NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skolens innemiljø -og lærerne?
  Departementene krever godt innemiljø i alle skoler
  Spørreskjema for skoleelever
  Skolemiljø for læring - veileder for skoleeiere
  To viktige interpellasjoner i Stortinget
  Skolens inneklima og elevenes arbeidsevne
  SKOLE; Naturfagrom. HMS
  Dyr i skolen
  Kartlegging av innemiljøet. KSM for skoler
  Dårlig inneklima i skolene. Lovbrudd! (22.10.2003)
  Skolebygg og elevenes helse
  Skolebygg og elevenes helse. FORSKNING.
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 7. Forskningsbehov
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 3
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. Vedlegg 2
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport Vedlegg 1
  Godt innemiljø på skolen. ISIAQ Rapport 5. Hvordan skape et godt innemiljø
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ Rapport. 4: Kravspesifikasjoner
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 3. Innemiljøet i skolen
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 9. Litteraturreferanser
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 2. Innemiljøets betydning
  Godt innemiljø i skolen. ISIAQ rapport. 1. Bakgrunn
  Egeninnsats. Aktiv MEIS
  Aktiv MEIS. Klassekontrakt
  Luktekammer
  Egeninnsats. Larviksmodellen
  Larviksmodellen (fortsatt)
  Skolelitteratur
  Klasseromsertifikat
  Litteratur: Veiledning og undervisning
  HMS-hylle
  Ansvar og plikter
  Litteratur: Forskning og utredning
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Litteratur: Veiledning og undervisning
 

Publikasjoner og prosjektrapporter om innemiljø i skoler (F

For å kunne lese noen av nettsidene som det vises til, må du ha Adobe Acrobat Reader. Programmet for det kan lastes ned gratis her.


Noen kommentarer om innholdet er gitt etter noen av referanse)

Veiledning og undervisning

Bakke JV (1998):
Inneklima i skolebygg - Systematisering av miljømedisinsk forskning - Hvilke krav bør vi stille til inneklima i skolebygg. - En utredning. Norges Astma og Allergi-forbund. Lærerforbundet. Oslo 1998. (Sammendrag på engelsk: se nedenfor).
Grundig litteraturgjennomgang med henblikk på hvilken vitenskapelig basis som ligger bak anbefaling av normer for inneklima i skoler. Godt inneklima i skoler avhenger av tilstrekkelig renhold, kontroll av temperatur og å unngå fuktskader/-muggvekst. Lufttemperatur bør holdes under 22 grader C i fyringssesongen

Dørum S, Gustavsen K (1999):
Fra paragraf til miljø. Driftsguide for skoler og barnehager. Kommuneforlaget.
Fra paragraf til miljø inviterer alle med tilknytning til skoler og barnehager til å tenke nytt og annerledes. Håndboken Fra paragraf til miljø inneholder metode og praktiske ideer som viser hvordan vi selv kan skape et best mulig inneklima og arbeidsmiljø. Boka inviterer til samhandling om felles mål, og vil være et nyttig verktøy når virksomhetsledere og ansatte arbeider med intern-kontroll og miljørettet helsevern.

Gustavsen K (1999):
Barns innemiljø. Veiledning i praktisk inneklimaarbeid i klasserommet og barnehageavdelinger. Kommuneforlaget, Oslo
"Barns innemiljø" vil være et nyttig verktøy når læreren og førskolelæreren skal arbeide praktisk med inneklima i barnehager og skoler m.v. Veilederen gir ideer til hvordan skoler og barnehager kan starte med inneklimaarbeid i klasserom og avdelinger. Metoder som benyttes inviterer alle til å være med, og aktiviteten kan innarbeides som en del av skolens og barnehagens arbeid med Lokal Agenda 21.

Gustavsen K/Lærer-forbundet/NAAF (1998):
"Tjue er bra for hue": Poster, veilederkompendium, transparentserie og sjekklister
Kampanjen "Tjue er bra for hue": Norges Astma- og Allergiforbund, Lærerforbundet og Norsk Lærerlag, ønsker å være pådrivere i prosessen for å gjøre inneklimaet i skolene bedre. Gjennom kampanjen "Tjue er bra for hue" har organisasjonene satt fokus på enkle og praktisk rettede tiltak som kan bidra til en bedring av inneklimaet. Transparentserie. "Tjue er bra for hue": Norges Astma- og Allergiforbund har utviklet et veilederkompendium rundt tema "Tjue er bra for hue". Veilederkompendiet er et verktøy til støtte for informanter og kursholdere rundt om i Norge. Ved at inneklima formidles med ord og bilder, vil praktisk inneklimaarbeid til nytte for skole og hjem lettere formidles til ulike målgrupper. Målgrupper: elever, lærere og foreldre.

 

Finn Levy ©