NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skolens innemiljø -og lærerne?
  Departementene krever godt innemiljø i alle skoler
  Spørreskjema for skoleelever
  Skolemiljø for læring - veileder for skoleeiere
  To viktige interpellasjoner i Stortinget
  Skolens inneklima og elevenes arbeidsevne
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler
  Dårlig inneklima i skolene. Lovbrudd! (22.10.2003)
  Skolebygg og elevenes helse
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen (fortsatt)
  Skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Ansvar og plikter
  Litteratur: Forskning og utredning
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Skolelitteratur
 

Publikasjoner og prosjektrapporter om innemiljø i skoler (F

For å kunne lese noen av nettsidene som det vises til, må du ha Adobe Acrobat Reader. Programmet for det kan lastes ned gratis her.

Noen kommentarer om innholdet er gitt etter noen av referanse)

Generelle publikasjoner som også gjelder for skoler

Direktoratet for arbeidstilsynet (1996):
Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. Veiledning. (norsk versjon: best.nr 444 , engelsk versjon: best nr. 516), Oslo 1991 / 1996.
http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/veiledninger/veil444.html (norsk versjon), http://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/veiledninger/veil516.html (engelsk versjon)

Gustavsen K, Arild Odd (1999):
Renhold og innemiljø, guide for renholdere og brukere. Arbeidsmiljøforlaget 1999. Temahefte nr.3.
Temaheftet er en guide innen renhold og innemiljø til nytte for renholdere og brukere i ulike virksomheter, herunder skoler. Heftet gir eksempler på enkle verktøy som kan innføres i virksomheten, blant luktekammer og samhandlingskart. Kartet viser hvilke grupper som bør samarbeide dersom renholder skal få utført inneklimarenhold. Renholdsguiden presenterer enkle arbeidsmetoder for renholdere, med siste nytt innen renholdsteknologi og inneklima. De mest sentrale forskrifter om renhold/inneklima er også presentert i heftet. Målgrupper: Renholdere, renholdsledere, vaktmestere, eiendomsledere, virksomhetsledere, verneledere og verneombud og bedriftshelsetjeneste.

Kleiven, Håkon (red.)(1997):
Innemiljø i skolebygg. Veileder for bygging og rehabilitering. Kommuneforlaget, Oslo 1997.

Statens helsetilsyn (1995):
Inneklima, en veileder for kommunehelsetjenesten.Statens helsetilsyn nr. 4/95 (IK-2489).

Statens institutt for folkehelse (1998):
Anbefalte faglige normer for inneklima. Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelsa på oppdrag fra Sosial- og helse-departementet. Folkehelsa, Oslo, November 1998.
Denne omtaler forvaltningsmessige forhold med henvisning til forskrifter etc. og det praktiske arbeid omkring Inneklima i Norge. Deretter en grundig oversikt over de viktigste luftforurensningene innendørs der det er vurdert å sette normer, sammen med aktuelle helseeffekter og risikovurdering som bakgrunn for hvilke normer som foreslåes. I et vedlegg omtales også elektriske og magnetiske felt. Boken er helt sentral som bakgrunn i diskusjonen om inneklima i våre bygninger. Bestilles fra Folkehelsa, Avd. for miljømedisin, Postboks 4404 Torshov, 0403 Oslo.

Aas K (1998):
Elggjengen og allergiene. Bok. Allergi og Miljø, Oslo 1998, 144 sider.
En spennende fortelling om Harald og vennene hans. Harald og noen andre har allergier, høysnue, eksem eller astma, og vi hører om hvordan de opplever dette. Historiene følges av fagstoff som er merket med gule sider. Mange skoler har brukt boken i prosjektarbeid. Det er lagd en arbeidsbok for elevene med fasit for lærere i den sammenhengen. Målgruppe: Elever og lærere

Aas K (1999):
Godt innemiljø for barn. Veiledning i kartlegning og tiltak. Bok. 
Høyskoleforlaget, Oslo 1999. 177 sider.
Etter en generell omtale av sammenhengene mellom innemiljø og helse gis veiledning i praktisk kartlegning av innemiljøet med "Kvalifisert skjønn-metoden" som er utarbeidet av forfatteren. Så følger beskrivelse og veiledning av en strategi for egeninnsats i skoler (og barnehager) kalt "Aktiv MEIS", også den utarbeidet av forfatteren. Målgruppe: Foreldre, skoleelever. småbarnspedagoger og lærere m.fl..

Aas K (000):
Innemiljø og helse. En elektronisk kunnskapsbank ( CD) (ca 60 MB). Forlaget Allergi og miljø, Oslo

På internett:

http://www.allergiviten.no som inneholder mye informasjon om allergi og forskjellige former for overfølsomhet. 

http://www.inneklima.com med innlagt spørsmål/svartjeneste.
Meget innholdsrik, søkbar kunnskapsbank med informasjon om det aller meste av interesse om sammenhenger mellom innemiljøforhold og helse - med utdypningsstoff, litteraturhenvisinger og nyttige lenker. Målgruppe: alle interesserte, befolkningen generelt.

For kommunehelsetjeneste, bygningsetat og andre serviceenheter er versjonen på CD mest praktisk for daglig bruk med mulighet for egne suppleringer og øyeblikkelig svar ved telefonhenvendelser.

Finn Levy©