NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Boligserie
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Boligserie
  Godt innemiljø for barn
  Kunnskap og praktiske råd om inneklima
  Konveksjonsovner
  Radon i området. Hva med oss?
  Luftrenser ved luft-til-luft varmepumpe?
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Allergi, astma - og dyr hjemme
  Insekter i boligen 1
  Insekter i boligen 2
  Radon
  Fjern muggsopper!
  Påvis muggsopper
  Påvis fukt
  Malingtyper
  Maling og helse
  Planter inne og ute
  Oppvarming
  Temperatur. KSM pkt 5
  Undersøkelse og målinger av inneklimaet
  Renhold
  Varmepumper og energisparing
  Støv og svevestøv
  Ventilasjonstyper (Boligserie)
  Spesielt uønskede forurensninger inne
  Vanlige forurensninger inne (Boligserie)
  Normer og grenseverdier
  Babyværelset
  Barneværelset
  Valg av bolig
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Trygg og trivelig bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet. KSM pkt 6
  Temperatur KSM pkt 5 bolig
  Lukter.KSM pkt 7
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme med KSM
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Kartlegging av innemiljøet hjemme med KSM
 

Kartlegging av innemiljøet hjemme med kvalifisert skjønn- metoden (KSM)

KSM er en rimelig metode som bygger på :

·         normale sanser

·         sunt vett

·         enkel måling av temperatur

·         eksperterfaring

·         hygienisk skjønn

·         forskrifter og veiledninger

·         systematikk

·         veiledning gjennom eksempler

·         Det er god overensstemmelse mellom KSM og mer krevende målinger

KSM  er utarbeidet av professor dr. med. Kjell Aas og beskrevet i detalj i boken: "Godt innemiljø for barn", Høyskoleforlaget 1999 og i www.inneklima.com.

Metoden er evaluert og funnet meget god i sammenlikninger med målinger av inneklimaforhold (Rogalandsforsk: "Innemiljø i skolebygg". Samlerapport. Rapport RF 97/035), og er videreutviklet etter det. 

 Du kan uten videre bruke denne metoden på din egen bolig, men for å bruke den på andres boliger trenges det spesielle kvalifikasjoner

Fremgangsmåte

KSM kan gjennomføres når som helst på året hvis man tenker gjennom  forholdene for ulike årstider, men dette er nok greiest høst, vinter og tidlig vår. Selv om vurderingen foretas en gråværsdag, kan du lett vurdere om det for eksempel solavskjermingen  er god nok om sommeren.

I kartlegningen gjelder det å være nøktern. Innbill deg at du er en utenforstående, ganske kritisk og absolutt ikke spesielt snill person som er innleid for formålet.

I KSM brukes et skåresystem (karaktersetting) for kvalitet der skår 1 er godt, skår 2 er mindre godt, men akseptabelt, skår 3 er dårlig og skår 4 veldig dårlig. Det er lurt å bruke et registreringsskjema for dette. Det kan hentes ned her  (Registreringsskjema for KSM). Aller best oversikt får du ved å bruke et spesielt  Pilskjema .  I det skjemaet merker du av din skår på en vannrett linje som er delt inn for dette formålet slik som vist i denne figuren:

1

2

3

4

<----------------->|

<-------X----->|

<--------------->|

<------------->|

<----------------->

<------------->|

<--------------->|

<------------->|

.       godt          .

0,1-          1,0

                         

                         .

Mindre    godt
   /akseptabelt

1,1  -      2.0

         dårlig        .

2,1     -          3.0

                           .

 meget dårlig  

3,1      -      4,0

                      .

Her er X satt for å markere ”Mindre godt, men akseptabelt”.

Hvis du ønsker tallbehandle dette, følger du de tallene som er vist i figuren.

Der markerer X tallet 1,5 (bemerk at alt som er over 1, er i sonen for 2!).

 

Når alt er markert i arbeidsskjemaet, kan du fylle ut søylene opp til markeringen din. Slik får du en illustrasjon av hvordan innemiljøet hjemme er i sin helhet.

Er det noe som markeres som dårlig, bør du prioritere tiltak for å få det godt nok.

 

I gjennomgangen av boligen er det mange forhold som er viktige og som må vurderes. KSM omfatter  hele 16 forhold der hver enkelt av dem kan bidra til et godt eller dårlig innemiljø.

(Husk at innemiljø omfatter estetiske, sosiale og psykologiske forhold i tillegg til de fysiske sidene av inneklima.)

I KSM blir det gitt beskrivelser og veiledning belyst med eksempler for hvert forhold.

Det er ikke mulig å gi fullstendig veiledning på noen kortfattet måte for alle de variabler og de mange individuelle forhold som kan observeres i en bygning. Men ut fra eksemplene er det nok mulig for de fleste å vurdere spesielle funn på en nøktern måte.

 

Se evt også kvalifisert skjønn-metoden for barnehager, skoler og yrkesbygg  i www.inneklima.com.

Her i nettstedet vårt blir det gitt veiledning i KSM-vurdering for  de aktuelle forholdene hver for seg, slik du kommer frem til dem ved å klikke på stikkordene i den følgende KSM-oversikten.

 

Lupe

KSM- oversikt.

Vurdering av kvaliteteten på innemiljøet i en bolig må omfatte alle følgende forhold:

 

  1. Uteluft ved luftinntak

  2. Tettboddhet (spesielt soverom)

  3. Spesielle forurensninger inne (spesielt tobakksrøyk)
  4. Fukt og luftfuktighet
  5. Lukt
  6. Renhold og rengjøring
  7. Ventilasjon, luftskifte
  8. Byggets historie (spesielt byggeprosessen, obs fuktskader)
  9. ENØK/ HENØK, energibruk
  10. Annet (Fysisk tilrettelegging, orden, trivelighet, estetiske sider med mer).

 

Se også:

 

 

 

Klikk på blåmarkert stikkord for å komme til mer detaljert omtale

(Sist oppdatert  22.mars 2011)

Kjell Aas ©