NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  Hus med feil og fuktskader og forsikringstvist - i FBI, NRK
  Brent plast, røykutvikling og sinkeffekt
  Forsikringsprosjektet 9:Sjekkliste for sanering av bolig for sårbare brukere
  Forsikringsprosjektet 8: Helsekonsekvenser for sårbare personer
  Forsikringsprosjektet 3: Gjennomføring
  Forsikringsprosjektet 4: Medarbeidere
  Forsikringsprosjektet 5: Belastning (dose) , tålegrense (toleranseterskel) og respons.
  Forsikringsprosjektet 2:. Sammendrag
  Forsikringsprosjektet 1: Forsikring og skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere;
  Ozon og oksidanter
  Luktbekjemping
  Litteratur om inneklima og helse eller uhelse
  Dokumentasjon (beviskraft?) for sammenhenger mellom inneklima og helse eller uhelse
  Forsikringsprosjektet 6: Helse og sårbarhet i forhold til innemiljøet hjemme
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Forsikringsprosjektet 3: Gjennomføring
 

Forsikring og skadesanering, 3:  Gjennomføring

 

Initiativ til dette prosjektet ble tatt av professor dr med Kjell Aas etter at denne var blitt kontaktet i forbindelse med flere konkrete saker. John Midttømme tok kontakt med Aas etter å ha sett omtale av en slik sak på en av Aas's nettsider. Midttømme, som i sitt arbeid innen forsikring og skadeerstatning selv har vært opptatt av allergikeres vanskelige situasjon, fikk arrangert et møte for å presentere problemstillingen for professor i forsikringsrett, Hans Jacob Bull ved universitetet i Oslo.

Professor Bull presenterte dette videre som idégrunnlag for valgfritt emne for den obligatoriske hovedoppgave for juridisk embetseksamen for studenter som var i den avsluttende fase av det juridiske studium (se studentinformasjon (juss).

 

 Som grunnlagsmateriale leverte Aas tre anonymiserte scenarier.

 

Idéen ble mottatt som en interessant utfordring av de to juridiske studentene Siri B Smørdal og Suzanne Hauge, og professor stilte som veileder for dem. Studentene arbeidet så tett sammen om oppgaven.

Innledningsvis sendte studentene i januar 2005 et skriv til forsikringsselskaper i Norge med kortfattede gjengivelser av tre scenarier og 5 konkrete spørsmål om hvordan det gitte forsikringsselskapet rutinemessig ville forholde seg i tilsvarende saker.

Underveis kommuniserte de dels med veilederen og dels med Midttømme og Aas. Avhandlingen ble innlevert 25. april 2005 og godkjent 23. mai 2005. Avhandlingen ble belønnet med toppkarakteren A.

 

Fra dette tidspunkt trådte studentene, professor Bull og pensjonert forsikringsmedarbeider Midttømme inn i prosjektgruppen sammen med representantene for NFBIB med Aas som prosjektleder og ansvarlig redaktør.

Prosjektgruppen har drøftet ulike sider av prosjektet under arbeidet samt utvekslet idéer og materiale via e-post, telefonsamtaler og ved møte i Oslo.

 

Hele det øvrige tverrfaglig sammensatte NFBIB har bistått prosjektgruppen med aktuelt fagorientert materiale og fungert som høringsinstans samt drøftet vesentlige sider av utredningen på fellesmøter. Dette har vært administrert av NFBIB's styre.

Studentenes avhandling ble presentert for Norsk Forsikringsjuridisk forening 9. juni 2005 av Siri Smørdal og Suzanne Hauge og vakte stor interesse.

 

 

Tre av dokumentene (Depoteffekt (Sink effect), Sårbarhet, Dokumentasjon ("beviskraft")) er i juni 2005 satt inn på nettsiden til NFBIB (www.innemiljo.net). Flere av dokumentene blir etter hvert tilføyd på denne nettsiden og noe også i www.allergiviten.no og www.inneklima.com med lenker til hoveddokumentene.

 

 

(Sist oppdatert 24.september 2005)

 

    Til toppen