NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skolens innemiljø -og lærerne?
  Departementene krever godt innemiljø i alle skoler
  Spørreskjema for skoleelever
  Skolemiljø for læring - veileder for skoleeiere
  To viktige interpellasjoner i Stortinget
  Skolens inneklima og elevenes arbeidsevne
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler
  Dårlig inneklima i skolene. Lovbrudd! (22.10.2003)
  Skolebygg og elevenes helse
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen (fortsatt)
  Skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Ansvar og plikter
  Litteratur: Forskning og utredning
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler
 

 

KSM SKOLE

Kvalifisert skjønn metoden for skoler til kartlegging av innemiljø i klasserom.

(utarbeidet av professor dr. med. Kjell Aas, Voksentoppen, UiO)

KSM er en rimelig metode som bygger på :

·         normale sanser

·         sunt vett

·         enkel måling av temperatur

·         eksperterfaring

·         hygienisk skjønn

·         forskrifter og veiledninger

·         systematikk

·         veiledning gjennom eksempler

·         Det er god overensstemmelse mellom KSM og mer krevende målinger

KSM  er utarbeidet av professor dr. med. Kjell Aas og beskrevet i detalj i boken: "Godt innemiljø for barn", Høyskoleforlaget 1999 og i www.inneklima.com.

Metoden er evaluert og funnet meget god i sammenlikninger med målinger av inneklimaforhold (Rogalandsforsk: "Innemiljø i skolebygg". Samlerapport. Rapport RF 97/035), og er videreutviklet etter det. 

 Du kan uten videre bruke denne metoden på din egen bolig. Du kan å bruke den på skolen f.eks. i forbindelse med internkontroll og elevenes egen vurdering i forhold til Opplæringsloven, men da bør det være 2-3 av dere, gjerne sammen med vaktmester (driftsansvarlig) og /eller skolens verneombud. I programmet Aktiv MEIS får klassens miljøvernere opplæring i dette.

Aas har også lagd et spørreskjema  (pdf) for elevene i forhold til hvordan de opplever og mener de reagerer på innemiljøet i klasserommet sitt. For elever med allergier, astma eller andre sykdommer suppleres dette spørreskjemaet med mer spesifikke spørsmål (type og grad av allergi og/eller astma, individuelle årsaksforhold, bruk av medisiner etc.) Det kan bruikes f.eks. før og etter gjennomføringen av Aktiv MEIS.

Fremgangsmåte for KSM

KSM kan gjennomføres når som helst på året hvis man tenker gjennom  forholdene for ulike årstider. Selv om vurderingen foretas en gråværsdag, kan du lett vurdere om det for eksempel solavskjermingen  er god nok om sommeren, og hvor trekkfulle vinduene er om viteren. 

I kartlegningen gjelder det å være nøktern. Innbill deg at du er en utenforstående, ganske kritisk og absolutt ikke spesielt snill person som er innleid for formålet.

Skåresystem (poeng, karaktersetting) for innemiljøet.

I KSM brukes et skåresystem (karaktersetting) for kvalitet der skår 1 er godt, skår 2 er mindre godt, men akseptabelt, skår 3 er dårlig og skår 4 veldig dårlig. Det er lurt å bruke et registreringsskjema for dette. Det kan hentes ned her  (Registreringsskjema for KSM)

Aller best inntrykk får du ved å bruke et spesielt arbeidsskjema som du kan hente ned her:

(Arbeidsskjema (pilskjema) for KSM)

 

I det skjemaet merker du av din skår på en vannrett linje som er delt inn for dette formålet slik som vist i denne figuren:

 

 

Kvalifisert skjønn metoden (KSM)

Markering av skår i arbeidsskjema

 

KSMskala

(Ill.K. Aas)

Her er X satt for å markere ”Mindre godt, men akseptabelt (1,3)”.

 

Hvis du ønsker tallbehandle dette, følger du de tallene som er vist i figuren.

Der markerer X  tallet 1,3 (bemerk at alt som er over 1, er i sonen for 2!).

 

Når alt er markert i arbeidsskjemaet, kan du fylle ut søylene opp til markeringen din. Slik får du en illustrasjon av hvordan innemiljøet hjemme er i sin helhet. Dette er illustrert i www.inneklima.com

Er det noe som markeres som dårlig, bør du prioritere tiltak for å få det godt nok.

 

I gjennomgangen av skolen og hvert klasserom er det mange forhold som er viktige og som må vurderes. KSM omfatter  hele 16 forhold der hver enkelt av dem kan bidra til et godt eller dårlig innemiljø. (Husk at innemiljø omfatter estetiske, sosiale og psykologiske forhold i tillegg til de fysiske sidene av inneklima.)

 

I KSM blir det gitt beskrivelser og veiledning belyst med eksempler for hvert forhold.

Det er ikke mulig å gi fullstendig veiledning på noen kortfattet måte for alle de variabler og de mange individuelle forhold som kan observeres i en bygning. Men ut fra eksemplene er det nok mulig for de fleste å vurdere spesielle funn på en nøktern måte.

 

Her i nettstedet vårt blir det gitt veiledning i KSM-vurdering for  de aktuelle forholdene hver for seg, slik du kommer frem til dem ved å klikke på stikkordene i den følgende KSM-oversikten.

 

 

 

Lupe

KSM- oversikt.

Vurdering av kvaliteteten på innemiljøet i en skole og i hvert klasserom må omfatte alle følgende forhold:

 

 1. Uteluft ved luftinntak
 2. Persontetthet  
 3. Spesielle forurensninger inne
 4. Vanlige (andre) forurensninger inne
 5. Temperatur
 6. Fukt og luftfuktighet
 7. Lukt
 8. Støvsamlere (Lodden- og hyllefaktor)
 9. Renhold og rengjøring
 10. Ventilasjon, luftskifte
 11. Allergenkilder (ved allergirisiko)
 12. Byggets historie (byggeprosessen, obs fuktskader)
 13. Støy, akustikk
 14. Belysning 
 15. ENØK/ HENØK, energibruk med hensyn til helsen
 16. Annet. Fysisk tilrettelegging, orden, trivelighet, estetiske sider med mer.

 

Klikk på blåmarkert stikkord 1 - 16 for å komme til mer detaljert omtale.

 

 

Kjell Aas© 

 

(Sist oppdatert 28. juni 2004)

 

 

  Til toppen