NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  Hus med feil og fuktskader og forsikringstvist - i FBI, NRK
  Brent plast, røykutvikling og sinkeffekt
  Forsikringsprosjektet 9:Sjekkliste for sanering av bolig for sårbare brukere
  Forsikringsprosjektet 8: Helsekonsekvenser for sårbare personer
  Forsikringsprosjektet 3: Gjennomføring
  Forsikringsprosjektet 4: Medarbeidere
  Forsikringsprosjektet 5: Belastning (dose) , tålegrense (toleranseterskel) og respons.
  Forsikringsprosjektet 2:. Sammendrag
  Forsikringsprosjektet 1: Forsikring og skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere;
  Ozon og oksidanter
  Luktbekjemping
  Litteratur om inneklima og helse eller uhelse
  Dokumentasjon (beviskraft?) for sammenhenger mellom inneklima og helse eller uhelse
  Forsikringsprosjektet 6: Helse og sårbarhet i forhold til innemiljøet hjemme
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Forsikringsprosjektet 5: Belastning (dose) , tålegrense (toleranseterskel) og respons.
 

Dose/respons i forhold til individuell tålegrense (toleranseterskel)

 

  • Kroppslige og psykiske reaksjoner ("respons") bestemmes av belastningen ("dose") i forhold til hvordan tåleterskelen for akkurat den belastningen er i øyeblikket 
  • Vi mennesker er forskjellige på denne m åten med ulik motstandskraft mot belastninger både av fysisk, kjemisk og psykisk art
  • Hvert menneske har sine individuelle tåleterskler for hvert organ og vev og for ulike kjemiske prosesser
  • Tåleterskelen er som en demning - når det flyter over, blir vi uvel eller syke
  • Toleranseterskelen kan variere avhengig av vår indre kjemi, infeksjoner, stress m.m. 
  • Når systemet er på vippen ("demningen er full"), skal det lite til av økt belastning eller senket terskel for å utløse reaksjon

 Les om belastning og tålegrenser

Til toppen

(Sist oppdatert 23. august 2005)