NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
  Sjekkliste for brannvernet vårt
  Sjekkliste for temperatur og energiøkonomisering
  Sjekkliste for radon i boligen
  Sjekkliste: Forebygg hjemmeulykker for småbarn
  Sjekkliste 2 for hybrid ( bygningsintegrert)
  Sjekkliste 1 for bygningsintegrert
  Sjekkliste for balansert ventilasjon.
  Sjekkliste for naturlig ventilasjon
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Sjekkliste for brannvernet vårt
 

Her er det en sjekkliste som bør brukes minst en gang i året for å sikre mot brann.  Skriv den ut og ta en runde for å sjekke boligen din! Blir svaret NEI noen steder, må det utbedres! Du kan også krysse av på skjermen, men for å få med kryssene i utskriften må du ta en direkte utskrift (ikke utskriftvennlig versjon). For å få en direkte utskrift , må du merke det området som du vil ha, og velge utskrift av "Merket område".

NB  Denne sjekklisten er kopiert fra boken: Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009 .dvs. copyright Kjell Aas©. Utskrift er tillatt  bare til eget bruk og evt som arbeidsark knyttet til boken. Annet bruk må godkjennes av    Kjell Aas

Den er gjengitt også i www.innemiljo.net.

 

Sjekkliste for brannvernet vårt

Her er det en sjekkliste som bør brukes minst en gang i året for å sikre mot brann.  Skriv den ut og ta en runde for å sjekke boligen din! Blir svaret NEI noen steder, må det utbedres!

Du kan også krysse av på skjermen, men for å få med kryssene i utskriften må du ta en direkte utskrift (ikke utskriftvennlig versjon). For å få en direkte utskrift , må du merke det området som du vil ha, og velge utskrift av "Merket område".

NB  Denne sjekklisten er kopiert fra boken: Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009, dvs. copyright Kjell Aas©. Utskrift er tillatt  bare til eget bruk og evt som arbeidsark knyttet til boken. Annet bruk må godkjennes av    Kjell Aas.


Sjekklisten vår  for brannvern

 

Finnes det brukbare rømningsveier fra alle soverom og oppholdsrom uansett hvor det skulle brenne i huset?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Vet alle hvilken rømningsvei de skal bruke og hvordan de skal bruke den i tilfelle brann?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Har du skaffet deg brosjyre og rømningsplan fra Trygg og Sikker og gått gjennom den med alle i familien?( Fås ved henvendelse til: Trygg og sikker, Strandvegen 3c, 2005 Rælingen. Kundeservice tlf  22 11 01 10.)

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Vet alle at de skal ringe nødtelefon 110 til brannstasjonen, snakke rolig og oppgi riktig adresse tydelig?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Kjenner alle som kan bruke telefon også nødnummer 112 til politiet og 113 til ambulanse?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Er det et passe stort brannslukkingsapparat eller egnet vannslange for brannslukking i hver etasje?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Er vannslangen for brannslukking lang nok til å nå frem til alle rom?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Er vannslangen fast montert til vannkran eller lett å montere for alle?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Er det lett å komme til brannslukkingsutstyret?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Blir brannslukkingsapparatet kontrollert og vendt opp ned noen ganger årlig ?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Vet alle voksne og barn i skolealder hvordan brannslukkingsutstyret skal brukes?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Finnes det et lett tilgjengelig brannteppe på kjøkkenet eller på steder der det brukes frityr- eller fonduegryter?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Vet alle voksne og store barn/unge hvordan brannteppet skal brukes?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Har alle oppholdsrom, åpne romløsninger og soverom røykvarslere?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Har du kontrollert hver måned – og siste måned – at alle røykvarslerne fungerer som de skal?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Skifter du batteriene i røykvarslerne minst en gang årlig?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Skifter du røykvarslere som er blitt gamle (10 år)?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Er du sikker på at alle elektriske apparater inkludert tTV, kontakter og ledninger er i orden og brannsikre?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Er det trygg avstand mellom alt varmeavgivende utstyr og brennbare materialer?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Er det bare brannsikre holdere og mansjetter for stearinlys?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Står alle stearinlys og lysestaker støtt uten risiko for å falle?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Holdes alle tente stearinlys langt unna gardiner, hengende papir o.l.

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Slukkes alle stearinlys når et rom forlates?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Sikres det mot ildsprut fra åpen peis når rommet forlates?

Ja    Nei Skal ordnes snarest

Renses filtret i kjøkkenavtrekket for fett minst hvert halvår?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Blir filtret i tørketrommel kontrollert og renset regelmessig?

Ja    Nei Skal ordnes snarest   Ikke aktuelt  

Har alle vennet seg til å trekke støpselet ut av kontakten etter bruk av brødrister, vannkoker, kaffetrakter, strykejern og andre termostatregulerte elektriske apparater?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 

Trekkes støpsel for fjernsynsapparat, radio og høyttaleranlegg osv. ut av kontakten når boligen forlates for noen dager?

Ja    Nei Skal ordnes snarest  

 


(Sist oppdatert 19. ktober 20098)

 

   Til toppen