NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skolens innemiljø -og lærerne?
  Departementene krever godt innemiljø i alle skoler
  Materiale for bedre skolemiljø fra KS
  Spørreskjema for skoleelever
  Skolemiljø for læring - veileder for skoleeiere
  To viktige interpellasjoner i Stortinget
  Skolens inneklima og elevenes arbeidsevne
  Skolemiljøet og elevenes rettigheter
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Brosjyre om elevenes skolemiljø (om kapittel 9a i opplæringsloven)
  Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler
  Dårlig inneklima i skolene. Lovbrudd! (22.10.2003)
  Skolebygg og elevenes helse
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 8.Sammenfatning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 6. Kostnadseffektive tiltak
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen (fortsatt)
  Skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Ansvar og plikter
  Litteratur: Forskning og utredning
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 6. Kostnadseffektive tiltak
 

ISIAQ rapport om skoler. Økonomi

 

6. Kostnadseffektive tiltak

 

Prioriteringer i daglig vedlikehold, kostnadseffektive tiltak og økonomiske konsekvenser

 

I en ECA-IAQ Task Force om ”økonomiske konsekvenser av dårlig inneklima” med anslag over de økonomiske følgene av dårlig inneluft gis informasjon til byggeiere, forvaltere og andre beslutningstakere om viktigheten av å holde bygningen ”sunn” samtidig med at den er energieffektiv. For innemiljøet er det behov for gode helseøkonomiske analyser for å oppnå en langvarig forebyggende og helsefremmende effekt. Dette forutsetter omfattende og utfordrende tverrfaglig samarbeid mellom mange ulike profesjoner som leger, epidemiloger, psykologer, samfunnsvitere, teknologer, økonomer og forvaltere.

 

Et nøkkelområde er helseøkonomiske analyser i form av kostnads-nytte analyser (CBA), kostnadseffektivitets analyser (CEA) og andre typer av forskning og utvikling med mål å fremskaffe beslutningsgrunnlag for forebyggende tiltak. Virkninger på trivsel, velbefinnende og arbeidsevne er også viktig i denne sammenheng. Klargjøring av potensialet for økonomisk gevinst ved helsefremmende og forebyggende tiltak for helse og produktivitet sammenliknet med de ressurser som går med i behandling av sykdom, vil også være av interesse for hele samfunnet.

Virkefeltet er å etablere forbindelsene mellom variabler i bygning og drift og kostnad der en tar med bygningens utforming, driftsforhold og konsekvenser.

 

Det synes imidlertid åpenbart at de fleste grunnleggende krav til skoler er obligatoriske og kostnadseffektive, slik som:

·        Unngå fukt/muggsopper i bygningen

·        Unngå passiv tobakksrøyking (ETS)

·        Unngå allergenkilder (pollen, dyr)

·        Adekvat renhold og vedlikehold, praktisk tilrettelegging av innemiljøet for renhold og rengjøring

·        Ventilasjon rettet til de rommene der det er elevaktiviteter for å redusere kostnader og spare energi

 

Forskning har vist klar betydning og behov for

·        Å unngå teppegulv og andre lodne overflater

·        Bruk av garderobe og andre tiltak for å holde forurensninger fra yttertøy og utesko unna klasserom

·        Temperaturkontroll med en lufttemperatur lavere enn 22o C under fyringssesongen

  • Tilstrekkelig ventilasjon for å skaffe frisk luft og fjerne fukt og forurensninger er viktig, men kostnadene til installasjon, drift og vedlikehold av anleggene samt energiforbruk bør sammenliknes nøye med effekten av at alle de andre kravene tilfredsstilles (Bakke 1998, 1999).

De ovenfor nevnte tiltak bør således vanligvis bli gjennomført først, før tyngre ombygginger og installasjon av balansert mekanisk ventilasjon iverksettes.

 

******************************************************************************** 

Les

 1.Bakgrunn

  WHO: Godt inneklima er en menneskerett

2. Innemiljøets betydning.

3.Innemiljø i skolen

4. Kravspesifikasjoner

5. Hvordan skape et godt innemiljø i skolen

6. Kostnadseffektive tiltak

7. Forskningsbehov

8. Sammenfatning

9. Litteraturreferanser

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Vedlegg 3

 

Kjell Aas©

(Sist oppdatert 27. februar 2010)