NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  Hus med feil og fuktskader og forsikringstvist - i FBI, NRK
  Brent plast, røykutvikling og sinkeffekt
  Forsikringsprosjektet 9:Sjekkliste for sanering av bolig for sårbare brukere
  Forsikringsprosjektet 8: Helsekonsekvenser for sårbare personer
  Forsikringsprosjektet 3: Gjennomføring
  Forsikringsprosjektet 4: Medarbeidere
  Forsikringsprosjektet 5: Belastning (dose) , tålegrense (toleranseterskel) og respons.
  Forsikringsprosjektet 2:. Sammendrag
  Forsikringsprosjektet 1: Forsikring og skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere;
  Ozon og oksidanter
  Luktbekjemping
  Litteratur om inneklima og helse eller uhelse
  Dokumentasjon (beviskraft?) for sammenhenger mellom inneklima og helse eller uhelse
  Forsikringsprosjektet 6: Helse og sårbarhet i forhold til innemiljøet hjemme
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Hus med feil og fuktskader og forsikringstvist - i FBI, NRK

Forbrukerinspektørene (FBI, NRK) hadde 11. mars 2009 et oppslag under tittelen Husmareritt i Halden. Tittelen kunne like gjerne vært  Hus-, helse- og forsikringsmareritt, for hus-og helseproblemet kunne vært løst meget tidligere hvis forsikringsselskapet hadde opptrådt slik som forsikringstakere forventer. Det ble rettssaker helt frem til Høyesterett.


Les mer

Brent plast, røykutvikling og sinkeffekt

oksidanterVi opplevde røykutvikling fra en komfyr en måneds tid tilbake. Det viste seg at det lå gjemt en bruksanvisning, skruer og plast (PVC?) inne i ovnen. Plasten smeltet og skruene størknet fast. I begynnelsen var det en kraftig røykaktig lukt i leiligheten. Etterhvert gikk røyklukten bort, men det er blitt en søtlig, kvalmende lukt som har satt seg i leiligheten og innbo. For eks. sitter denne lukten i klær, bøker, pc'er, vesker, bagger, papirer etc. Jeg har vært i kontakt med flere skadesaneringsfirma som mener at den søtlig lukten kan være et resultat av den langsomt smeltende plasten. Jeg er mye plaget med allergi i øyne, nese, svelg, og irritasjon (hyperreaktivitet?) i bronkier. Særlig reagerer jeg på lukter. 


Les mer

Forsikringsprosjektet 9:Sjekkliste for sanering av bolig for sårbare brukere

Her er en enkel sjekkliste som bør brukes før sanering av bolig etter fukt-og /eller brannskade.


Les mer

Forsikringsprosjektet 8: Helsekonsekvenser for sårbare personer

Forsikring og skadesanering, del 8: Mulige helsekonsekvenser etter fuktskade, brann og/eller røykskade med sanweringstiltak.


Les mer

Forsikringsprosjektet 3: Gjennomføring

Prosjektet: Forsikring og skadesanering for sårbare beboere 3:Gjennomføringen beskrives her.


Les mer

Forsikringsprosjektet 4: Medarbeidere

Prosjektgruppen for forsikringsprosjektet hadde 4 medlemmer fra NFBIB( Guro Birkeland, Jan Fr. Kvendbø, Finn Levy og Kjell Aas(prosjektleder) samt Hans Jacob Bull, Suzanne Hauge, John Midttømme og Siri Smørdal. Et samlet NFBIB fungerte som høringsinstans for kvalitetssikring. Også andre høringsinstanser uttalte seg.

 


Les mer

Forsikringsprosjektet 5: Belastning (dose) , tålegrense (toleranseterskel) og respons.

Kroppslige og psykiske reaksjoner ("respons") bestemmes av belastningen ("dose") i forhold til hvordan tåleterskelen for akkurat den belastningen er i øyeblikket.

 

 


Les mer

Forsikringsprosjektet 2:. Sammendrag
§

Hvert år blir et betydelig antall bolighus skadet av fukt, brann og / eller røyk. Dette ledsages eller følges  ofte av uakseptabel luktNoen beboere kan imidlertid være særlig sårbare for sporforekomst av forskjellige forurensninger i inneluften slik at  vanlige saneringstiltak ikke fungerer bra nok og i noen tilfeller endog selv kan bidra til helseskader.  Slike situasjoner har ført til konflikter mellom forsikringsselskap og forsikringstakere. NFBIB arbeider med en veileder i denne sammenhengen, og her er et foreløpig sammendrag


Les mer

Forsikringsprosjektet 1: Forsikring og skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere;

§

En veileder i bokform og på denne nettsiden - om juridiske, bygningstekniske og helseorienterte aspekter. Eksperter på forhold mellom inneklima og helse får mange henvendelser om konflikter mellom forsikringsselskap og forsikringstaker når det har oppstått skade på bygning. Særlig hyppig synes slike konflikter å oppstå når beboer lider av overfølsomhetssykdommer eller er spesielt sårbar  slik at  inneklimaet er særlig  viktig for helsen. Problemer oppstår særlig ved fuktskader, brann- og røykskader.


Les mer

Ozon og oksidanter

Det er mange som synes å tro at ozon (O3)er et uskyldig kjemisk stoff. I realiteten er det  uttalt reaktivt og potensielt skadelig i mange sammenhenger. Oksidasjon med ozon eller andre midler brukes bl.a. for å bekjempe mikroorganismer  fordi de er erkjent "helseskadelige" for disse. Mange bruker det uten tanke for at ozon også kan ha skadevirkning på sårbare mennesker ( og sårbare materialer -. Alle oksideringsmidler  kan bleke tekstiler, angripe plast og gummi (NB elektriske ledninger)). Jo høyere konsentrasjon som brukes, desto større blir skadevirkningene.


Les mer

Luktbekjemping

Det kommer mange henvendelser om plagsom lukt av forskjellige grunner. Det kan dreie seg om lukt  av brannrøyk, tobakksrøyk, kloakklukt, råtten lukt, mugglukt, osv og lukter  som er vanskelig å beskrive. Det er ofte vanskelig å bli kvitt sjenerende lukt, og det er viktig å velge metoder og midler som i seg selv ikke kan gi plager.


Les mer

Litteratur om inneklima og helse eller uhelse

Prosjekt: Forsikring og skadesanering: Litteraturliste . Det er mye forskningslitteratur om sammenhenger mellom inneklima og helse eller sykdom. Her er noen henvisninger ordnet etter tema.


Les mer

Dokumentasjon (beviskraft?) for sammenhenger mellom inneklima og helse eller uhelse

Prosjekt: Forsikring og skadesanering.  Dokumentasjon: I mange sammenhenger stilles det spørsmål om troverdigheten av påstander om at noen blir syke av inneklima. Det er relevante spørsmål, for mange av de plager som rapporteres, kan ha helt andre årsaker.


Les mer

Forsikringsprosjektet 6: Helse og sårbarhet i forhold til innemiljøet hjemme

Prosjekt: Forsikring og skadesanering; sårbare beboere: Boligen er først og fremst for menneskene som bor der. Det er boligens funksjon i forhold til brukerne som må stå sentralt. For beboerne i en bolig er funksjonalitet i forhold til helse, førlighet og trivsel (i nevnte rekkefølge) det aller viktigste. Innemiljøet må derfor tilpasses beboernes helsetilstand og sårbarhet. Mye av dette er dels genetisk betinget og dels miljøavhengig.

De fleste oppholder seg inne ca 90% av tiden og aller mest i egen bolig slik at inneklimaet der er særlig viktig. 


Les mer