NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skolens innemiljø -og lærerne?
  Departementene krever godt innemiljø i alle skoler
  Spørreskjema for skoleelever
  Skolemiljø for læring - veileder for skoleeiere
  To viktige interpellasjoner i Stortinget
  Skolens inneklima og elevenes arbeidsevne
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler
  Dårlig inneklima i skolene. Lovbrudd! (22.10.2003)
  Skolebygg og elevenes helse
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen (fortsatt)
  Skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Ansvar og plikter
  Litteratur: Forskning og utredning
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Skolens inneklima og elevenes arbeidsevne
 

Inneklimaet betyr mye for elevenes arbeidsevne

 

Det er gjennomført en del undersøkelser av inneklimaets betydning for produktivitet i yrkesbygg

For noen år siden ble det undersøkt også i norske skolemiljø  i et samarbeid med Rogalandsforsk der denne redaktør (Kjell Aas) medvirket.  

Der ble det vist at dårlig inneklima førte bl.a. til dårligere prestasjoner målt med evnen til å gjennomføre oppgaver på PC.

 

Elevenes egenopplevelse av inneklimaet og helserapport kom frem av detaljerte spørreskjema før og etter utbedring av eksperimentskoler. Samtidig ble forholdene kartlagt i kontrollskoler med henholdsvis ”dårlig inneklima” med behov for rehabilitering og ”godt inneklima” etter tidligere bygningsmessig rehabilitering.

 

  • Elever som opplevde inneklimaet som dårlig, rapporterte flest helseplager
  • Elevene opplevde helseplager (som hodepine, tretthet, konsentrasjonsproblemer med mer) ved høye CO2-konsentrasjoner (over 1500 ppm) og ved høy romtemperatur.
  • Ved høy CO2 (over 1500 ppm) presterte elevene (mest jentene) dårlig.
  • Elevenes opplevelse av dårlig inneklima (”dårlig luft”) økte med økende CO2.
  • Elevene opplevde ubehag og helseplager ved for lave og høye gulvtemperaturer.
  • Elever presterte dårligere ved for høy lufttemperatur (spesielt jentene).
  • Elevenes prestasjon samvarierte med opplevelse av ”dårlig luft” og helseplager.
  • Helseplagene ble redusert og prestasjonene bedret  med utbedring av inneklimaet.

Ny dansk undersøkelse

 

Det er gjennomført en undersøkelse i Danmark som ennå ikke er publisert i noe tidsskrift, men som finnes på nettsiden til  International Centre for Indoor Environment and Energy Department of Mechanical Engineering , ved det Tekniske universitet i Danmark, aprilutgaven 2007.

 

Undersøkelsen er beskrevet og funn illustrert i nettsiden og gjaldt betydning av ventilasjon og temperaturregulering hver for seg. Ti-tolv år gamle elevers  arbeidsevne ble vurdert både mht hvor raskt de arbeidet og løste oppgaver, og mht feil i løsningene i vanlig skolearbeid  inkl. lesning og regning.

De oppnådde betydelig bedring når temperaturen sommerstid ble senket fra ca 25oC til ca 20oC. Betydelig bedring ble oppnådd også med bedring av ventilasjonen (vinterstid)  fra et luftskifte på ca 4 til ca 10 l/s/person.

 

Kjell Aas©

(Sist oppdatert 1. mai 2007)

 

   Til toppen