NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  Hus med feil og fuktskader og forsikringstvist - i FBI, NRK
  Brent plast, røykutvikling og sinkeffekt
  ”Luktfjerner” mot røyklukt etter brann?
  Fofrsikringstvist etter fuktskade.
  Forsikringsprosjektet 9:Sjekkliste for sanering av bolig for sårbare brukere
  Forsikringsprosjektet 8: Helsekonsekvenser for sårbare personer
  Forsikringsprosjektet 3: Gjennomføring
  Forsikringsprosjektet 4: Medarbeidere
  Forsikringsprosjektet 5: Belastning (dose) , tålegrense (toleranseterskel) og respons.
  Forsikringsprosjektet 7: Reaksjonsmåter ved økt sårbarhet
  Forsikringsprosjektet 2:. Sammendrag
  Forsikringsprosjektet 1: Forsikring og skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere;
  Forsikring og skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere;
  Ozon og oksidanter
  Luktbekjemping
  Litteratur om inneklima og helse eller uhelse
  Dokumentasjon (beviskraft?) for sammenhenger mellom inneklima og helse eller uhelse
  Forsikringsprosjektet 6: Helse og sårbarhet i forhold til innemiljøet hjemme
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Fofrsikringstvist etter fuktskade.
 

Oppretting etter fuktskade. Forsikringstvist.

 (Spørsmål 3. februar 2008)

Jeg er inne i en tvist med mitt forsikringsselskap ifm. en vannskade i et rekkehus, og hadde satt pris på en kjapp kommentar eller tips.

Ble via NFBIB anbefalt å rette mitt spørsmål til dere i innemiljø, som kunne gi nyttig informasjon i forbrukersaker- og de ønsket å hjelpe meg siden vi har et spedbarn som også skal bo i huset.

 

Kort sammendrag:

Hadde vannskade i romjula, hvor avløpsvann rant gjennom kjøkkengulvet, og ned gjennom tak på bad i etasjen under. Gulv/ tak bestod av organiske materialer; parkett, sponplater, tre.

ISS stod for skadebegrensingen, hvor tak og gulv ble revet raskt – ikke bærebjelker / etasjeskillere som også har stor grad av fukt.

Siden romjula har det vært konstant varmlufttørking, som fortsatt pågår.

 

1 uke etter fjerningen av fuktskadet materiale tok de fuktmålinger av berørte områder, hvor det var store utslag også i flisvegger på bad – dette til tross for at badet ikke har vært benyttet til dusj eller tilsvarende etter 1. oktober.

 

  Forsikringsselskapet mener det holder med lufttørking - og hevder i tillegg at det ikke er behov for å gjøre noe med flisvegg på bad, til tross for store fuktutslag.

 

Jeg mener at alt må rives, siden det dreier seg om avløpsvann.

 

I tillegg har vi et spedbarn på under 1 mnd, som går under kategorien ”sårbar beboer” i denne sammenhengen - og vi ønsker selvfølgelig ikke risiko mtp mugg/sopp i ettertid.

Har du noen tips om hvordan vi burde gå frem? Eller er jeg helt på jordet når jeg kontakter dere? Setter utrolig pris på tilbakemelding, uansett.

 

SVAR

(5. februar 2008)

Det forekommer så mange fuktskader og så mange tvister med forsikringsselskap i den sammenhengen at NFBIB etablerte en egen prosjektgruppe og tok opp problemet med juridiske eksperter.

Det endte med at to juridiske studenter tok dette som hovedoppgave til eksamen under veiledning av en professor med forsikring som spesialområde. Professoren og studentene deltok i prosjektgruppen. Oppgavebesvarelsen fikk topp karakter.

Sammendrag av den er en del av et hefte på 170 sider: Skadesanering i bolighus etter brann- og fuktskader: Forsikringsproblemer for sårbare beboere. Helseorienterte, bygningstekniske og juridiske aspekter. ISBN 82-300-0173-1

Heftet gir klare anvisninger om hva som bør gjøres bygningsteknisk og hvilken juridiske rett forsikringstakeren har. Advokater som har representert forsikringstakere i tvister, har hatt stor nytte av dette.  Det kan bestilles fra NFBIB.

 

Hos deg har avløpsvann tydeligvis funnet vei inn i vegg og isolasjonsmateriale bak flisene på badet. Der betyr den type fukt betydelig risiko for muggsoppvekst som ikke skal forekomme, og det vet bygningskyndige fagfolk. Å unnlate å åpne (strippe) for å avdekke skadene må betraktes som grov forsømmelse. Forsikringsselskap i samme situasjon måtte for kort tid siden ut med millionbeløp etter stevning som endte i forlik.

Med  spedbarn i huset må det vises særlig omtanke.

 

Konklusjon:

Der det er påvist fukt bak overflater slik som på badfet, må det åpnes for inspeksjon og vurdering av hel fjerning av mulig infisert materiale. Er det tegn på muggsoppvekst eller spesiell lukt i isolasjonsmateriale eller porøse materialer (sponplate, gipsplate), må dette fjernes helt. Tørking alene er da ikke tilstrekkelig. Arbeidet bør gjennomføres av fagfolk med spesiell kompetanse hva angår fukt- og muggsoppvekst.  

 

Forsikringsrettslig har du krav på at boligen skal bringes tilbake til sin opprinnelige stand.

Du vil ha nytte av å skaffe deg det omtalte heftet, markere avsnitt som er særlig viktige for din sak, og vise representanten for forsikringsselskapet dette, om fortsatt nødvendig engasjere advokat.  Hvis du er medlem av Huseiernes Landsforbund får du gratis juridiske råd pr telefon og e-post der.

 

Jeg regner med at forsikringsselskapet tar til fornuft uten rettssak. Jeg vil sette pris på en tilbakemelding om dette. Dersom et forsikringsselskap kommer i urettmessig konflikt om sånt gjentatte ganger, ser jeg ingen grunn til å forsette med å unnlate å nevne forsikringsselskapets navnpå nettsidene.

 

(Sist oppdatert 12. mai 2008)

 

 

   Til toppen