NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  Hus med feil og fuktskader og forsikringstvist - i FBI, NRK
  Brent plast, røykutvikling og sinkeffekt
  Forsikringsprosjektet 9:Sjekkliste for sanering av bolig for sårbare brukere
  Forsikringsprosjektet 8: Helsekonsekvenser for sårbare personer
  Forsikringsprosjektet 3: Gjennomføring
  Forsikringsprosjektet 4: Medarbeidere
  Forsikringsprosjektet 5: Belastning (dose) , tålegrense (toleranseterskel) og respons.
  Forsikringsprosjektet 2:. Sammendrag
  Forsikringsprosjektet 1: Forsikring og skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere;
  Ozon og oksidanter
  Luktbekjemping
  Litteratur om inneklima og helse eller uhelse
  Dokumentasjon (beviskraft?) for sammenhenger mellom inneklima og helse eller uhelse
  Forsikringsprosjektet 6: Helse og sårbarhet i forhold til innemiljøet hjemme
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Litteratur om inneklima og helse eller uhelse
 

Litteratur til "Dokumentasjon om sammenhenger inneklima og uhelse.

 

Se Dokumentasjon

 

Det er mye forskningslitteratur om sammenhenger mellom inneklima og helse eller sykdom. Her er noen eksempler på slik litteratur ordnet etter tema. Det er mange, mange fler.

Allergi

 

1. Platts-Mills TA (1994): How environment affects patients with allergic disease: indoor allergens and asthma. Ann Allergy 72: 381-4

 

2. Aas K (2001): Allergiviten for alle.

 

Astma og hyperreaktivitet

 

3. Andersson RC (1993): Bioassay of irritable chemicals in indoor air. Proceedings of Indoor Air 1993:2: 327- 332

 

4. Andrae S, Axelson O, Björkst'en B et al (1988): Symptoms of bronchial hyperreactivity and asthma in relation to environmental factors. Arch Dis Child 63: 423-8

 

Depoteffekt (sinkeffekt)

 

5. Jørgensen, RB (1999): The influence of material surfaces on indoor air quality. Adsorption and desorption of volatile organic compounds. THESIS, NTNU, Trondheim

 

Fukt og muggsopper

 

6. Bornehag CG, Blomquist G, Gyntelberg F ,Jarvholm B, Malmberg P, Nordvall L et al: Dampness in buildings and health. Nordic interdisciplinary review of the scientific evidence on associations between exposure to "dampness" in buildings and health effects (NORDDAMP).Indoor air 2002; 11: 72-86.

 

7.Blom, P: Retningslinjer for uttørking av bygningskonstruksjoner etter 

 vannskade". På nettsiden.

 

8. Dillon HK, Miller JD, Sorenson WG Douwes J, Jacobs RR:  Review of methods applicable to the assessment of mold exposure to children. Environm Health Perspectives  1999; 107, Suppl 3: 473-80.

 

9. Engvall K, Norrby C, Norbäck D:  Sick building syndrome in relation to building dampness in multi-family residential buildings in Stockholm. Int Arch Occup Environ Health 2001; 74: 270-8

 

10. Gravesen, S. J., C. Frisvad, and R. A. Samson (1994) : Microfungi. Munksgaard Publishers, Copenhagen, Denmark, 1994

 

11. Husman T (1996) : Health effects of indoor-air microorganisms  (Review). Scand J Work Environ Health 1996; 22: 5-13.

 

12. Gravesen, S., P. A. Nielsen, R. Iversen, and K. F. Nielsen:  Microfungal contamination of damp buildings examples of risk constructions and risk materials. Environ Health Perspect. 1999; 107: 505-8.

 

13.Harbour R, Miller J:  A new system for grading recommendations in evidence based guidelines. BMJ 2001; 323: 334-6.

 

14. Jaakkola JJ, Jaakkola N, Routsalainen R (1999): Home dampness and molds  as determinants of respiratory symptoms and asthma in preschool children. J Expo Snal Environ Epidemio 3 (Suppl 1): 129-42.l

 

15. Johanning, E., R. Biagini, D. Hull, P. Morey, B. Jarvis, and P. Landsbergis: Health and immunology study following exposure to toxigenic fungi (Stachybotrys chartarum) in a water-damaged office environment. Int. Arch. Occup. Environ. Health 1996; 68: 207-18.

 

16.Johnston R B (Chair): Clearing the air. Asthma and indoor environment. National Academy Press, Washington, 2001.

 

17.Klanova K: The concentration of mixed populations of fungi in indoor air: rooms with and without mold problems; rooms with and without health complaints. Cent Eur J Public Health 2000; 8: 59-61.

 

18. Koskinen OM, Husman TM, Meklin TM, Nevalainen AI: The relationship between moisture or mould observation in houses and the state of health of their occupants. Eur Respir J 1999;14: 1363-7

 

19. Malterud K, Taksdal A:  Et felles refleksjonsrom med pasientens symptomer som gyldige kunnskapskilder. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3605-9.

 

20. Matsson J (2004): Muggsopp i bygninger. Mycoteam forlag. Mycoteam, Oslo

 

21. Miller, J. D. (1992).: Fungi as contaminants in indoor air. Atmos. Environ. 26A:2163

 

22. Park J-H, Schleiff PL, Attfield M DR, et al (2004): Building-related respiratory symptoms can be predicted with semi-quantitative indcices of exposure to dampness and mold. Indoor Air 14: 425.33.

 

23. Peat JK, Dickerson J, Li J:  Effects of damp and mould in the home on respiratory health; a review of the literature. Allergy 1998; 53: 120-8.

 

24. Pirhonen I,  Nevalainen A, Husman T, Pekkanen J:  Home dampness, moulds and their influence on respiratory infections and symptoms in adults in Finland. Eur Respir J 1996; 9: 2618- 22.

 

 

 

Inneklimarelaterte symptomer ("inneklimasyke")

 

25. Andersson K, Bakke JV, Bjørseth O, et al (2000): From VOC to OCIA - Towards the development of risk indicators of organic chemicals in indoor air. Indoor Air 2000; 10.

 

26. Auger P L, Gourdeau P, Miller J D (1986) : Clinical experience with patients suffering from chronic fatigue-like syndrome and repeated upper respiratory infections in relation to airborne molds. Am J Ind Med 25:41-2

 

27. Folkehelsa: Anbefalte faglige normer for inneklima. ISBN 82-7364133-3. Bestilles fra Folkehelsa. Avd. for miljømedisin. Postboks 4404 Torshov, 0403 Oslo  

 

28. Nielsen GD, Hansen LF, Hammer M, Vejrup KV, Wolkoff P (1997): Chemical and biological evaluation of building material emissions I A screening procedure based on a closed emission system. Indoor Air; 7: 8 -16

 

29. Rumchev K, Spickett J, Phillips M, Stick S (2004): Association of domestic exposure to volatile compounds with asthma in young children. Thorax 59: 746-51.

 

30. Wolkoff P (1995): Volatile organic compounds - sources, measurements, emisons, and the impact on indoor air quality. Indoor Air Suppl.3/95

Luftveisinfeksjoner

31. Kilpeläinen M,  Terho E O, Helenius H, Koskenvuo, M: (2001):  Home dampness, current allergic diseases , and respiratory infections among young adults. Thorax 56<. 462-7.

 

32. Martin CJ, Platt SD, Hunt SM (1987): Housing conditions and ill health. BMJ 295: 1125 - 7.

 

33. Pirhonen I, Nedvalainen A, Husman T et al (1996): Home dampness, moulds and their influence on respiratory infectons and symptoms in adults in Finland. Eur Rep J 9: 2618- 22.

 

Lukt

 

34. Clausen G,  Alm O and Fanger PO (2002): The impact of air pollution from used ventilation filters and health, Proceedings: Indoor Air 2002, pp 338-343

 

35. Clausen G, Alm O and Fanger PO. ( 2002): Sensory source strength of used ventilation filters, Proceedings: Indoor Air 2002,: 344-349

 

36. Fanger, Laurritzen, Bluyssen, Clausen(1988): "Air pollution sources in offices and assembly halls, quantified by the olf unit" Energy & Buildings, 12,<: 7-19.Fanger P.O. (1998), "Discomfort caused by odorants and irritants in the air", Indoor Air, Supplement 4/98, pp. 81-86.

 

37. Knasko SC (1992): Ambient odour´s effect on creativity, mood, and perceived health. Chemical Senses 17:27-35.

 

38. Knasko SC /1993): Performance., mood, and health during exposure to intermittent odors. Archives of Environmental Health 48:305-8.

 

39. Rosenkranz HS, Cunningham AR. (2003) Environmental odors and health hazards. Sci Total Environ. 2003 Sep 1;313(1-3):15-24.

 

40. Steinheider B. (1999) : Environmental odours and somatic complaints. Zentralbl Hyg Umweltmed. 1999 Aug;202(2-4):101-19

 

41. Sweers, Preller, Brunekreef, Boleij: "Health and indoor climate complaints of 7043 office workers in 61 buildings in the Netherlands", Indoor Air, Volume 2, 1992, pp.127-136

 

Muggsopper,mykotoksiner, glukaner

 

42.Andersson, M. A., M. Nikulin, U. Köljalg, M. C. Andersson, F. Rainey, K. Reijula, E. L. Hintikka, and M. Salkinoja-Salonen (1997): Bacteria, molds, and toxins in water-damaged building materials. Appl. Environ. Microbiol. 63:387-393

 

43. Ciegler, A., and J. W. Bennett. (1980): Mycotoxins and mycotoxicoses. BioScience 30:512-515.

 

44. Corrier, D. E. (1991): Mycotoxicosis: mechanisms of immunosuppression. Vet. Immunol. Immunopathol. 30:73-87

 

45. Frisvad, J. C., and S. Gravesen. (1994): Penicillium and Aspergillus from Danish homes and working places with indoor air problems: identification and mycotoxin determination, p. 281-290. In R. A. Samson (ed.), Health implications of fungi in indoor environments. Elsevier Science B. V, Amsterdam, The Netherlands.

 

46.Fung, F., R. Clark, and S. Williams. (1998).: Stachybotrys, a mycotoxin-producing fungus of increasing toxicologic importance. J. Toxicol. Clin. Toxicol. 36:79-86

 

47.Hendry, K. M., and E. C. Cole. (1993): A review of mycotoxins in indoor air. J. Toxicol. Environ. Health 38:183-198.

 

48.Johanning, E., R. Biagini, D. Hull, P. Morey, B. Jarvis, and P. Landsbergis. (1996):, se ref. 17.

 

49.  Klanova K (2000): se ref. 19

 

50. Matsson J (2004): Muggsopp i bygninger. Mycoteam forlag. Mycoteam, Oslo

 

51. Miller, J. D. (1992).: Fungi as contaminants in indoor air. Atmos. Environ. 26A:2163-72.

 

52. Ormestad H, Groeng E-C, Løvik M, Hetland G (2000): The fungal cell wall component b-1-3-glucan has an adjuvant effect on the allergic response to ovalbumin in mice. J Toxicol Environmental Health 61 (A) 55-67

 

53. Platt SD, Martin CJ, Hunt SM, Lewis CH: Damp housing, mould growth and symptomatic health state. BMJ 1989; 298: 167

 

54. Rylander R, Holt PG (1998):  (1-->3)-beta-D-glucan and endotoxin modulate immune response to inhaled allergen. Mediators Inflamm  7:105-10.

 

55. Rylander R, Fogelmark B, McWilliam A (1999) (1-3)-beta-D-glucan may contribute to pollen sensitivity. Clin Exp Immunol 115: 383-4.

 

56. Rylander L,, Lin RH (2000): (1-3-beta-D-glucan - relationship to indoor-air symptoms, allergy and asthma. Toxicology 152: 47-52.

 

57. Smith, J. E., J. G. Anderson, C. W. Lewis, and Murad Y. M: Cytotoxic fungal spores in the indoor atmosphere of the damp domestic environment. FEMS Microbiol Lett 1992; 79: 337-43.57.

 

58. Thorn J, Beijer L, Rylander R (2001): Effects after inhalation of (1-3-beta-D-glucan in healthy humans. Mediators Inflamm 10: 173-8.

 

59. Valbjørn, O: Tilstandsundersøgelse af fugt og skimmelsvampe i bygninge Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger", Statens  

Byggeforskningsinstitut, SBI

 

60. Waegemaeckers M, van Wageningen N, Brunekreef B,  Boleij JSM (1989):  Respiratory symptoms in damp houses. A pilot study. Allergy  44: 192-8.

 

61. Wan GH, Li CS, Guo SP, Rylander R (1999): An airborne mold-derived product, beta-1-3-D-glucan, potentiates airway allergic responses. Eur J Immunol 29: 24281-7

 

62. Aas k, Levy F, Bakke JV, Birkeland G, Bolle R (2003): Norsk  Forum for Bedre Innemiljø for Barn :

Fukt og biologiske effekter: Inneklimarelatert hodepine og unormal tretthet.  

Kritisk vurdering av vitenskapelige publikasjoner om emnet. Rapport til Helse&Rehabilitering  (70 sider). (2003). 

 

Ozon og oksidasjon

 

 

63. Backus-Hazzard GS, Howden R, Kleeberger SR Genetic susceptibility to ozone-induced lung   inflammation in animal models of asthma. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2004Oct;4(5):349-

 

64. Chen LL, Tager IB, Peden DB, Christian DL, Ferrando RE, Welch BS, Balmes JR.

Effect of ozone exposure on airway responses to inhaled allergen in asthmatic subjects. Chest. 2004 125(6):2328-35.

 

65.Fan Z, Lioy P, Weschler C, Fiedler N, Kipen H, Zhang J : Ozone-initiated reactions with mixtures of volatile organic compounds under simulated indoor conditions. Environ Sci Technol. 2003 May 1;37(9):1811-21

 

66. Iijima MK, Kobayashi T.:Nasal allergy-like symptoms aggravated by ozone exposure in a concentration-dependent manner in guinea pigs. Toxicology. 2004 1;199(1):73-83

 

67. Osebold JW, Zee YC, Gershwin LJ (1988): Enhancement of allergic lung sensitization in mice by ozone  inhalation. Proc Soc Exp Biol Med. 188(3):259-64

                

68. Peden DB, Setzer RW Jr, Devlin RB (1995).Ozone exposure has both a priming effect on allergen-  induced responses and an intrinsic inflammatory action in the nasal airways of perennially  allergic asthmatics. Am J Respir Crit Care Med.151(5):1336-45.

 

69. Wainman T, Zhang J, Weschler CJ, Lioy PJ (2000): Ozone and limonene in indoor air: a source of submicron particle exposure.  Environ Health Perspect.  108(12):1139-4

 

 

70. Weschler CJ (2004). Chemical reactions among indoor pollutants: what we've learned in the new millennium.

Indoor Air.;14 Suppl 7:184-94.

 

71.Aas, K (2001) : http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1798&ID=4612

 

 

Svevestøv og kjemisk last

 

72. Jørgensen, R (1999): The influence of material surfaces on indoor air quality. Adsorption and desorption of volatile organic compounds. THESIS, NTNU, Trondheim

 

73. Ormestad H, Namork E, Gaarder P et al (1995): Scanning electron microscopy of immunogold labelled cat allergen (Fel d 1) on the surface of airborne house dust particles. J Immunol. Methods 187:245-51

 

74.  Roberts JW et al (1993): Chemical contaminants in house dust, occurrences and sources. Indoor Air 2: 27-32.

 

75. Roberts JW, Dickey P (1995): Exposure of childrenj to pollutants in house dust and indoor air. Rev Environ Contam Toxicol 143: 59-78

 

76. Wilkins C K, Wolkoff P, Gyntelberg F et al (1993): Characterization of office dust by VOCs and TVOC release - identification of potentilal irritant VOCs by partial least square analysis. Indoor Air 3: 283-290  

 

77. Wolkoff P, Wilkens CK (1993): Desorbed VOC from household floor dust. Comparison of headspace with desorbed dust method for TVOC release determination. Proceedings of Indoor Air  2: 287-292.

 

 

Sårbarhet og reaksjoner

78. Andersson K, Bakke JV, Bjørseth O, et al (2000): From VOC to OCIA - Towards the development of risk indicators of organic chemicals in indoor air. Indoor Air 2000; 10.

 

79. Lindeman B, Søderlund EJ, Dybing E (2002):Årsaker til interindividuelle forskjeller i kjemikalierespons Tidsskr Nor Lægeforen 122: 615-618.

 

80. Mendell (1993) : Non-specific symptoms in office workers: A review and summary of the epidemiological literature, Indoor Air 3: 227-236

 

81. Mølhave, L., Kjærgaard S K, Pedersen O F et al (1993): Human response to different mixtures of volatile organic compounds. Proc. of Indoor Air, Vol 1:555-559.

 

 

 

 

(Sist oppdfatert 20. juni 2005)

 

 

  Til toppen