NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skolens innemiljø -og lærerne?
  Departementene krever godt innemiljø i alle skoler
  Spørreskjema for skoleelever
  Skolemiljø for læring - veileder for skoleeiere
  To viktige interpellasjoner i Stortinget
  Skolens inneklima og elevenes arbeidsevne
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler
  Dårlig inneklima i skolene. Lovbrudd! (22.10.2003)
  Skolebygg og elevenes helse
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen (fortsatt)
  Skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Ansvar og plikter
  Litteratur: Forskning og utredning
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Skolemiljø for læring - veileder for skoleeiere
 

Veileder om inneklima og helhetlig fysisk miljø

 

Kommunenes sentralforbund har nå utgitt en veileder med denne tittelen

Den er forfattet av S. Jerkø, M. Mysen, A. Homb, J. Nersveen S. Nilsen, P. Blom og  J. Christophersen. (SINTEFByggforsk).

 

Målsetningen

I denne rapporten står det i innledningen at det er vektlagt to forhold: a) å presentere en enkel metode for å kartlegge tilstanden for inneklimaet ved egen skole, og b) se inneklimaet i et bredt perspektiv hvor et helhetlig fysisk miljø står i fokus, og hvor det pekes på mulige årsaker, sammenhenger og utbedringstiltak i et helhetlig perspektiv.

 

Kommentar

Målsetningen er god, men rapporten er blitt en omfattende og tidkrevende sak som kanskje egner seg best for driftsansvarlige i kommunen. Det er vel en forutsetning at dokumentet studeres og brukes av ledelse og tillitsvalgte i barne- og ungdomsskoler for å få gjennomført de tiltak som anbefales. Fra Kommuneforlagets side planlegges det å lage en veileder i kortversjon som lett kan tas i bruk av skolens ansatte og elever i det praktiske arbeidet.

 

Mens skolene venter på den, kan de komme lett gjennom det store dokumentet ved å følge vårt forslag.   

Det er imidlertid skuffende at man i dokumentet bruker elevene bare som intervjuobjekter uten å satse på elevenes potensial i miljøskaping. Elevene selv er en betydelig ressurs for dette prosjektets målsetning, noe som NFBIB har erfart ved gjennomføring av ulike prosjekt. Derfor blir det her tilføyd noen relevante forslag om metoder og verktøy som ligger tilgjengelig på Internett.

 

Leses av hvem – og hvordan?

Skolens verneombud (iallfall nyvalgte), den som utpekes som prosjektadministrator for datainnsamling (se pkt 1 nedenfor), og spesielt interesserte bør sette av den tid det tar å lese hele rapporten. 

For skolens leder vil jeg anbefale meget rask gjennomgang med grundig lesing bare av noen utvalgte sider av rapporten.

 

Forslag: rask, rasjonell  gjennomgang (og spesielle  forslag i pkt 8, 9 og 11)

 

Rapporten har mye stoff som skoleleder sannsynligvis ikke behøver lese. Gå heller rett til de sidene som er pekt ut.

 1. Deleger ansvar for administrering og gjennomføring av målinger og innsamling av informasjon på data til en ”prosjektadministrator”. Denne bør lese hel rapporten.
 2. --> s.7 : Les Elektronisk verktøy for kartlegging m.m.
 3. --> s.10: Ta for sikkerhets skyld en titt på avsnittet Skoleeiers ansvar for fysisk miljø
 4. Sørg for kopier til driftsansvarlig av sidene 14 til og med 24 om ”Mulige utbedringstiltak”.
 5. --> s 34 – 38: Les Forberedelser, gjennomføring og etterarbeid.
 6. Ferdig med å lese!  Hopp over resten!                                                                     
 7. Overlat til klassestyrerne eller andre lærere å kopiere opp Skjema S – Spørreskjema til elever, side 91-92. og administrere spørreundersøkelsen etter avtale med prosjektadministratoren.
 8. Forslag: Som et (bedre) alternativ til dette spørreskjemaet kan skolen velge Spørreskjema om innemiljøet i skolebygg som har vært mye brukt bl.a. i Aktiv MEIS prosjektet, se neste punkt.
 9. Forslag: Gjør bruk av elevressursene med aktivering av elevene slik som mange skoler har gjort det med Larviksmodellen eller med Aktiv MEIS modellen.
 10. Overlat resten av skjemaene til prosjektets ”administrator”. (NB! Ved måling av  temperatur, luftfuktighet og CO2 inne må det tilføyes samtidig måling av dette i uteluften!).
 11. Forslag: Ta stilling til kartleggingsmetode: Leder, verneombud, prosjektets administrator, driftsansvarlig og elevenes tillitsvalgte bør sammen vurdere om skolen kan og vil la elevene selv kartlegge sitt eget innemiljø med Kvalifisert skjønn metoden for skoler (KSM).
 12. Forslag: Stimuler til økt kunnskap: Anmod lærere, verneombud og elever om å gjøre nytte av relevante kunnskapsbanker på internett: www.innemiljo.net,  www.inneklima.comwww.allergiviten.nowww.miljolare.no  og www.aktivhms.no.

Se også Aktiv Meis programmet for aktiv elevmedvirkning!

Skolenes inneklima anno 2010; følg lenkene!

Relevant kunnskap hos hver medarbeider og elev i skolen er det beste middel for å oppnå et godt innemiljø i skolen 

.

 

Kjell Aas©

 

(Sist oppdatert 4. mars 2010)

 

 

     Til toppen