NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skolens innemiljø -og lærerne?
  Departementene krever godt innemiljø i alle skoler
  Spørreskjema for skoleelever
  Skolemiljø for læring - veileder for skoleeiere
  To viktige interpellasjoner i Stortinget
  Skolens inneklima og elevenes arbeidsevne
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler
  Dårlig inneklima i skolene. Lovbrudd! (22.10.2003)
  Skolebygg og elevenes helse
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen (fortsatt)
  Skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Ansvar og plikter
  Litteratur: Forskning og utredning
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Klasseromsertifikat
 

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

§1: "Forskriftens formål er å bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i § 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade."

I henhold til veiledningen skulle denne forskriften virke som en arbeidsmiljølov for barn. Formuleringene i forskriften er ikke særlig klar. Det står for eksempel i ? 19 om "Inneklima. Luftkvalitet: Virksomheten skal ha tilfredsstillende luftkvalitet. "

"Tilfredsstillende luftkvalitet" - hva betyr det? Finnes det ingen klarere angivelse? Jo, egentlig! I Folkehelsas anbefalte norm for inneklima fra november 1998 [ekstern lenke] heter det bl. annet at karbondioksid (CO2) er en generell hygienisk indikator på luftskifte for å hindre ubehagelig nivå av kroppslukt. Retningslinjene sier at for å unngå for dårlig luftkvalitet og luftbehov bør karbondioksidnivået ikke overskride 1800 mg/m3 (maksimumsverdi). Det betyr at inneluft med karbondioksid mer enn 1800mg/m3 ikke er av tilfredsstillende kvalitet.

Et annet mål for konsentrasjonen av karbondioksid i luft er ppm (parts per million) eller volumprosent. 1800 mg/m3 karbondioksid tilsvarer 1000 ppm eller o,1 volumprosent. Måles konsentrasjonen av karbondioksid over 1000 ppm i klasserommet, er luftkvaliteten altså ikke tilfredsstillende i henhold til myndighetenes egne retningslinjer. Konsentrasjonen av karbondioksid avhenger av friskluftsfornyelsen (ventilasjonen) i forhold til hvor mange mennesker som oppholder seg i rommet. (og av hvor store og hvor fysisk aktive de samme menneskene er). I et klasserom der volumet og luftskiftet er kjent, er det derfor antall elever + lærer som avgjør om luftkvaliteten kan være tilfredsstillende - og hvor lenge. I noen skoler i Sverige er det oppslag i klasserommet om dette. Dette burde finnes i alle klasserom i alle skoler.

Sertifikat for klasserom. Et eksempel til etterfølgelse!

Det svenske Folkhälsoinstitutet har lagd et skilt for oppslag i klasserommene. Vi kan kalle det et klasseromsertifikat. Der står det (oversatt til norsk):

Klasserom: _______

Ventilasjonen er dimensjonert for
maks._______ elever og ____ lærere
for at kulldioksidinnholdet (CO2) i luften ikke skal overskride 1000 ppm.

Maks undervisningstid uten lufting er ______ minutter.
Obligatorisk ventilasjonskontroll gjennomføres senest _________.
Neste kontroll skal gjennomføres senest _________
Driftsansvarlig : ______________________

LUFT GJERNE VED Å ÅPNE VINDUENE I FRIMINUTTENE!

 

Kjell Aas©

(Sist oppdatert  22.oktober 2006)

  Til toppen