NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skolens innemiljø -og lærerne?
  Departementene krever godt innemiljø i alle skoler
  Spørreskjema for skoleelever
  Skolemiljø for læring - veileder for skoleeiere
  To viktige interpellasjoner i Stortinget
  Skolens inneklima og elevenes arbeidsevne
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler
  Dårlig inneklima i skolene. Lovbrudd! (22.10.2003)
  Skolebygg og elevenes helse
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen (fortsatt)
  Skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Ansvar og plikter
  Litteratur: Forskning og utredning
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Aktiv MEIS. Klassekontrakt
 

Eksempel på klassekontrakt
(Kjell Aas)

Godt innemiljø i skole

 

Miljøvern i klasse ___

Klassekontrakt
 


Aktiv MEIS i skole 

Les om Aktiv MEIS - egeninnsats på skolen.

Se hvordan du kan kartlegge innemiljøet i klasserommet med KSM skole.
 

§1. Dårlig luft og lukter(Kjemiske forurensninger):
Vi vil ha minst mulig lukter i klassen (Det gjelder også parfyme). Yttertøy henger vi i gangen. Matrester, epleskrotter, appelsinskall, melkekartonger og matpapir skal ut av klasserommet med en gang vi har spist.

§2. Støv, søl, renhold:
Ingen skal bruke utesko inne. Vi setter dem ordentlig i gangen. Den som søler, tørker opp etter seg med en gang. Det gjelder også søle og vann fra uteskoene (bruk moppen som står i gangen). Alt som ikke er i bruk, ryddes bort (settes inn i skapene eller på lagerrom). Skaptoppene skal ikke være lagerplass. Vi avtaler med renholder hvordan hyllene våre kan holdes rene. Vi setter stolene opp på pultene når vi går hjem. Sand på gulvet skal tas med moppen, ikke feies med kost.

§3. Ut i frikvarterene. God lufting (Frisk luft!):
Alle skal ut i frikvarterene. Miljøvernerne ordner med at det gjennomluftes godt før neste time. I timene skal alle lufteventiler og luftespalter være åpne og ikke tildekket.

§4. For varmt eller for kaldt? (Temperatur):
Målt temperatur skal være 20 - 23 grader, mer bare hvis det er varmt ute. Vi bruker klær som passer til varmen inne (ikke yttertøy på inne! Heller ikke caps!). Minst 80 cm fra ytterveggen med radiator eller panelovn og vindustrekk (kaldras). Ingen skal sitte i solsteik.

§5. Lys på arbeidsplass og tavle (Belysning):
Det skal være godt lys på tavlen og på arbeidsplassen (pultene). Vi sier fra hvis det er vanskelig å se skriften på tavlen. Ingen lysrør eller lamper skal blinke. Miljøverner sier fra til vaktmester ved feil

§6. Støy, bråk, orden:
Det skal være lett å høre hva læreren sier. Vi passer på å skrape minst mulig med stolene og lager ikke bråk. Alle holder orden på sakene sine! Skolesekken setter vi inn under stolen slik at det blir mest mulig fri plass på gulvet og lett å komme frem. Vi finner en god plass for annet utstyr (sykkelhjelmer, sportsutstyr).

§7. Samhold og trivsel:
Alle i klassen er veldig greie og snakker med andre på en hyggelig måte. Er det noen som blir uvenner, prøver vi å få til en skikkelig megling. Vi tar hensyn til hverandre. I klassen vår skal ingen erte hverandre. Vi lar ikke noen andre mobbe klassekameratene våre. Tilfeller av mobbing rapporteres til klassens miljøvernere som har plikt til å rapportere dette videre til verneombudet. Vi vil ha det pent rundt oss og finner ut sammen hvordan vi skal få til det. Ingen skal kludre, tagge eller grise til på bord eller vegger og sånt!

KLASSEKONTRAKT!
Alle i klassen er miljødetektiver. Når vi ser eller finner noe som er galt for innemiljøet vårt, ordner vi opp selv med en gang eller sier fra til en av miljøvernerne. Husk at miljøvernerne skriver rapport.


Dette er en avtale (kontrakt)!
Dato:
Underskrifter: (alle i klassen skriver under):

__________________________

__________________________

 


Kjell Aas©

(Sist oppdatert 4. april 2004)

  Til toppen