NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
  Sjekkliste for radon i boligen
  Sjekkliste: Forebygg hjemmeulykker for småbarn
  Sjekkliste 2 for hybrid ( bygningsintegrert)
  Sjekkliste 1 for bygningsintegrert
  Sjekkliste for balansert ventilasjon.
  Sjekkliste for naturlig ventilasjon
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Sjekkliste for naturlig ventilasjon
 

 Sjekkliste for naturlig ventilasjon med mekanisk avtrekk.

 

Du trenger frisk luft hjemme!

Ved naturlig ventilasjon med mekanisk avtrekk er det nødvendig å kontrollere at dette fungerer så godt som mulig. Ellers blir luftskiftet for dårlig for de fleste. Denne sjekklisten bør følges minst en gang hvert år. Svaret bør være JA på alle spørsmålene. Svares det NEI på noe,  bør endringer gjennomføres.

Du kan krysse av i svarboksene, men må da merke dokumentet og ta utskrift av ""merket område" for å få med hva du har krysset av.

Her er det en sjekkliste som bør brukes en gang i året for å forebygge slike ulykker.  Skriv den ut og ta en runde for å sjekke boligen din! Blir svaret NEI noen steder, må det utbedres!

NB  Denne sjekklisten er kopiert fra boken: Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009. dvs. copyright Kjell Aas©. Utskrift er tillatt  bare til eget bruk og evt som arbeidsark knyttet til boken. Annet bruk må godkjennes av    Kjell Aas.


 Sjekkliste  for luftskiftet vårt 

 

Ventiler/luftespalter

 

Er det ventiler og/eller luftespalter i alle bruksrom, kjeller, lagerrom som trenger gjennomlufting?

Ja    Nei


Er alle ventiler/luftespalter åpne?

Ja    Nei

 

Er alle luftespalter og ventiler (fluegitter)  rene slik at luft kan gå uhindret gjennom?

Ja    Nei

 

Er luftespalter og ventiler utildekket av gardiner, rullegardin eller lignende når rommet er i bruk?

Ja    Nei

 

Er gjennomluftingen på soverom så god om natten at det aldri dannes kondens på vindu der?

Ja    Nei

 

Er det varmeelementer under vinduer (evt med luftespalter) til å motvirke kaldras om vinteren?

Ja    Nei

 

Møblering

Er senger og møbler plassert slik at de som bruker dem, ikke blir utsatt for trekk eller kaldras?

Ja    Nei Skal ordnes snarest

 

Økt belastning

 

Åpnes vinduer eller dører til andre rom for å få mer luft/gjennomlufting når det er mange mennesker til stede?

Ja    Nei

 

Sørges det for litt gjennomtrekkslufting ved tiltak som kan forurense luften særlig?

Ja    Nei

 

Er det forbud mot tobakksrøyking inne?

Ja    Nei Skal ordnes snarest

 

Mekanisk avtrekk

 

Er det effektivt mekanisk avtrekk i kjøkkenet?

Ja    Nei

 

Er det åpning eller åpen spalte (for eksempel under døren) fra gang/annet værelse til kjøkkenet med mekanisk avtrekk?

Ja    Nei

 

Blir kjøkkenfiltret renset årlig?

Ja    Nei Skal ordnes snarest

 

Er det effektivt avtrekk i våtrom slik at det ikke dannes kondens på vindusglasset i kaldt vær?

Ja    Nei Skal ordnes snarest

 

Er det åpen spalte (for eksempel under døren) fra gang/annet værelse til våtrom med mekanisk avtrekk?

Ja    Nei Skal ordnes snarest

 

Luftes det ekstra fra badet/våtrom etter dusjing, bading, vasking, tøytørking?

Ja    Nei Skal ordnes snarest

 

Generelt

Er det god luft inne i alle rom uansett tidspunkt og hvor mange som er der?

Ja    Nei Skal ordnes snarest

 

 

(Sist oppdatert 10. desember 2008)

 

  Til toppen