NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  Hus med feil og fuktskader og forsikringstvist - i FBI, NRK
  Brent plast, røykutvikling og sinkeffekt
  ”Luktfjerner” mot røyklukt etter brann?
  Fofrsikringstvist etter fuktskade.
  Forsikringsprosjektet 9:Sjekkliste for sanering av bolig for sårbare brukere
  Forsikringsprosjektet 8: Helsekonsekvenser for sårbare personer
  Forsikringsprosjektet 3: Gjennomføring
  Forsikringsprosjektet 4: Medarbeidere
  Forsikringsprosjektet 5: Belastning (dose) , tålegrense (toleranseterskel) og respons.
  Forsikringsprosjektet 7: Reaksjonsmåter ved økt sårbarhet
  Forsikringsprosjektet 2:. Sammendrag
  Forsikringsprosjektet 1: Forsikring og skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere;
  Forsikring og skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere;
  Ozon og oksidanter
  Luktbekjemping
  Litteratur om inneklima og helse eller uhelse
  Dokumentasjon (beviskraft?) for sammenhenger mellom inneklima og helse eller uhelse
  Forsikringsprosjektet 6: Helse og sårbarhet i forhold til innemiljøet hjemme
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Forsikringsprosjektet 7: Reaksjonsmåter ved økt sårbarhet
 

Det er mange som rapporterer fysiske plager og sykdom når de oppholder seg i dårlige inneklima med inneluft som antas å være forurenset eller som karakteriseres ved ulike lukter.

Det kan dreie seg om alt fra sykdommer med objektive symptomer og veldefinerte diagnoser til sammensatte symptomkomplekser (syndromer) med subjektive plager og usikre eller ikke aksepterte sykdomsdiagnoser.

Her omtales de viktigste og vanligste - med lenker til aktuelle dokumenter som er trukket inn i Hoveddokumentet.

 

Overfølsomhet (intoleranse

 

Overfølsomhet (intoleranse, eng.: hypersensitivity, intolerance) er et samlebegrep for sykelig forhøyet ømfintlighet i ett eller flere av kroppens vev eller organer. Mange tilfeller av overfølsomhet som forverres av miljøforhold, dreier seg egentlig om miljøhemming, som må betraktes på like linje med andre funksjonshemminger. Noe av dette kjenner vi til og setter egne navn på, ellers kaller vi det bare "intoleranse".

 

         *med kjente mekanismer (for eksempel glutenintoleranse med 

           tarmsykdommen cøliaki, osv),

         * uten kjente mekanismer (for eksempel såkalt inneklimasyke /og multippel

           kjemisk overfølsomhet, MCS. IEI.

  • Nedsatt immunforsvar

    Til inneklimarelaterte symptomer og plager ("inneklimasyke") hører også økt tendens til luftveisinfeksjoner. Infeksjonene kommer hyppigere, varer lengre og får oftere komplikasjoner med bihulebetennelser, ørebetennelser, bronkitter og noen ganger lungebetennelse. Spedbarn og mange småbarn har sent utviklet immunforsvar og er særlig utsatt, men også noen voksne og i noen grad mange eldre mennesker kan ha svekket forsvar mot smitte.

    Immunforsvaret er meget komplisert og sammensatt av en rekke deler, fra hud- eller slimhinneoverflaten til antistoffer som sirkulerer i blodserum, eller det er knyttet til egenskaper på en eller flere hvite blodlegemer som er i huden eller slimhinnen, eller sirkulerer rundt med blod eller lymfe.


 

 

Ved mye av det som oppfattes som allergisk, kan ikke-allergiske mekanismer være like viktige eller viktigere.

 

Allergi og astma med hyperreaktivitet forekommer så hyppig at det ofte finnes sammen med andre former for overfølsomhet. Det dreier seg om statistisk sammentreff og ikke årsakssammenhenger.

 

Spesifikk og uspesifikk intoleranse

Vi sier at overfølsomheten er spesifikk når den er rettet mot spesielle kjemiske strukturer eller en spesiell kjemisk egenskap ved det utløsende stoffet og opptrer bare hvis dette er til stede. Dette er karakteristisk for allergi.

 

Uspesifikk overfølsomhet kan derimot utløses av helt ulike stimuli. Dette er karakteristisk for hyperreaktivitet i luftveiene. Det er også et kjent fenomen ved atopisk eksem, men for huden brukes ikke begrepet hyperreaktivitet.

Forskjellige former for overfølsomhet kan vise seg med helt like symptomer, som for eksempel astma, rhinitt og elveblest. Astma kan f.eks. skyldes både allergi, hyperreaktivitet og spesifikk kjemisk overfølsomhet hver for seg eller i forskjellige kombinasjoner. Elveblest kan på samme måte skyldes allergi, spesifikk kjemisk overfølsomhet eller andre udefinerte typer av intoleranse.

Mange kaller all overfølsomhet for "allergi", og det er for så vidt OK, men fagfolk må kjenne forskjellene for å forstå pasientens reaksjoner, og det er fint om også pasientene forstår dette. Forskjellige reaksjonsformer betyr bl.a. forskjellig arvelighet, forskjeller i risikovurderinger, diagnostikk og forskjeller i forebygging og behandling.

 

Les videre om allergimekanismer, hyperreaktivitetsmekanismer og spesifikk kjemisk overfølsomhet mm i www.allergiviten.no , så vil du forstå mer!

 

(Sist oppdatert 22. august 2005)

 

 

Til toppen