NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Fuktrisiko + tiltak.
  Ordforklaringer til Fuktprosjektet
  Fukt - litteratur (til oppsummeringen)
  NFBIB's prosjekt: Fuktdokumentasjon. Forskrifter.
  NFBIB's prosjekt: Fuktdokumentasjon. Grunnlagslitteratur
  NFBIB's prosjekt: Fuktdokumentasjon. METODE.
  NFBIB's prosjekt: Fuktdokumentasjon. Oppsummering.
  Fuktbrosjyrer
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Fuktrisiko + tiltak.

Du bør kontrollere huset med henblikk på mulige fuktskader hvert år og helst vår og høst. Disse sidene kan du bruke sammen med din sjekkliste  for egen bolig.


Les mer

Ordforklaringer til Fuktprosjektet

I dokumenter i Fuktprosjektet brukies en delk spesielle ord. Ordforklaringer finnes her.


Les mer

Fukt - litteratur (til oppsummeringen)

Her er litteraqturreferanser til oppsummeringen i NFBIB's fuktprosjekt: Helse


Les mer

NFBIB's prosjekt: Fuktdokumentasjon. Forskrifter.

I NFBIB's fuktprosjekt vises til noen forskrifter og anbefalinger.  Det er forskrifter og anbefalinger vedrørende fukt og muggsoppvekst i bygninger både im Bygningsloven og i Helseloven, Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Den eldste anbefalingen finnes i Bibelen, Det gamle testamentet (3. Mosebok).


Les mer

NFBIB's prosjekt: Fuktdokumentasjon. Grunnlagslitteratur

Prosjektgruppen for vurdering av Fuktdokumentasjon i NFBIB har innledningsvis studert  et utvalg av publikasjoner som belyser viktige elementer av vår problemstilling uten å være direkte relatert til mulige sammenhenger mellom fukt og forekomst av hodepine og/eller unormal tretthet.


Les mer

NFBIB's prosjekt: Fuktdokumentasjon. METODE.

Prosjektgruppen i NFBIBi har vurdert publikasjoner som omhandler mulige sammenhenger mellom sykdom /  organiske forbindelser fra mikroorganismene (MVOC).

Alle tilgjengelige utdrag (Abstracts) av publikasjoner om fukt og helseeffekter registrert i PubMed siden 1970 - i alt 231 - er studert med henblikk på mulig relevans for oppgaven. Artikler som kunne være relevante for oss, ble så innhentet.  I tillegg ble sannsynlig relevante artikler som det ble referert til i disse artiklene,  innhentet. Totalt 70 artikler ble så valgt ut for nøyere studier.

 


Les mer

NFBIB's prosjekt: Fuktdokumentasjon. Oppsummering.

Fuktskader i bygninger kan føre til og forverre sykdommer og plager slik som astma, allergier, hodepine, unormal tretthet. Her rapporteres en kritisk vurdering av vitenskapelig litteratur om dette (NFBIB's prosjekt: Fuktdokumentasjon - "Fuktprosjektet")


Les mer