NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  Hus med feil og fuktskader og forsikringstvist - i FBI, NRK
  Brent plast, røykutvikling og sinkeffekt
  Forsikringsprosjektet 9:Sjekkliste for sanering av bolig for sårbare brukere
  Forsikringsprosjektet 8: Helsekonsekvenser for sårbare personer
  Forsikringsprosjektet 3: Gjennomføring
  Forsikringsprosjektet 4: Medarbeidere
  Forsikringsprosjektet 5: Belastning (dose) , tålegrense (toleranseterskel) og respons.
  Forsikringsprosjektet 2:. Sammendrag
  Forsikringsprosjektet 1: Forsikring og skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere;
  Ozon og oksidanter
  Luktbekjemping
  Litteratur om inneklima og helse eller uhelse
  Dokumentasjon (beviskraft?) for sammenhenger mellom inneklima og helse eller uhelse
  Forsikringsprosjektet 6: Helse og sårbarhet i forhold til innemiljøet hjemme
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Forsikringsprosjektet 4: Medarbeidere
 

Prosjektets aktører

 

Prosjektets aktører

 

Prosjektgruppen har 4 medlemmer fra NFBIB

Guro Birkeland, utdannet lege og jurist 

Jan Fredrik Kvendbø, overingeniør ved Miljøavdelingen, Seksjon for miljørettet helsevern, Trondheim Kommune.

Finn Levy, avdelingsoverlege ved Avd. for arbeidsmedisin, Senter for forebyggende medisin, Ullevål universitetssykehus. Spesialist i indremedisin, yrkesmedisin/arbeidsmedisin.

Kjell Aas, professor dr.med. em. (barnemedisin, barne - og ungdomsallergi) UiO. (Prosjektleder og ansvarlig redaktør)

Se Forumets medlemmer for mer detaljer. 

 

Videre består prosjektgruppen av

Hans Jacob Bull, professor i forsikringsrett, UiO,

Suzanne Hauge, cand jur fra det juridiske fakultet i Oslo. Hun hari avslutningssemesteret sammen med Siri Smørdal skrevet en avhandling om fukt- og brannskader - problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret - i forhold til mennesker med overfølsomhetssykdommer. Hun har i tillegg hatt valgfag i forsikringsrett.

John Midttømme, pensjonert fra IF (tidligere. Storebrand skadeforsikring). Var fagansvarlig for skadeoppgjør innen bl. a brann- og vannskader. Har både i selskapet og innen næringen deltatt i utforming av forsikringsvilkår og praksis.

Siri Smørdal, cand jur fra det juridiske fakultet i Oslo. Hun har i avslutningssemesteret sammen med Suzanne Hauge skrevet en avhandling om fukt- og brannskader - problemer i forbindelse med forsikringsoppgjøret - i forhold til mennesker med overfølsomhetssykdommer. Hun har i tillegg hatt valgfag i forsikringsrett.

 

Høringsinstanser /Kvalitetssikring

 

Et samlet NFBIB har fungert som høringsinnstans for å kvalitetssikre prosjektet. Gruppen har samlet bakgrunn fra arbeidsmedisin, miljømedisin, barnemedisin, allmennpraksis, klinisk immunologi, allergologi og lungemedisin, rådgivning, planlegging, forvaltning, drift og vedlikehold, forskning, utvikling, undervisning, juss og brukersiden. ,

 

Prosjektet og de juridiske aspekter er presentert og møtt med bifall i Norske Forsikringsjuristers Forening. 

 

Manuskriptet har i avslutningsfasen vært til høring også hos  Norges takstforening, Rådgivende ingeniørers forening  og firmaene Gaute Flatheim, Molab, Mycoteam,Pegasus og Polygon.

 

(Sist oppdatert 23. august 2005)

 

Til toppen