NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skolens innemiljø -og lærerne?
  Departementene krever godt innemiljø i alle skoler
  Spørreskjema for skoleelever
  Skolemiljø for læring - veileder for skoleeiere
  To viktige interpellasjoner i Stortinget
  Skolens inneklima og elevenes arbeidsevne
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler
  Dårlig inneklima i skolene. Lovbrudd! (22.10.2003)
  Skolebygg og elevenes helse
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen (fortsatt)
  Skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Ansvar og plikter
  Litteratur: Forskning og utredning
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Larviksmodellen (fortsatt)
 

14Prosjekt ”Sammen for et godt inneklima i barnehager og skoler”
(Kai Gustavsen)

Temadagen i Drammen førte til gjennomføring av prosjekt i tre barnehager og to skoler i henhold til Larviksmodellen.

Målsetting:
• Bedre inneklima og renhold gjennom medvirkning og samhandling
• Økt trivsel for alle

Oppstart på en skole:
Alle grupper inviteres, og skal være representert.
• Det holdes et foredrag om praktisk inneklimaarbeid i klasserommet og på skolen
• Skolens ansatte og elever starter med praktisk inneklimaarbeid.

Elevene inviteres til å tegne inneklima:
Alle klasser som skal delta i prosjektet inviteres til å tegne hvordan de opplever inneklimaet på skolen. Elevtegninger egner seg godt som oppslag på foreldremøter og til undervisningsmateriell. Tegningene er med andre ord et nyttig hjelpemiddel når det undervises i inneklima.Tegningen til Ian som går i 4. klasse på Brattås skole på Nøtterøy viser at temperaturen kan påvirke konsentrasjon og ytelse.


Tegningen til Stine på Hallermoen skole i Drammen viser en elev som åpner vindu så det kommer inn ny luft.


Innklimaundervisning med bruk av elevtegninger
Elevenes egne tegninger støttet av transparentserien ”Tjue er bra for hue” til Norges Astma- og Allergiforbund kan gjøre inneklima spennende for elevene

Luktekammer og luktekø
Luktekammer har vist seg å være et nyttig og engasjerende pedagogisk virkemiddel i klasseundervisningen. Elevene synes det er gøy. Kilder til klasseromslukter kan være gamle melkekartonger, sand fra uteskorom, uvasket gymtøy, med mer. Luktekø danner grunnlag for aktivitet. Elevene lager ”luktekø” ved at de stiller opp på en rekke, og en og en lukter forsiktig på glassene som inneholder kjente klasseromslukter.

Utforming av avtaledokument - elevene overtar
Etter gjennomført inneklima-undervisning og bruk av luktekammer er det elevenes tur til å utforme klassens avtaledokument. Dokumentet henges på oppslagtavla i A3 format, og en kopi innarbeides i skolens internkontrollsystem som oppbevares i HMS-hylla.

Elevenes 10 på topp!
Noen tiltak ble gjengangere på avtaledokumentene til klassene. I tabellen under presenteres ”elevenes 10 på topp” - avtaler.


Aktiviteter og miljøområder: Dette foreslo klassene:
Oppnå god romtemperatur, 20 til 22oC 1. Ta av og på jakker
2. Si fra til vaktmesteren hvis det er for varmt eller kaldt
3. Regulere ovnen / radiatoren
4. Lufte jevnlig, vindu og dør
Sitte 80 cm fra yttervegg <5. Flytte pulten / lage strek (80 cm. regelen – kaldras)
6. Kontrollere at avstanden er som den skal
Oppnå gode lufterutiner 7. Lufte med vindu og dør
Minske støv, sand og søl på gulvet 8. Bruke innesko
Få frisk luft og strekk på beina 9. Være ute i friminuttene
Dempe støy og bråk 10. Rekke opp handa


Klasse 5A på Åssiden skole har sendt inneklimaslagord og elever i 6B har sendt bilder.Jeg blir ikke suri riktig
temperatur.

Vi fryser ikke på leggennår vi sitter 80cm fra veggen.

Bra luft gir fin duft.

Der 5A gjør rent,forblir det pent.

Når du strekker deg, blir du ikke sur og lei.

Lite støy, mye gøy.
Evaluering.
Lærer og elev benytter elevspørreskjemaer for å evaluere inneklimaarbeidet. Skjemaet har plass til en karakter: smilende munn, rett munn, sur munn.
Går meget bra: smilefjes 
Sånn passe: rett munn 
Bør bedres: surt fjes 

Miljøsertifikat kan være en form for belønning til elevene for inneklimainnsatsen i klasserommet. Det tar utgangspunkt i aktiviteter i vedtatte avtaledokument, noe som gjør at nesten ingen sertifikat er like. Sertifikatet bygger på elevenes egenevaluering, og gir en vurdering av hvordan klassen har klart å gjennomføre de inneklimamålene som de selv har satt. Kopi av avtaledokument og miljøsertifikat kan være et flott bidrag til skolens praktiske HMS-arbeid. Først ut med miljøsertifikat i Sandnes er tre klasser ved Maudland skole. De mopper eget klasserom og går på innesko.

Kai Gustavsen©

  Til toppen