NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
  Sjekkliste for brannvernet vårt
  Sjekkliste for temperatur og energiøkonomisering
  Sjekkliste for radon i boligen
  Sjekkliste: Forebygg hjemmeulykker for småbarn
  Sjekkliste 2 for hybrid ( bygningsintegrert)
  Sjekkliste 1 for bygningsintegrert
  Sjekkliste for balansert ventilasjon.
  Sjekkliste for naturlig ventilasjon
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Sjekkliste for temperatur og energiøkonomisering
 

Sjekkliste for temperaturforhold, helse- og energiøkonomisering

Her er det en sjekkliste som bør brukes minst en gang i året for å sikre riktige temperaturforhold samtidig som det gjennomføres tiltak for helse- og energiøkonomisering.  Skriv den ut og ta en runde for å sjekke boligen din! Blir svaret NEI noen steder, må det utbedres!

Du kan også krysse av på skjermen, men for å få med kryssene i utskriften må du ta en direkte utskrift (ikke utskriftvennlig versjon). For å få en direkte utskrift , må du merke det området som du vil ha, og velge utskrift av "Merket område".

NB  Denne sjekklisten er kopiert fra boken: Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009 ,dvs. copyright Kjell Aas©. Utskrift er tillatt  bare til eget bruk og evt som arbeidsark knyttet til boken. Annet bruk må godkjennes av    Kjell Aas.


Sjekklisten vår 

Vi har orientert oss om energiøkonomisering ved kontakt med det regionale ENØKsenter/ENOVA/”Energihuset” e.l.

Ja    Nei Skal ordnes snarest                                                                                                           

 

Vi har sjekket høst/vinter at det er god isolasjon og tetting av vinduer og utgangsdører  

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Påviste og usikre lekkasjepunkter er tettet med nye tetningslister.

Ja    Nei Skal ordnes snarest  Ikke aktuelt

 

Ytterligere tiltak for tetting/varmeisolasjon synes nødvendig. 

Ja    Nei

Hvis ja: initiativ for slike tiltak er tatt                                                                                 

Ja    Nei Skal ordnes snarest     

 

Ventilasjonen er kontrollert i alle rom med den sjekklisten som passer for boligen.                  

Ja    Nei Skal ordnes snarest

   

 

Vi unngår å ta inn sånt som kan forurense og lukte og fjerner slike ting ved kilden, for å unngå behov for ekstra lufting. 

Ja    Nei Skal ordnes snarest    

 

Ekstra lufting skjer i den kalde årstid med kortvarig gjennomtrekkslufting og ikke med lufting med åpent vindu fra en side av rommet i lengre tid.

 Ja    Nei Skal ordnes snarest    

 

Boligen har så energiriktig oppvarmingssystem som vi kan få til. 

Ja    Nei    

 

Vi bruker aldri vifteovner inne.  

Riktig     Galt ,men vi skal slutte med det nå    

 

Fyringsanlegg og oppvarmingsenheter er ettersett og godt vedlikeholdt.  

Ja    Nei Skal ordnes snarest    

 

Vannet i varmtvannsberedere holder + 65o - ikke varmere eller kaldere

Riktig     Galt Skal ordnes snarest    

 

Varmeregulering fungerer med fast termostatstyrt dagtemperatur 20–22 °C i alle bruks- og oppholdsrom og nattsenking til ca 15–16 oC (og ikke kaldere).

Ja    Nei Skal ordnes snarest   

 

Det er sparelyspærer utendørs og i kalde rom samt der det ellers er praktisk.

Ja    Nei Skal ordnes snarest

                                                                                  

Lyset slukkes i rom som ikke brukes.

Ja    Nei Skal ordnes snarest

 

Dette praktiseres automatisk av alle voksne og barn som er store nok.

Ja    Nei , men vi skal skjerpe oss nå

 

Vi utnytter elektrisk strøm til matlaging så effektivt som vi tror er mulig

Ja    Nei , men vi skal skjerpe oss nå

 

Vi slår strømmen helt av på TV, radio, forsterkere o.l. om natten og når vi er bortreist. (Vi vet at de ellers trekker mye strøm i det lange løp.)

Ja    Nei , men vi skal skjerpe oss nå

 

Alle i boligen bruker å dusje fremfor å ta karbad

Ja    Nei , men vi skal skjerpe oss nå

 

Vi har montert sparedusj

Ja    Nei , Skal gjøres snarest

 

Ingen i boligen dusjer lenger enn sju minutter

Ja    Nei , men vi skal skjerpe oss nå

 

Etter dusjing, bruk av vaskemaskin, tørketrommel o.l. gjennomføres kort ekstralufting.            

Ja    Nei , men vi skal skjerpe oss nå

 

Vi har gode håndbøker/manualer for elektriske maskiner og anlegg – og bruker dem.            

Ja    Nei , men skal ordnes snarest  

 

Vi følger med på strømregningen med oversikt over forbruket for å se om vi kan være enda flinkere med ENØK

Ja    Nei , men skal gjøres heretter 

 

Alle i boligen er spurt om de føler seg vel med disse tiltakene, og alle har svart at de er fornøyde

Ja    Nei , men vi skal diskuiere det snarest

 

Hvis nei: Situasjonen (ENØK/HENØK) er forklart, forholdet er drøftet, HENØKakseptabel justering er gjort

Ja    Nei , men skal gjøres snarest


 


(Sist opopdatert 30. desember 2008)

 

   Til toppen