NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Luftfuktighet inne anno 2011
  Luftavfukter? Når?
  Inneklimasykdom pga muggsoppvekst. Mange og lange spørsmål
  Avgasser fra fukt og muggsopper. Farlig?
  Dreneringssvikt
  Lunefulle okkupanter: muggsopp
  Dagens byggemetoder fører til fukt- og helseskader
  Uproff håndtering av fuktskader (5/3.05)
  Fukt i boliger koster milliarder
  Vannlekkasje fra sprinkelanlegg
  Luftfuktighet og kondens
  Bruk av luftfukter. Oppslag i NRK PULS
  Moderne bygninger holder ikke vann
  Live (3) syk av fuktskader (Dagbladet 3. juli 2004)
  Tørt i grunnen! Unngå fukt.
  Påvis fukt
  Aftenposten 16.10. 2003: Fuktskade like skadelig som passiv røyking
  Fukt inne betyr risiko
  Hvorfor fuktskade?
  Fuktskade. Funn og forurensninger
  Fukt og fuktskader
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Luftavfukter? Når?
 

LUFTAVFUKTER?

 

Det kommer mange spørsmål om nytten av luftavfuktere. Denne nettsiden har også gjentatte ganger nevnt at dette kan være et alternativ å  vurdere der det spørres om dugg på vindusrutene som det kommer mange spørsmål om.

 

Luftavfuktere er blitt nyttige og av og til nødvendige på grunn av vår tids utvikling i byggemåter, energiøkonomisering og måten vi bruker boligene på.

 

For dårlig luftskifte

Nye boliger bygges tette og andre etterisoleres for å spare strøm. 

Mange slike boliger har naturlig ventilasjon med mekanisk avtrekk bare i våtrom og kjøkken.  I slike boliger er det tilrettelagt for at luftskiftet skal være ½, dvs. hel utskiftning på to timer.

 

Forutsetningen for det er at alle luker og ventiler er helt åpne og utildekket og at det er ”normal” belastning på inneluften. Det angitte luftskiftet kan man imidlertid ikke oppnå annet enn når temperaturer og trykkforhold er ideelle, og det skjer ikke så ofte.

 

En viktig side av dette er at boliger er blitt så tette at overskudd av fukt i inneluften ikke slippes ut, men kondenseres på kjølige flater. Da kan fukt trenge inn i materialer som gir vekstmuligheter for muggsopper. I tillegg utsettes mange bolighus for mer nedbør og større fuktpress enn drenering og bygning kan stå imot. Samtidig brukes stadig flere materialer med sammensatt kjemi som kan avgasser til inneluften særlig ved fukting, og inneluften tilføres også mye vanndamp fra bad, dusj, husholdning og renhold og fra det som hver beboer puster ut (fra voksne: ca 1 liter vann pr døgn).

 

Dette krever bedre luftskifte. Derfor anbefales nå fortrinnsvis balansert ventilasjon (med varmegjenvinning).  Når slike ventilasjonsanlegg monteres og brukes riktig, fjernes innendørs luftforurensninger og overskudd av fukt effektivt. Riktig bruk forutsetter fornuftig tilsyn, se sjekkliste for balansert ventilasjon.  

 

Mest utsatt for snikende fuktskader er kjellere og sokkeletasjer. Luften i kjellere blir også ofte for fuktig fordi det luftes mye vår, sommer og høst mens uteluften kan inneholde og dra med seg mye fukt inn. Når vinteren kommer, stenges så den fuktige luften inne og avkjøles slik at fukten kondenseres på kalde flater. Det kan motvirkes av hyppig gjennomlufting når det er kald og tørr vinterluft, eller med bruk av luftavfukter.

 

Våtrom skades ofte av fukt på grunn av mangel på eller svikt i fuktsperrer eller utilstrekkelig funksjon av avtrekksventiler. I våtrom og kjølerom som ikke har effektivt avtrekk, bør en vurdere å bruke luftavfukter. 

 

Også soverom er utsatt for fuktskader og muggsoppvekst på grunn av kondens. Det skyldes kanskje mest at mange ikke er oppmerksom på hvor mye vann hvert menneske puster ut i løpet av natten. Da bør soverommet ha ventilasjon nesten på høyde med et våtrom! I stedet er det mange som trekker for gardinene slik at de fra før utilstrekkelige spalteventilene blir dekket til, og unnlater å ha åpent vindu på grunn av støy eller for sterk kulde ute.  Risikoen for kondens og fuktskader på kjølige flater kan da bli betydelig. En luftavfukter kan være et brukbart alternativ for dem som ikke finner andre løsninger på dette.

Noen bruker luftavfukter i rom for klestørk og hevder at det er bedre (og bedre enøk)  enn å bruke tørketrommel.

 

Det er mange typer å velge mellom i prisklassen 3 til 5 tusen kroner. I noen blir vannet samlet opp i en tank som må tømmes hyppig, men noen kan monteres med avløpsslange til sluk.

 

Kjell Aas©

 

(Sist oppdatert 23. januar 2008)

 

        Til toppen