NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
  Sjekkliste for radon i boligen
  Sjekkliste: Forebygg hjemmeulykker for småbarn
  Sjekkliste 2 for hybrid ( bygningsintegrert)
  Sjekkliste 1 for bygningsintegrert
  Sjekkliste for balansert ventilasjon.
  Sjekkliste for naturlig ventilasjon
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Sjekkliste for radon i boligen

Denne sjekklisten bør følges en gang så tidlig som mulig etter innflytting. Skriv den ut og ta en runde for å sjekke boligen din! Svaret bør være JA på alle spørsmålene! Blir svaret NEI noen steder, må det utbedres.

NB  Denne sjekklisten er kopiert fra boken: Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009, dvs. copyright Kjell Aas©. Utskrift er tillatt  bare til eget bruk og evt som arbeidsark knyttet til boken. Annet bruk må godkjennes av    Kjell Aas.


Les mer

Sjekkliste: Forebygg hjemmeulykker for småbarn

Hvert år skjer det  altfor mange hjemmeulykker. De rammer i alle aldre, men barn, eldre og svaksynte er særlig utsatt. Det skaper mange belastninger, sorger og bekymringer i familiene og kan  brått endre livskvaliteten, Her er det en sjekkliste som bør brukes en gang i året for å forebygge slike ulykker for småbarn.  Skriv den ut og ta en runde for å sjekke boligen din! Blir svaret NEI noen steder, må det utbedres!

NB  Copyright Kjell Aas©. Utskrift er tillatt  bare til eget bruk og evt som arbeidsark knyttet til boken: Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009.


Les mer

Sjekkliste 2 for hybrid ( bygningsintegrert)

Dette er del 2 av sjekkliste for bygningsintegrert "hybrid" ventilasjon og gjelder  vifter, spjeld og spjeldmotorer, temperatur, varmegjenvinning, filtre, styring og automatikk.


Les mer

Sjekkliste 1 for bygningsintegrert

I dette området finnes så mange ulike modeller og løsninger, og erfaringene er så få og kortvarige, at  det ikke er mulig å lage en sjekkliste som er fyldestgjørende for alle.

Denne sjekklisten bør brukes med egne suppleringer og som et foreløpig hjelpemiddel. Her ønsker redaktøren innspill fra driftsansvarlige og brukere med erfaring! Svaret bør være JA  på alle punkter. Der svaret blir NEI, bør driftsansvarlige og brukere vurdere om det er mulig å rette opp feilen/svakheten, eller om den kan kompenseres med andre tiltak. Sjekklisten er delt i 2 deler. 


Les mer

Sjekkliste for balansert ventilasjon.

Ved balansert ventilasjon er vedlikeholdet avgjørende viktig Det er det nødvendig å kontrollere at det fungerer så godt som mulig. Ellers blir luftskiftet for dårlig for de fleste. Denne sjekklisten bør følges minst en gang hvert år og fortrinnsvis om høsten. Skriv den ut og ta en runde for å sjekke boligen din!

Svaret bør være JA på alle spørsmålene! Blir svaret NEI noen steder, må det utbedres.

NB  Denne sjekklisten er kopiert fra boken: Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009,, dvs. copyright Kjell Aas©. Utskrift er tillatt  bare til eget bruk og evt som arbeidsark knyttet til boken. Annet bruk må godkjennes av    Kjell Aas.

 


Les mer

Sjekkliste for naturlig ventilasjon

Sjekkliste for naturlig ventilasjon med mekanisk avtrekk

 

Ved naturlig ventilasjon med mekanisk avtrekk er det nødvendig å kontrollere at dette fungerer så godt som mulig. Ellers blir luftskiftet for dårlig for de fleste. Denne sjekklisten bør følges minst en gang hvert år. Svaret bør være JA på alle spørsmålene. Svares det NEI på noe,  bør endringer gjennomføres.

NB  Denne sjekklisten er kopiert fra boken: Kjell Aas: Godt inneklima. Håndboken for hjemmet. ISBN 978-82-02-29065-8 . Cappelen Damm 2009, dvs. copyright Kjell Aas©. Utskrift er tillatt  bare til eget bruk og evt som arbeidsark knyttet til boken. Annet bruk må godkjennes av    Kjell Aas.


Les mer