NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Elektroosmose og eloverfølsomhet
  Miljøhemming, skjemaet og nytt prosjekt
  Miljøhemming frem i lyset
  Miljøhemmet på grunn av migrene eller astma pluss migrene?
  Miljøhemming. Hva er det?
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Miljøhemmet på grunn av migrene eller astma pluss migrene?
 

Både migrene og  astma pluss migrene m.m.  kan gi miljøhemming

 

 

Det går merkelig langsomt med å få inn besvarte miljøhemmingsskjema selv om vi vet at mange bl.a. med hyperreaktive luftveier er miljøhemmet.  Men det som er kommet, betyr mye for vår forståelse. Noe gir grunnlag for kommentarer. Skjemaet er nå fjernet, se Ikke miljøhemminghprosjekt.

 

Migrene som reaksjon på dårlig inneklima

 

Foreløpig har 4 av 28 personer med registrert miljøhemming opplyst at de får migrene (pluss andre symptomer på inneklimasykdom).

Det er velkjent at disponerte personer kan få migreneanfall av en rekke kroppslige og følelsesmessige påkjenninger, værforandringer, dårlig luft, sterke lukter,  søvnproblemer, spesiell mat, drikke og  medikamenter, for lavt blodsukker, sterke lyd- og lysinntrykk, stress, osv. Personer med migrene må holde seg unna slike situasjoner og miljøer som de har erfart gir migrene. Slik kan noen tilfeller av migrene også karakteriseres som en miljøhemmende sykdom.

 

Migrene er vanligere blant kvinner enn blant menn.  Undersøkelser tyder på at så mange som 23 % av kvinner og 15 % av menn over 21 år har denne sykdommen i lettere eller alvorligere grad. se  om migrene i helsenytt.

 

Typiske tilfekller av migtrene kan neppe karakteriseres som miljøhemming. De 4 registrerte personene har i tillegg typiske symptomer på inneklimasykdom og idiopatisk miljøintoleranse (IEI)  der hodepinen opptrer som migrene.   

 

Både astma og migrene

Samtidig er det i Norge i overkant av 10% voksne som har astma. Det betyr at det vil være noen (statistisk beregnet ca 2 %) som har både astma og migrene. Dette gjelder også barn og unge. Anslagsvis 10% av tenåringer kan ha migrene  og 12-20% av barn har astma.

En slik kombinasjon kan bety uttalt miljøhemming der selv kortvarige eksponeringer i risikomiljø kan gi flere dagers sykdom.

 

Andre miljøintoleranser?

I forbindelse med miljøhemmingsskjemaet er det også kommet en e-post fra en som føler seg sterkt miljøhemmet på grunn av reaksjoner på det hun mener er elektromagnetiske felt- såkalt el-intoleranse. Tall fra Sverige tyder på at svært mange mener å ha slik intoleranse. Her har vi imidlertid særlig store vansker fordi dette fenomenet er for dårlig utforsket og forskning hittil ikke har kunnet vise en reell sammeheng mellom elektromagnetisme og plagene. I dette er det likhetspunkter med kjemisk miljøintoleranse: det er behov for å samle erfaringsbasert kunnskap fra de berørte som grunnlag for videre forskning. Dette faller imidlertid utenfor den iverksatte registreringen av personer med sannsynlig kjemisk betinget miljøhemming.  

 

Det er ellers sterkt ønskelig å få bedre innsikt i og oversikt over erfaringene hos barn og voksne med sannsynlig kjemisk miljøintoleranse.

 

(Sist oppdatert 30. november 2008)

 

    Til toppen