NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  Hus med feil og fuktskader og forsikringstvist - i FBI, NRK
  Brent plast, røykutvikling og sinkeffekt
  ”Luktfjerner” mot røyklukt etter brann?
  Fofrsikringstvist etter fuktskade.
  Forsikringsprosjektet 9:Sjekkliste for sanering av bolig for sårbare brukere
  Forsikringsprosjektet 8: Helsekonsekvenser for sårbare personer
  Forsikringsprosjektet 3: Gjennomføring
  Forsikringsprosjektet 4: Medarbeidere
  Forsikringsprosjektet 5: Belastning (dose) , tålegrense (toleranseterskel) og respons.
  Forsikringsprosjektet 7: Reaksjonsmåter ved økt sårbarhet
  Forsikringsprosjektet 2:. Sammendrag
  Forsikringsprosjektet 1: Forsikring og skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere;
  Forsikring og skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere;
  Ozon og oksidanter
  Luktbekjemping
  Litteratur om inneklima og helse eller uhelse
  Dokumentasjon (beviskraft?) for sammenhenger mellom inneklima og helse eller uhelse
  Forsikringsprosjektet 6: Helse og sårbarhet i forhold til innemiljøet hjemme
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
”Luktfjerner” mot røyklukt etter brann?
 

”Luktfjerner” mot røyklukt er økning av forurensningene inne! 

 

(Spørsmål 9. februar 2009)

Svigermor (85 år) bur i kommunen sin omsorgsbustad Bygget vart utsatt for brann, og ho var ein av mange eldre som kom seg ut ved å klatre i stige frå 2. og 3. høgda i bygget. Til all lukke gjekk det bra med dei alle.  Bustaden fekk røyk og vasskade på inventaret

 

Eit saneringsfirma fekk i oppgåve å sanere bygget, tømme attverande bustader for inventar, avdekke skade og gjere reint det som kunne nyttast av inventaret i bustadane. 

 

Saneringsfirmaet har  melde  at  inventar som ikkje hadde varig skade no er klar til å flyttast inn i den nye bustaden ho fekk tildelt. Vi vart forklart at det framleis var røyklukt i gjenstandare, men når inventaret var på plass skulle det setjast inn eit apparat som skulle tilføre eit luktstoff for å fjerne røyklukta frå inventaret. Grunngjevinga er at røyklukt er vanskeleg å fjerne frå møbelstoff og trevike. 

Eg reagerte på at dette skulle gjerast i bustaden medan svigermor budde der, men vart forklart at dette ikkje var skadeleg for henne.

Eg synte då til deira utsegn om at det ville lukte røyk/ brent av innbuet og kva konsekvensar dette kunne ha for svigermor. Hendinga har sett sine spor i henne og ho har utvikla redsel etter brannen. Mellom anna reagerar på at ho bur i tredje etasje og kva som kan skje om  det blir brann att.

Eg varsla representantetar for saneringsfirmaet om at eg synes det var uhøvisk å skulle utsetje henne for ei slik belastning og nekta difor ei slik løysing. Dette vart akseptert, og firmet ville finne ei anna løysing for å tilføre luktstoffet til inventaret. 

Eg reagerar og på metodevalet for å renovere inventaret. Det skal altså tilsetjast nye luktmolekylar til dei molekylane som allereie er i røyk lukta.

Særleg undrar eg meg over dette når vi veit at dei molekylane som er i røykgassar inneheld skadlege stoff. Desse stoffa vil sive ut over lang tid og påvirke mijøet der inventaret står negativt, men no kamuflert som andre luktmolekylar?? Om dette er tilfellet blir dette for meg uetisk og kritikkverdig.

Saneringsfirmet seier at det er denne metoden som vert brukt i dag?

 

Svigermor har forsikring på sitt inventar.

Mine spørsmål blir då;

Etter mi bekymring for at "kamuflerte" røykgassar vil kunne gje dårlge inneklima og helseskader over tid relevant?

Er den valte saneringsmetoden i samsvar med etiske reglar for førebyggjande helse?

Etter mi vurdering er inventar som er tilført luktestøff som skal kamuflere skadlege gassar eit grunnlag for erstaning av gjenstanden. Finnes det i dag rettspraksis som syner dette?

 

SVAR

(9. februar 2009)

 

Det er lett å forstå at hun har fått seg en skrekk i livet. Da er det viktig at forholdene i den nye boligen hennes blir så trivelige som mulig for henne – og det er godt hun har en svigersønn som bidrar til det!

 

Bruk av ”luktfjerner” er en forkastelig saneringsmetode. Luktens molekyler blir ikke fjernet, men overdøvet og kanskje endret, se Lukt og helse. Etter brann med innbo som er forsikret, skal forsikringsselskapet bringe forholdene tilbake til opprinnelig stand, dvs uten røyklukt og uten røykmolekyler og tillegg av andre kjemikalier i luften. Dette er tydeliggjort i NFBIB's hefte om slike saker.

 

Bruk  av luktfjerner kan bare bidra til bedre lukt, men dårligere inneluft.

Møbler som ikke kan gjøres luktfrie, bør erstattes med nye av samme kvalitet.

Nettsiden er ikke kjent med noen rettsavgjørelser om akkurat dette, men vet at noen er kommet til forlik før rettssak ble gjennomført – med henvisning til det omtalte heftet.

 

(Sist oppdatert 9. februar 2009)

 

                                                         Til toppen