NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
  Sjekkliste for radon i boligen
  Sjekkliste: Forebygg hjemmeulykker for småbarn
  Sjekkliste 2 for hybrid ( bygningsintegrert)
  Sjekkliste 1 for bygningsintegrert
  Sjekkliste for balansert ventilasjon.
  Sjekkliste for naturlig ventilasjon
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Sjekkliste 1 for bygningsintegrert
 

Sjekkliste 1 for bygningsintegrert ("hybrid") ventilasjon

 

I dette området finnes så mange ulike modeller og løsninger, og erfaringene er så få og kortvarige, at  det ikke er mulig å lage en sjekkliste som er fyldestgjørende for alle.

Denne sjekklisten bør brukes med egne suppleringer og som et foreløpig hjelpemiddel. Her ønsker redaktøren innspill fra driftsansvarlige og brukere med erfaring!

 

Svaret bør være JA  på alle punkter. Der svaret blir NEI, bør driftsansvarlige og brukere vurdere om det er mulig å rette opp feilen/svakheten, eller om den kan kompenseres med andre tiltak.

 

Det hender for ofte at feil/svakheter ikke kan rettes opp eller kompenseres for. Derfor er det ønskelig å være "føre var" med kravspesifikasjon til leverandøren av bygg og ventilasjonsanlegg.

 

(Du kan krysse av (klikke i)  i de aktuelle boksene for Ja eller Nei, men for å få dette skrevet ut med dine merker, må du merke dokumentet og skrive ut "Merket område".)

 

 

  

 

Luftinntak

Er luften ved (alle) luftinntak uten filter fri for forurensninger?

Ja    Nei     Ikke aktuelt

Er (alle) luftinntak vendt mot renest mulig  luft (inkl. pollenkilder)?

Ja    Nei

Er (alle) luftinntak plassert høyt og fritt?

Ja    Nei

Er (alle) luftinntak fritt for smuss og rusk?

Ja    Nei

Blir luftinntak inspisert og funnet i orden vår og høst?

Ja    Nei

Er (alle) luftinntak plassert slik at det ikke kan fange opp forurenset luft fra avkastventil?

Ja    Nei  

Er (alle) luftinntak beskyttet mot nedbør og ising?

Ja    Nei

Er (alle) luftinntak plassert på et skyggefullt sted?

Ja    Nei

 

Ved bruk av kulvert Ikke aktuelt

Er kulverten romslig nok og tilgjengelig for inspeksjon, vedlikehold og renhold?

Ja    Nei

Kan inspeksjon, renhold og vedlikehold av kulverten skje i normal, oppreist stilling

Ja    Nei

Har  kulverten vegger, tak og gulv som er lette å rengjøre?

Ja    Nei

Er all betong (mur) i kulvert overflatebehandlet for støvbinding?

Ja    Nei

Blir kulverten rengjort regelmessig?

Ja    Nei

Har kulverten elektrisk uttak for støvsuger eller opplegg for sentralstøvsuger?

Ja    Nei

Har kulverten avløp /sluk for vaskevann?

Ja    Nei

Er alt utstyr i kulverten lett tilgjengelig og lett å renholde?

Ja    Nei

Er kulverten beskyttet mot nedbør og fukt?

Ja    Nei

Er kulverten sikret mot radon?

Ja    Nei

 

Ved bruk av dobbelt bygningsskall eller andre anlegg for lufttilførsel Ikke aktuelt

Er anlegget tilgjengelig for inspeksjon, vedlikehold og renhold?

Ja    Nei

Har  anlegget vegger, tak og gulv som er lette å rengjøre?

Ja    Nei

Har anlegget avløp /sluk for vaskevann?

Ja    Nei

Blir anlegget rengjort regelmessig?

Ja    Nei

Er anlegget beskyttet mot nedbør og fukt?

Ja    Nei

Er anlegget sikret mot radon?

Ja    Nei

 

Tillufts- og avkastventiler

Er det ventiler/don  og/eller spalter i alle bruksrom og lagre som trenger luftskifte?

Ja    Nei

Er ventiler og don plassert slik at det ikke blir trekk i oppholdssoner?

Ja    Nei

Er ventiler og don plassert slik at det ikke blir kortslutning mellom tilluft og avkastluft? 

Ja    Nei

Er tilluftsventiler rene?

Ja    Nei

Er tilluften frisk og uten lukt?J

Ja    Nei

Er avkastventiler rene?

Ja    Nei

Er avkastventiler beskyttet mot inntrengning av nedbør?

Ja    Nei

Fungerer tillufts- og avkastventiler slik som forutsatt?

Ja    Nei

Blir alle ventiler inspisert og kontrollert  årlig?

Ja    Nei

Fungerer avkastskorstein  slik at det aldri oppstår kaldras fra avtrekksventiler?

Ja    Nei

 

Luftkvalitet

 

Opplever brukerne inneklimaet som godt uavhengig av årstid, vind - og værforhold?

Ja    Nei

Er det gjennomført måling som viser tilfredsstillende lave konsentrasjoner av radon?

Ja    Nei     Ikke aktuelt

Gjør de det uten å bruke ekstra vinduslufting vinterstid?

Ja    Nei

Viser målinger av CO2 alltid tilfredsstillende luftskifte (under 1000 ppm)?

Ja    Nei

 

 

(Sjekklisten fortsetter i Sjekkliste 2 for bygningsintegrert "hybrid" ventilasjon)

 

 (Sist oppdatert 21. oktober 2004)

 

  Til toppen