NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
  Sjekkliste for radon i boligen
  Sjekkliste: Forebygg hjemmeulykker for småbarn
  Sjekkliste 2 for hybrid ( bygningsintegrert)
  Sjekkliste 1 for bygningsintegrert
  Sjekkliste for balansert ventilasjon.
  Sjekkliste for naturlig ventilasjon
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Sjekkliste for balansert ventilasjon.
 

 

Sjekkliste for balansert ventilasjon

 

 

Du trenger frisk luft hjemme!

Ved anskaffelse av balansert ventilasjonssystem bør denne sjekklisten brukes som en kravliste!

Ved balansert ventilasjon er vedlikeholdet avgjørende viktig Det er det nødvendig å kontrollere at det fungerer så godt som mulig. Ellers blir luftskiftet for dårlig for de fleste. Denne sjekklisten bør følges minst en gang hvert år og fortrinnsvis om høsten. Skriv den ut og ta en runde for å sjekke boligen din!

Svaret bør være JA på alle spørsmålene! Blir svaret NEI noen steder, må det utbedres!

 

 

Du kan krysse av i svarboksene på skjermen, men må da merke dokumentet og velge utskrift av ""merket område" for å få med hva du har krysset av. 

 

NB  Denne sjekklisten er kopiert fra boken: Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009, dvs. copyright Kjell Aas©. Utskrift er tillatt  bare til eget bruk og evt som arbeidsark knyttet til boken. Annet bruk må godkjennes av    Kjell Aas.


 

Sjekkliste for ventilasjonsystemet vårt

 

Luftinntaket

 

Er luftinntaket plassert høyt og fritt?

Ja    Nei

 

Er luftinntaket fritt for smuss og rusk?

Ja    Nei

 

Er luftinntaket vendt mot ren luft?

Ja    Nei

Er luftinntaket plassert slik at det ikke kan fange opp forurenset luft fra avkastventil?

Ja    Nei  

 

Er luftinntaket beskyttet mot nedbør og ising?

Ja    Nei

 

Er luftinntaket plassert på et skyggefullt sted?

Ja    Nei

 

Kanalene

 

Er det anvendt spirokanaler (faste rør, ikke fleksible)?

Ja    Nei

 

Kan kanalene inspiseres for tilsmussing?

Ja    Nei

 

Kan kanalene renholdes?

Ja    Nei

 

Er det anvendt relativt  korte vannrette kanalstrekk?

Ja    Nei

 

Filtre

 

Er det montert filter (posefilter eller elektronisk filter) for filtrering av all inntaksluft?

Ja    Nei

 

Er det enkelt å skifte eller rengjøre filtre?

Ja    Nei

 

Skiftes posefiltre eller rengjøres elektrostatiske filtre før det lukter av dem?

Ja    Nei

 

Renses kjøkkenfiltret årlig?

Ja    Nei  Skal ordnes snarest

 

Foreligger det tydelige anbefalinger om bytte eller rensing av filtre?

Ja    Nei  

 

Har du lest om filterbytte noe sted?

Ja    Nei

 

Varmegjenvinner

 

Er det montert aggregat for varmegjenvinning?

Ja    Nei  Skal undersøke mulighetene snarest

 

Har aggregatet for varmegjenvinning forvarmer?

Ja    Nei

 

Foreligger veiledning og rutiner for avriming?

Ja    Nei

 

Er det sikret mot fukt fra avriming?

Ja    Nei

 

Er det lett å komme til for stell/ bytte av aggregater i varmegjenvinner?

Ja    Nei  Skal forsøke å finne en ordning snarest

 

Er det tydelig og god veiledning om bruk av varmegjenvinner?

Ja    Nei

 

Vifter

 

Er det brukt energieffektive vifter?

Ja    Nei  Vet ikke. Skal undersøke

 

Kan hastigheten (gjennomluftingen) reguleres etter behov?

Ja    Nei

 

Er viftene innregulert slik at de gir minst mulig støy?

Ja    Nei  Skal kontakte fagfolk om dette snarest

 

Gir viftene fra seg en helt jevn summing?

Ja    Nei

 

Kontrolleres viftefunksjonen årlig?

Ja    Nei

 

Er du sikker på at vifterem er i orden?

Ja    Nei

 

Ventiler

 

Er det ventiler/don  og/eller spalter i alle bruksrom og lagre som trenger luftskifte?

Ja    Nei

 

Er det friskluftsventiler og/eller spalter i tillegg til anleggets ventiler/don  i alle bruksrom og lagre som trenger luftskifte?

Ja    Nei

 

Er tilluftsventiler rene?

Ja    Nei  Skal ordnes snarest

 

Er tilluften frisk og uten lukt?

Ja    Nei

 

Er avkastventiler rene?

Ja    Nei  Skal ordnes snarest

 

Er ventiler og don plassert slik at det ikke blir trekk i oppholdssoner?

Ja    Nei

 

Er ventiler og don plassert slik at det ikke blir kortslutning mellom tilluft og avkastluft?

Ja    Nei  

 

Er møbleringen slik at den ikke sperrer for ventiler/don?

Ja    Nei

 

Viser prøver med lett papir, røykblåser eller lignende at alle ventiler fungerer slik de skal?

Ja    Nei

 

Kontrolleres ventilfunksjonen årlig?

Ja    Nei

 

Generelt

 

Er inneluften god i alle rom hele døgnet?

Ja    Nei

 

Fungerer avtrekk på kjøkken godt?

Ja    Nei

 

Fungerer avtrekk fra våtrom godt slik at det ikke dannes kondens på kalde flater?

Ja    Nei

 

Kan det fyres på peis eller i ovn uten røyknedslag (evt ved å åpne vindu eller dør ut)?

Ja    Nei

 

Styring, drift og vedlikehold

 

Forelå eller foreligger klartekstet kravspesifikasjon for installasjon av ventilasjonsanlegget?

Ja    Nei   Vet ikke

 

Har leverandøren gjennomført funksjonskontroll i henhold til kravspesifikasjon for ventilasjonen?

Ja    Nei  Vet ikke. Skal spørre 

 

Er det en tilgjengelig, klartekstet håndbok/brukerveiledning?

Ja    Nei  Vet ikke. Skal ordnes snarest

 

 

Er evt. CO2sensorer for styring plassert fjernt fra tilluftsventiler, og slik at de avspeiler personbelastningen?

Ja    Nei   Ikke aktuelt

 

Er evt temperatursensorer plassert i god avstand fra alle varmekilder?

Ja    Nei Ikke aktuelt

 

Er det tillatt og enkelt å åpne vinduer, uteluftsventiler og dører ved behov?

Ja    Nei

 

Kan brukerne påvirke gjennomluftingen etter behov?

Ja    Nei

Drives ventilasjonssystemet helkontinuerlig uten stans om natten og utenom brukstid for bygget?

Ja    Nei  Skal tilpasse dette snarest 

 

Ved evt redusert drift utenom bruk av rommene (f.eks. nattsenking), økes driften igjen minst 4 timer før  rommene tas i bruk igjen?

Ja    Nei   Skal tilpasse dette snarest 

 

Gjennomføres en egnet kontroll 2 ganger i året?

Ja    Nei   Skal heretter bruke denne sjekklisten  

 

Inspiseres kanalsystemet for smuss 1 gang i året?

Ja    Nei  Skal heretter inspisere det som er mulig  

 

 


 

 (Sist oppdatert 11. september 2008)

 

 

  Til toppen