NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skolens innemiljø -og lærerne?
  Departementene krever godt innemiljø i alle skoler
  Spørreskjema for skoleelever
  Skolemiljø for læring - veileder for skoleeiere
  To viktige interpellasjoner i Stortinget
  Skolens inneklima og elevenes arbeidsevne
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler
  Dårlig inneklima i skolene. Lovbrudd! (22.10.2003)
  Skolebygg og elevenes helse
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen (fortsatt)
  Skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Ansvar og plikter
  Litteratur: Forskning og utredning
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Skolens innemiljø -og lærerne?
 

Skolens innemiljø –og virkning på lærerne?

 

(Spørsmål 2. september 2008)

 

Vi er en liten gruppe studenter som skriver en oppgave om innemiljøets virkning på lærerne og deres evne til å undervise. Vi har med interesse lest flere dokumenter bl.a. her og i dine andre nettsider om hvordan elever opplever et dårlig inneklima. Når elever kan få hodepine, ekstrem og unormal tretthet, nedsatt konsentrasjonsevne, dårligere hukommelse og dårligere prestasjoner, er det vel sannsynlig at noe sånt også kan skje med lærerne.

Det vil i så fall i neste omgang gå ut over elevene.

Kjenner du til noen undersøkelse som tar for seg lærernes opplevelser og arbeidsevne i skoler med henholdsvis godt og dårlig inneklima?

 

SVAR

(2. september 2008)

 

I forbindelse med skoleundersøkelser i Aktiv MEIS prosessen i mange kommuner med bruk av  Kvalifisert skjønn metoden for skoler  ble lærere intervjuet og arbeidsplassene deres vurdert, men dette ble ikke systematisert og publisert.  I en undersøkelse av dette måtte en ha inkludert de psykososiale aspektene. Det er en ekstra krevende oppgave og hos oss har ressursene ikke strukket til for dette.

 

Inneklimaet i mange lærerværelser/ arbeidsrom var meget dårlig samtidig som inneklimaet i klasserommene kunne være enda dårligere. Mange lærere klaget over hodepine og utmattelse på slutten av arbeidsdagen, men det kunne jo også skyldes stresset som mange opplevde.  Her er det opplagt mange onde sirkler også i samarbeid mellom lærer og elev, f.eks. hvis begge er slitne og har hodepine.

 

Tavlesituasjon 

 

 

Jeg kjenner ikke til noen publisert sammenliknende undersøkelse av inneklimaets virkning på skolepersonalet, men det er gjort noe på universitetsnivå (Bakke JV et al 2008 [1]).

Som ved andre tilsvarende undersøkelser, hadde staben i bygg med  dårlig inneklima mer plager enn i kontrollbygninger, men det dreide seg om symptomer uten objektive tegn. Det understreker nødvendigheten av dyptgripende psykososiale undersøkelser med relasjon til arbeidsevne i undervisning. En slik undersøkelse skulle jeg gjerne ha sett!

 

 Ørebrometoden er det opplegg og manual for undersøkelser av arbeidsplass i skoler som også kan brukes på lærerne (men manualen må kjøpes gjennom nettsiden). Heller ikke der er det  opplegg for måling av lærernes ferdigheter som lærere.  Omtalen av Ørebromodellen  i inneklima.com gir et innblikk i opplegget.


[1]

Bakke JV, Norbäck D, Wieslander G, Hollund BE, Florvaag E, Haugen EN, Moen BE:

Symptoms, complaints, ocular and nasal physiological signs in university staff in relation to indoor environment - temperature and gender interactions.

Indoor Air. 2008 18:131-43. Se kort sammendrag

 

Kjell Aas©

 

(Sist oppdatert 2.september 2008)

 

   Til toppen