NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  Hus med feil og fuktskader og forsikringstvist - i FBI, NRK
  Brent plast, røykutvikling og sinkeffekt
  Forsikringsprosjektet 9:Sjekkliste for sanering av bolig for sårbare brukere
  Forsikringsprosjektet 8: Helsekonsekvenser for sårbare personer
  Forsikringsprosjektet 3: Gjennomføring
  Forsikringsprosjektet 4: Medarbeidere
  Forsikringsprosjektet 5: Belastning (dose) , tålegrense (toleranseterskel) og respons.
  Forsikringsprosjektet 2:. Sammendrag
  Forsikringsprosjektet 1: Forsikring og skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere;
  Ozon og oksidanter
  Luktbekjemping
  Litteratur om inneklima og helse eller uhelse
  Dokumentasjon (beviskraft?) for sammenhenger mellom inneklima og helse eller uhelse
  Forsikringsprosjektet 6: Helse og sårbarhet i forhold til innemiljøet hjemme
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Hus med feil og fuktskader og forsikringstvist - i FBI, NRK
 

Forsikringsmareritt pga feilbygd hus med fukt og muggsopper

 

Forbrukerinspektørene (FBI, NRK) hadde 11. mars 2009 et oppslag under tittelen Husmareritt i Halden.

Tittelen kunne like gjerne vært  Hus-, helse- og forsikringsmareritt, for hus-og helseproblemet kunne vært løst meget tidligere hvis forsikringsselskapet hadde opptrådt slik som forsikringstakere forventer.

 

Kort fortalt dreier det seg om et familiehus der de nye eierne tidlig oppdaget en rekke feil.Det var tydelige setningsskader og mye av huset var fuktskadet med betydelig vekst av muggsopper. 

 

Barn og voksne ble syke og ble tilrådet å flytte ut snarest mulig av kompetente medisinere. Ingen bør oppholde seg i så muggsoppinfiserte boliger. Sanering og oppretting krever grundig innsats .av fagfolk som må bruke beskyttelsesutstyr.

Sånt er kostbart, hvor skulle familien bo ,og hvem skulle skaffe pengene til det?

 

Eierskifteforsikringsselskapet Protector innrømmet raskt at feilene måtte utbedres, og tilbød familien 100.000 kroner. Det var langt under det familien opprinnelig krevde, og dermed begynte saken å gå sin gang i rettsapparatet,

Det har gått 3 år der forsikringsselskapet har tapt – og anket gjennom tingrett, lagrett og til slutt høyesterett.

 

I tilsvarende saker har forsikringsselskapet ofte overtaket fordi de kan klare den økonomiske belastningen med rettssaker, mens saksøkere gir opp underveis fordi de ikke har de nødvendige ressurser eller rett og slett ikke orker mer.

Mange slike saker bidro til at NFBIB fikk gjennomført prosjektet som r4esulterte i heftet

"Forsikring og skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere;; juridiske, bygningstekniske og helseorienterte aspekter". 

 

Denne gangen stod saksøker på sin rett og vant også i Høyesterett. Forsikringsselskapet må ut med 6 millioner.

 

Se detaljer og kommentarer hos FBI, NRK..

 

(Sist oppdatert 12. mars 2009)

                                        Til toppen