NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skolens innemiljø -og lærerne?
  Departementene krever godt innemiljø i alle skoler
  Spørreskjema for skoleelever
  Skolemiljø for læring - veileder for skoleeiere
  To viktige interpellasjoner i Stortinget
  Skolens inneklima og elevenes arbeidsevne
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler
  Dårlig inneklima i skolene. Lovbrudd! (22.10.2003)
  Skolebygg og elevenes helse
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen (fortsatt)
  Skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Ansvar og plikter
  Litteratur: Forskning og utredning
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
 

ISIAQ rapporten om skoler: Forskning 

 

 

7. Forskningsbehov

 

·     Ventilasjonskrav kan ha betydelig innflytelse på helse, energibruk og økonomi. De gjeldende krav er grunnet på erfaring. Ventilasjonskriterier er dog utilstrekkelig studert.

 

·     Det optimale kostnadseffektive ventilasjonsnivå med hensyn til helse, produktivitet, læring og energibruk er ikke tilfredsstillende fastsatt. Det er en fornyet interesse for tradisjonelle bygningsløsninger med integrert bruk av bygningsfysikk for å kontrollere inneklimaet (Hult 1997, Butters 1998). Det er behov for evaluering av dette.

 

·     Det er behov for å studere effektiviteten av ulike renholdsmetoder og rutiner, men også av antatte forebyggende tiltak slik som bruk av innesko eller holde yttertøy i garderobeskap. Det er også behov for å undersøke muligheter for å redusere innstrømming av allergener i skoler

 

·     Effekter av inneklimaet på læringsmiljøet og adferd er stort sett ufullstendig studert. Undersøkelser trenges av hvordan fysiske forhold i innemiljøet virker inn på læringsmiljøet og adferd og sammenhenger med sosialt og psykologisk miljø og hvordan skolen er organisert.

 

·     Produksjon og spredning av fragmenterte pollen og muggsopper fra ventilasjonsfiltre kan unngås med egnet vedlikehold og skifte av filtrene minst to ganger årlig. Det sesongpregede mønster av muggsopper og pollen er imidlertid forskjellig, og det er ennå ikke klart når på året det er den optimale tid for å skifte filter. Dette bør studeres.

 

Les videre:

 1.Bakgrunn

  WHO: Godt inneklima er en menneskerett

2. Innemiljøets betydning.

3.Innemiljø i skolen

4. Kravspesifikasjoner

5. Hvordan skape et godt innemiljø i skolen

6. Kostnadseffektive tiltak

7. Forskningsbehov

8. Sammenfatning

9. Litteraturreferanser

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

 

Kjell Aas©

(Sist oppdatert 27. februar 2010)

  Til toppen