NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skolens innemiljø -og lærerne?
  Departementene krever godt innemiljø i alle skoler
  Spørreskjema for skoleelever
  Skolemiljø for læring - veileder for skoleeiere
  To viktige interpellasjoner i Stortinget
  Skolens inneklima og elevenes arbeidsevne
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler
  Dårlig inneklima i skolene. Lovbrudd! (22.10.2003)
  Skolebygg og elevenes helse
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen (fortsatt)
  Skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Ansvar og plikter
  Litteratur: Forskning og utredning
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
To viktige interpellasjoner i Stortinget
 

Interpellasjoner om barn og astma og inneklima på skoler

 

Om barneastma:

 

Interpellasjon fra representanten Sonja Irene Sjøli (H)  til helse- og omsorgsministeren: «En undersøkelse i regi av Ullevål universitetssykehus viser at hver femte 10-åring i Oslo har hatt astma, og at 11 pst. av barna har pågående astma.

Forekomsten av astma blant norske barn er dermed høyere enn i andre europeiske land. Dette tilsier at det er nødvendig å øke innsatsen for å forebygge astma hos barn, og Norges Astma- og Allergiforbund anbefaler at det iverksettes en nasjonal strategi for å oppnå dette. Både foreldre, andre voksne og myndighetene har behov for mer informasjon om risikofaktorene for astma. Ifølge Norges Astma- og Allergiforbund er det også nødvendig å styrke forskningen på dette området.

       Hva vil statsråden gjøre for å styrke kunnskapen om astma, og sikre at det iverksettes forebyggende tiltak for å redusere forekomsten av astma blant barn?»

Kort omtale og utdrag av debatten i Mye (løfterikt?) godsnakk---” 


Inneklima i skoler

      

Interpellasjon fra representanten Gunnar Gundersen(H) til kunnskapsministeren:  

"

«Det er liten tvil om at et godt inneklima er en viktig forutsetning for god helse og læringsmiljø.
God og frisk luft er en svært viktig forutsetning både for å holde konsentrasjon og for å unngå helseplager.
Utviklingen i antall barn med astma er bekymringsfull, og dette er et tegn på at mange barn ferdes i for mange miljøer med for dårlig inneklima. Skolen er en helt sentral del av barns oppvekst, og inneklima må ha høy prioritet.

Kan statsråden orientere om hvilke standarder og kontrollsystemer som er etablert for å sikre barn et inneklima på skolen som fremmer et godt læringsmiljø?»

Kort omtale og utdrag av debatten i ”Interpellasjon i Stortinget---”

 

 

 

Kjewll Aas©

 

(Sist oppdatert 22. juni 2007)

 

     Til toppen