkes i særlig grad av kjemiske og immunologisk aktive stoffer i gassform og i og på støv som pustes inn, og  som kommer på hud og slimhinner. Renhold er derfor en meget viktig og tidvis avgjørende faktor for et godt innemiljø. Godt og systematisk renhold fører til bedre inneklima med mindre svevestøv, lavere konsentrasjoner av gasser (TVOC) i inneluften, reduksjon av bakterier og muggsopper - og til bedre helse og funksjon. Dårlig renhold gir et dårlig innemiljø.


Les mer

Naturbarnehage

Det er herlig å oppleve naturbarnehager i funksjon. De gledesfylte aktivitetene i skog og mark og alle de små og store oppdagelsene som barna gjør der, skaper nok mange naturelskere for fremtiden. Naturelskere og mennesker som har oppdaget de fine sanseinntrykket en kan få fra naturen, får en sikkerhetsventil for livskvalitet selv om mye annet skulle gå galt i livet.

Slike naturbarnehager kan være et godt tilbud også for noen barn med allergier eller astma, men er nesten utenkelige og må frarådes for andre.


Les mer

Lek og fysisk aktivitet

Lek er ikke bare for å ha det morsomt.  Gjennom forskjellige leker får barn viktige kunnskaper og ferdigheter, og de kan få utløp for energi og følelser på en positiv måte. Fysisk aktivitet gjør kroppen sterkere, mer førlig og gir et sunnere liv. Det er også mye dokumentasjon helt fra lang tid tilbake som viser at fysisk aktivitet kan bidra til bedre mental helse.


Les mer

Materialer for barna

I barnehagen kan det være noen barn med ulike funksjonshemminger. Personalet legger  forholdene t il rette for hvert barns ferdigheter og utviklingstrinn. Det er krevende utfordringer.

 

Det kreves særlig omtanke i valg av aktiviteter og  materialer for barn med overfølsomhet i form av allergier og hyperreaktivitet. Ellers kan barn med eksem, elveblest,  astma og / eller nese/øyeplager reagere på det de bruker, og da kan det virke negativt, det som skulle vært positivt. Det er noen generelle hensyn å ta og i tillegg hensyn til hvert barns spesielle situasjon og reaksjoner.

 


Les mer

Uteområdet for barnehagen (sjekkliste)

Uteområdet og inngangspartiet kan spille en stor rolle for kvaliteten av innemiljøet/inneklimaet.

Viktige forhold er luftkvaliteten, utearealet med trygge lekemuligheter, inngangsparteit med avsmussing og tilgjengelighet.


Les mer

Godt innemiljø i barnehagen (sjekkliste)

* En barnehage er god bare hvis personalet er godt og innemiljøet er godt.

* Er innemiljøet dårlig, er barnehagen dårlig!

* Kvaliteten på innemiljøet avhenger av beliggenhet, utforming og kvalitet der materialvalget 

   spiller en rolle.

* Det er også avhengig av vedlikehold og drift og av hvordan uteareal og innemiljø

   tilrettelegges og brukes.


Les mer

Klager (saksgang)

Hvis det er grunn til å klage på noe i barnehagen, bør dette først tas opp med barnehagens leder. Hvis det ikke fører frem, bør klageren følge riktig fremgansgmåte.


Les mer

Lover, forskrifter, veiledninger mv

Personalet i barnehagen må forholde seg til en rekke lover, forskrifter og vedtekter. For foreldre kan det være godt å vite litt om dette. Her i barnehageserien omtales noen lover, forskrifter, veiledninger mv som er særlig viktige.. Interesserte finner detaljrikt stoff i netthenvisningene.


Les mer

Kartlegging av innemiljøet i barnehagen med KSM

Kvalifisert skjønn metoden (KSM) for barnehager er en enkel og billig måte å finne ut om hver av faktorene som er viktig i et innemiljø /inneklima, er gode nok. (KSM barnehage). Den anbefales brukt som en del av barnehagens internkontroll. Tilsvarende metode brukes og så for egen bolig og for kartlegging av innemiljøet i skoler.


Les mer

Rammeplan for barnehager

Det er utarbeidet et omfattende dokument  " Rammeplan for barnehagen". Den sies å  fungere som en slags "bibel" for barnehagene. Den inneholder mye til ettertanke. Noen få smakebiter gjengis her sammen med lenke til en kortfattet versjon.


Les mer

Barnehagen og infeksjoner

 Alle småbarn må gjennom en god del infeksjoner og særlig i luftveiene ("forkjølelser").  Mange blir smittet i barnehagen. Dårlig inneklima  i barnehagen øker risiko for smitte mellom barna, men selv i godt inneklima er smitte ikke til å unngå.

Bortsett fra barnesykdommene som de kan og bør få tidlig motstandskraft mot med vaksinasjon, er de svært mottagelige for smitte fra andre barn (og voksne). Det dreier seg mest om ulike virusinfeksjoner som spres lett både gjennom dråpesmitte (med ørsmå smittedråper i luften omkring smittebærere som nyser og hoster), og gjennom berøring.


Les mer

Utfordringer i barnehagen - og noen sviktområder

Barnehager har utfordringer i hopetall. I denne serien tar vi bare opp slike utfordringer som har med miljøet å gjøre, og som oppstår for barn og foreldre med allergier eller andre former for overømfintlighet.


Les mer

Trygg barnehage

Barnehage er en veldig viktig arena for mange barns utvikling, men den må være et trygt sted å være. Her er det noen enkle sjekklister.


Les mer