NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Fuktrisiko + tiltak.
  Ordforklaringer til Fuktprosjektet
  Fukt - litteratur (til oppsummeringen)
  NFBIB's prosjekt: Fuktdokumentasjon. Forskrifter.
  NFBIB's prosjekt: Fuktdokumentasjon. Grunnlagslitteratur
  NFBIB's prosjekt: Fuktdokumentasjon. METODE.
  NFBIB's prosjekt: Fuktdokumentasjon. Oppsummering.
  Fuktbrosjyrer
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Fuktrisiko + tiltak.
 

Hva ser vi etter hvor? Din sjekkliste for fuktrisiko.

Fuktskade i boligen betyr økt risiko for sykdommer. Barn er  mer utsatt enn voksne.

Fukt  kan  bidra  til:

 • flere og verre luftveisinfeksjoner, 
 • bihulebetennelser,
 • ørebetennelser,
 • bronkitter,
 • sår hals,
 • såre og irriterte slimhinner i øyne og nese,
 • hodepine,
 • unormal tretthet, utmattethet, 
 • nedsatt konsentrasjon,
 • nedsatt arbeidsevne,
 • risiko for å få astma øker,
 • allergier i luftveiene kan øke. 

Fukt fører til økt avgassing av kjemiske stoffer fra materialer. Noen slike gasser kan forverre astma  og gi andre plager. Viktigere er det at fukt fremmer vekst av bakterier og  - aller mest - muggsopper. Muggsopper kan gi allergi hos utsatte barn og voksne. I fukt trives også husstøvmidd og lagermidd, slik at middallergi øker og blir verre.

 

Fra muggsopper forurenses innemiljøet av giftstoffer (mykotoksiner) og andre stoffer (glukaner) som kan virke mer eller mindre sterkt på helsen avhengig av sårbarheten hos beboerne. 

  

På grunn av risiko for sykdom og dårligere helse bør ingen flytte inn i hus med tegn på fuktskade og / eller muggsoppvekst før dette er rettet opp på helt tilfredsstillende måte.

Du bør sikre deg at boligen din ikke er fuktskadet.

 

I et hus kan det være mange ulike årsaker og steder for fuktskader med eller uten vekst av muggsopper eller hussopp.

Det er byggmesterens og byggarbeideres oppgave og plikt å hindre fuktskader. Husbygger / husskjøper bør forsikre seg om at alt er gjort på forsvarlig måte i denne sammenhengen, evt med fagkyndig bistand. Eier / leier og ansvarlig bruker av huset (bolig, barnehage, skole) bør kontrollere at fuktskade ikke oppstår eller får utvikle seg. Det gjelder også fuktskade som kan komme på grunn av feil bruk i forhold til byggets og de enkelte roms forutsetninger.  

Sjekklisten finner du under "Sjekklister" nederst i menylisten.  Den kan være nyttig å følge for både husbygger og byggmester og for den som skal kjøpe eller leie et hus eller bolig. For noen av spørsmålene kan det være behov for informasjon fra byggmester eller fagkyndig bistand. Når de er besvart, kan du selv finne svarene ved en grundig inspeksjon. Du bør gjennomføre en inspeksjon av  huset med henblikk på mulige fuktskader hvert år og helst vår og høst.

I barnehager og skoler bør en slik inspeksjon være en naturlig del av internkontrollen. 


 

Hva gjør vi?

 

Har undersøkelsen ført til mistanke om fukt noe sted i bygningen, må vi først bekrefte eller avkrefte mistanken med mer spesiell påvisning.

 

 

Påvisning

 

Fuktskader

Fuktskade, kan påvises direkte med observasjon og fuktmålinger, eller indirekte med muggsoppvekst.

Det tilrådes spesielt å inspisere utsatte og sårbare steder, se ovenfor! 

 

Akutt fuktskade

Noen ganger er fukt og vannskade helt opplagt slik som ved flom, brannslukking og rør som det spruter av ved lekkasjer. Da gjelder det at førstehjelpen er  raskt ute.

Du kan kontakte brannvesen, forsikringsselskapene eller skadebegrensningsfirmaer. --

Etter at førstehjelpen er avsluttet, engasjerer forsikringsselskapet et skadebegrensningsfirma og/eller en takstmann for en besiktigelse av bygningen og skaden. I mange tilfeller stiller forsikringsselskapet med egen takstmann. Det er viktig at dette skjer så raskt som mulig, normalt innen 2 dager etter at skaden er oppdaget.

 

Snikende fuktskade

Ofte kommer fuktskaden snikende og over lengre tid. Fukten kan komme langt i det skjulte både i virkning på materialer og på andre skadevirkninger - ikke minst som grunnlag for vekst av muggsopper og/eller bakterier, hussopp eller invasjon av insekter og midd.

Det kan bidra til helseskader.

Eksempel: Kondensering på plasser du sjelden besøker, som loft, bak møbler etc.

 

Tegn på snikende fuktskade

 

 • Kondens på vinduer eller på andre kjølige flater er et tidlig varsel. Det bør da undersøkes om det dannes kondens (og evt muggsoppvekst) bak bilder og bak møbler på kalde yttervegger. Dette bør følges opp av måling av luftfuktighet.
 • Synlige fuktflekker i himling, i  umalt tre eller tapet er ofte første observasjon.
 • Tilsvarende flekker med lett misfarging av malingen er også vanlig, og er samtidig grunn til å mistenke at det er begynnende vekst av muggsopper. 
 • Maur trives ofte godt i områder med litt fuktig treverk, og finnes ofte i fuktskadede hus, men kan invadere bygninger også av andre grunner.
 • Sølvkre er et varsel om høy fuktighet, men kan opptre i våtrom uten at det (ennå) har oppstått fuktskader.
 • Lukt av mugg eller jord skal gi mistanke om for mye fukt.
 • Observerbar muggsopp, evt svartsopp er et sikkert tegn på fuktskade. Det anbefales å analysere muggsoppene, se senere.
 • Lukt av muggsopper uten observert muggspopp bør føre til nøye undersøkelser av henholdsvis fukt og forekomst av muggsopper.
 • Fuktundersøkelse kan gjennomføres med forskjellig utstyr og metoder. Det bør gjøres av en fagperson (byggmester, murmester, takstmann og lignende).
 • Steder med særlig mistanke om fuktskade åpnes/ avdekkes for grundigere inspeksjon.

 


 

Påvise  muggsoppvekst

 

 • Lukt av mugg inne betyr vekst av muggsopper et eller annet sted, ofte skjult. Da kan noen med god luktesans - og som kommer utenfra - lukte seg frem til kilden.
 • Ved synlig muggsopp/ svartsopp eller områder med misfarging som gir mistanke om dette, kan det tas prøve på stedet med spesiell "tape" ( se mycoteam) som så kan analyseres med henblikk på levedyktige ("viable") muggsopparter.
 • Steder med særlig mistanke om fuktskade åpnes/ avdekkes for grundigere inspeksjon.
 • Kommunen gjennom miljørettet helsevern (kommunelegen) har plikt til veiledning i slike situasjoner, og kontakt med disse bør skje tidligst mulig. Alternativt bør man søke bistand hos profesjonelle firmaer, men dette kan fort bli kostbart.

Tiltak

 

 • Alle fuktkilder/fuktårsaker må fjernes.
 • Fuktet mineralull og porøse bygningsplater (eks. gips- og sponplater) skal fjernes helt, ikke bare tørkes og benyttes på nytt.
 • Er det påvist fukt i mur, mulige dreneringsfeil eller andre forhold som kan by på særlige problemer, bør du kontakte miljørettet helsevern i kommunen din for råd og veiledning.

 


(Sist oppdatert 13. desember 2008)

Kjell Aas©

 

 

   Til toppen