NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skolens innemiljø -og lærerne?
  Departementene krever godt innemiljø i alle skoler
  Spørreskjema for skoleelever
  Skolemiljø for læring - veileder for skoleeiere
  To viktige interpellasjoner i Stortinget
  Skolens inneklima og elevenes arbeidsevne
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler
  Dårlig inneklima i skolene. Lovbrudd! (22.10.2003)
  Skolebygg og elevenes helse
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen (fortsatt)
  Skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Ansvar og plikter
  Litteratur: Forskning og utredning
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Skolens innemiljø -og lærerne?

Vi er en liten gruppe studenter som skriver en oppgave om innemiljøets virkning på lærerne og deres evne til å undervise. Vi har med interesse lest flere dokumenter bl.a. her og i dine andre nettsider om hvordan elever opplever et dårlig inneklima. Når elever kan få hodepine, ekstrem og unormal tretthet, nedsatt konsentrasjonsevne, dårligere hukommelse og dårligere prestasjoner, er det vel sannsynlig at noe sånt også kan skje med lærerne. Det vil i så fall i neste omgang gå ut over elevene. Kjenner du til noen undersøkelse som tar for seg lærernes opplevelser og arbeidsevne i skoler med henholdsvis godt og dårlig inneklima?

 


Les mer

Departementene krever godt innemiljø i alle skoler

I henhold til Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. skal alle barn og unge ha et godt inneklima på sin skole. Atskillige henvendelser til denne nettsiden viser at slik er det ikke. Mange skoler har så dårlig inneklima at de må karakteriseres som dårlige skoler.

NFBIB har som medlem av ”skolealliansen” vært blant pådriverne for å virkeliggjøre de intensjonene som ligger i disse forskriftene.  Det kongelige helse- og omsorgsdepartement og Det kongelige kunnskapsdepartement har 24. 4. 2008 sendt et rundskriv om ” Manglende godkjenning av skoler” til alle landets fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner. Noen viktige avsnitt gjengis her.


Les mer

Spørreskjema for skoleelever

Spørreskjema om elevenes helse og opplevelse av inneklimaet på skolen


Les mer

Skolemiljø for læring - veileder for skoleeiere

Kommunenes sentralforbund har nå utgitt en veileder med denne tittelen.I rapporten står det i innledningen at det er vektlagt to forhold: a) å presentere en enkel metode for å kartlegge tilstanden for inneklimaet ved egen skole, og b) se inneklimaet i et bredt perspektiv hvor  et helhetlig fysisk miljø står i fokus, og hvor det pekes på mulige årsaker, sammenhenger og utbedringstiltak i et helhetlig perspektiv.Målsetningen er god, men rapporten er blitt en omfattende og tidkrevende sak. Her har vi anvist hvordan skoleleder kan komme raskt og effektivt gjennom skrivet. Det er imidlertid skuffende at man i dokumentet bruker elevene bare som intervjuobjekter uten å satse på elevenes potensial i miljøskaping. Elevene selv er en betydelig ressurs for dette prosjektets målsetning. Derfor blir det her tilføyd noen relevante forslag om metoder og verktøy som ligger tilgjengelig på Internett.


Les mer

To viktige interpellasjoner i Stortinget

I Stortinget har det denne sesongen (vårsesjon 2007) vært to interpellasjoner med mye godsnakk og enighet om barns sykdom, helse, trivsel og læring med hovedvekt på astma og på inneklimaet i skoler.  


Les mer

Skolens inneklima og elevenes arbeidsevne

Det er gjennomført en del undersøkelser av inneklimaets betydning for produktivitet i yrkesbygg.

For noen år siden ble det her i Norge undersøkt også i skolemiljø  i et samarbeid med Rogalandsforsk. Der ble det vist at dårlig inneklima førte bl.a. til dårligere prestasjoner målt med evnen til å gjennomføre oppgaver på PC. Det er nå gjennomført en undersøkelse i Danmark som ennå ikke er publisert i noe tidsskrift.Ti-tolv år gamle elevers  arbeidsevne ble vurdert både mht hvor raskt de arbeidet og løste oppgaver, og mht feil i løsningene i vanlig skolearbeid  inkl. lesning og regning. De oppnådde betydelig bedring når temperaturen sommerstid ble senket fra ca 25oC til ca 20oC. Betydelig bedring ble oppnådd også med bedring av ventilasjonen l(vinterstid)  fra et luftskifte på ca 4 til ca 10 l/s/person


Les mer

SKOLE; Naturfagrom. HMS

Skolens naturfagrom må innredes slik at inneklimaet er forskriftsmessig. 


Les mer

Dyr i skolen

En forskergruppe i Sverige har undersøkt skolemiljøet og kostholdet hos 5- 14 år gamle skolebarn. Analyser av støv i klasserommene viste at det inneholdt de viktigste allergenene hos katt, hund og hest i mengder som er tilstrekkelig til å utløse sykdom hos mange med allergier mot disse dyrene. De samme forskerne har tidligere vist at katteallergener i støv i klasserommene kan utløse astma hos noen elever med allergi mot katt. Denne gangen fant de sammenheng også mellom både hesteallergen og hundeallergen i støvet og astmasymptomer hos elevene. De fant også statistisk sammenheng mellom astmaforekomst og elevenes kosthold.


Les mer

Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler

Kvalifisert skjønn metoden (KSM) for skoler er en enkel og billig måte å finne ut om hver av faktorene som er viktig i et innemiljø /inneklima, er gode nok. (KSM skole). Her er også lenke til et spørreskjema for elevene i forhold til hvordan de opplever og reagerer på innemiljøet i skolen.


Les mer

Dårlig inneklima i skolene. Lovbrudd! (22.10.2003)

Aftenpposten 22. 10. 2003: "Kommuner bryter forskrifter" og "Kaia fikk astma på møkkete og fuktig skole".


Les mer

Skolebygg og elevenes helse
Mange sider av skolebygg bestemmer kvaliteten på innemiljøet, og innemiljøet har stor betydning for elevenes helse, trivsel og arbeidsevne
Les mer

Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.

Innemiljøet i skolen påvirker barnas helse og funksjon på ulike måter i et samspill med bl.a. faktorer i boligen og i utemiljøet. Forskning viser at et dårlig inneklima på skolen fører til dårligere helse, mange plager og på skolen dårligere prestasjoner.

En skole med dårlig inneklima er en dårlig skole!


Les mer

Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov

ISAAQ rapporten om skole forskning


Les mer

Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3

ISIAQ rapport om skoler. Vedlegg 3


Les mer

Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport

ISIAQ rapport om skoler. Oversikt over hovedkapitlene og snarveier til dem.


Les mer

Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2

ISIAQ rapport Vedlegg 2


Les mer

Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1

ISIAQ  rapport vedlegg 1


Les mer

Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø

ISIAQ RAPPORT OM SKOLER


Les mer

Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner

ISIAQrapport skole:  kravspesifikasjon


Les mer

Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen

ISIAQ rapport: innemiljø i skoler


Les mer

Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser

ISAAQRAPPORT OM SKOLE LITTERATUR


Les mer

Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning

Qrapport: innemiljø i skoler


Les mer

Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn

ISIAC rapport 1 om skoler


Les mer

Egeninnsats. Aktiv MEIS

AKTIV MEIS er et program for elevenes egen innsats for å skape og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø i klassen.


Les mer

Aktiv MEIS. Klassekontrakt

I Aktiv MEIS er klassekontralkten viktig.


Les mer

Luktekammer

Les mer

Egeninnsats. Larviksmodellen

Elevene kan bidra mye selv til et godt inneklima ved å følge denne modellen


Les mer

Larviksmodellen (fortsatt)

Les mer

Skolelitteratur

Skpole løitteratur


Les mer

Klasseromsertifikat

Her er et eksempel fra Sverige på klasseromsertifikat!


Les mer

Litteratur: Veiledning og undervisning

Skole litteratur


Les mer

HMS-hylle

Les mer

Ansvar og plikter

Mange har ansvar for et godt innem,iljø på skolen.


Les mer

Litteratur: Forskning og utredning

Skole littyeratur


Les mer