NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Luftfuktighet inne anno 2011
  Luftavfukter? Når?
  Inneklimasykdom pga muggsoppvekst. Mange og lange spørsmål
  Avgasser fra fukt og muggsopper. Farlig?
  Dreneringssvikt
  Lunefulle okkupanter: muggsopp
  Dagens byggemetoder fører til fukt- og helseskader
  Uproff håndtering av fuktskader (5/3.05)
  Fukt i boliger koster milliarder
  Vannlekkasje fra sprinkelanlegg
  Luftfuktighet og kondens
  Bruk av luftfukter. Oppslag i NRK PULS
  Moderne bygninger holder ikke vann
  Live (3) syk av fuktskader (Dagbladet 3. juli 2004)
  Tørt i grunnen! Unngå fukt.
  Påvis fukt
  Aftenposten 16.10. 2003: Fuktskade like skadelig som passiv røyking
  Fukt inne betyr risiko
  Hvorfor fuktskade?
  Fuktskade. Funn og forurensninger
  Fukt og fuktskader
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Inneklimasykdom pga muggsoppvekst. Mange og lange spørsmål
 

 

”Inneklimasykdom”. Lange og mange spørsmål.

(Forkortet av redaktøren)

 

Spørsmål (runde 1).

Jeg har nylig kjøpt en borettslagsleilighet der det i takst var beskrevet svertesopp i stuevegg (mot yttervegg) og der det i takst og annen skriftlig informasjon var informert om at dette var noe borettslaget (nyopprettet) skulle sørge for at ble utbedret. Det ble senere (etter salget) påvist kuldebro i denne veggen. RF ble i medio august målt til 79,3 - 82,8. Avtrekksviften (fra bad) er påvist å ikke virke tilfredsstillende.

 

Det viser seg at det ikke dreide seg om "kun gamle rester av død svertesopp på overflaten av veggen". Det viser seg at svertesopp har fått vokse på veggen hver vinter i minst 3 år, uten at noe var blitt gjort fra eiers side. Det ble etter salget funnet sopp også under tapetet mot dekningsplate og betongvegg med moderat forekomst av Acremonium, Cladosporium, Ulocladium, Aspergillus og middekskrementer. Luftprøvene viser vekst  på dyrkningsmedium på kde/m3 fra 338 til 2653 i de ulike rom (4 rom er målt), hvor 3 av 4 rom har verdier fra 1289 til 2653 kde / m3.  Uteluftverdiene samme dag var på 372 og 627 kde/m3. Det ble målt størst mengder av penicillium sp, men også cladosporium, aspergillus, versicolor og "bakterier og gjærsopp". Det var ikke mye samsvar med uteluften. Det er ikke målt luftinnhold av f.eks: middrester (fra middekskrementer), glukaner (1-3-beta-d-glucan), mykotoksiner,

gram-negative bakterier, endotoksiner, proteaser MVOC eller andre stoffer.

 

Jeg har dessverre blitt syk av å oppholde meg i denne leiligheten. Dette oppstod ca 1-2 måneder etter at jeg flyttet inn. Jeg er sykemeldt og må utsette siste del av studiet mitt. Jeg er mest plaget med "anfall" av en nummen og sløv hodepine, hvor det mest plagsomme er at det blir svært vanskelig å konsentrere seg mentalt. Dette kommer etter 3 til 5 timers

opphold i stuen (der det også senere ble målt høyeste kde nivåer). Under disse "anfallene" blir jeg svært trøtt, som om "slått ut"/dopet ned. Som oftest blir jeg "tvunget" til å legge meg, hvis jeg da ikke kommer meg ut i tide.

 

Jeg har ikke tidligere hatt slike symptomer og jeg har bodd i en annen leilighet (uten kondens) i samme brl uten verken hodepine, trøtthet eller mage problemer. Hodepinen blir borte noen timer etter at jeg har dratt ut og disse plagene forsvinner/oppstår ikke om jeg oppholder meg et annet sted. Plagene startet før jeg forstod at det kunne være mulig at det var så mange

soppsporer i luften, jeg ble opplyst om at det kun var døde rester på overflaten, og dette ble vasket ned med klorin før overtagelse. Jeg har også vasket ned tak og vegger flere ganger, uten at det ser ut til å hjelpe på forholdene, spesielt i stuen.

 

Datteren min har også blitt syk, med kronisk hoste (1,5 mnd) og oppspytt av svart-tilblandet slim, som vi ennå ikke har fått dyrknings-resultater av. Hennes lege kjente ikke til årsaken til slik farge på oppspyttet og om dette var noe poeng i å dyrke. Hun har sluttet å hoste etter at hun reiste vekk en uke i høstferien og siden dette er NAAF anbefalt luftrenser også tatt i bruk (aeroguard). Men hun harker fortsatt opp blankt slim med svarte tråder.

 

Jeg har ikke utslag på IgE på mugg (ikke uvanlig), men IgG tester (BM Labi Oslo) på mugg gav svært store utslag, disse ble tatt 2,5 måneder etter innflytting, det dreier seg om klart positive prøver på alle muggsopper i panelet: Cladosporium, Mucor, Penicillium, Alternaria, Aspergillus. Jeghadde ikke positive utslag på andre agens.

 

Jeg har på grunnlag av legeerklæring framsatt krav om erstatningbolig til borettslaget, uten at

noe har skjedd. Jeg er veldig sliten og er nå nødt til å ha advokat-hjelp, da svært lite har blitt gjort siden jeg første gang tok opp saken, i mai 2007.

 

(11 spørsmål er gjengitt komprimert og forkortet i svaret):

 

 SVAR 1

 

Jeg forstår at du har vært svært uheldig med boligkjøpet. Det er ikke for

ingenting at vi fraråder å kjøpe bolig med tegn på fuktskade (http://www.inneklima.com/index.asp?context=&document=568).

.

 

Dine spørsmål:

 

1. Er denne type symptomer, dvs hodepine / tretthet /

fordøyelsesplager kontroversielle i forhold til kondens/muggsopputvikling?

Svar: De plagene du beskriver er ganske typiske og vanlige ved

"inneklimasykdom" på grunn av fuktskadet og muggsoppinfisert bolig, se

http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1465&ID=2713.

Det er viktig så snart som mulig å komme bort fra den inneklimasituasjonen som har gitt slike plager, for det kan utvikle seg til en kronisk tilstand med idiopatisk miljøintoleranse (IEI; MCS ) ,se  http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1456&ID=3579.

 

2. Er akkurat disse symptomene mest sannsynlig forbundet med

muggsopp, midd, glukaner, mykotoksiner, endotoksiner, proteaser eller noe

annet?

Svar: Det er sannsynlig at årsaken ligger i muggsopprodukter, men umulig å

bevise i din situasjon. Det kan også dreie seg om kompliserte

interaksjoner mellom muggsopprodukter og annen innendørs avgassing. Ingen

vet!

 

3. Det ser ut til at jeg blir verre midt på dagen, spesielt verst de

dagene sola står på sør-veggen (sverte sopp i sør-vestre hjørne). Hva kan

dette ha med sol / varme å gjøre? Slippes det sporer da eller virvles det

mer opp eller blir enkelte stoffer (glukaner etc) mer aktive? Jeg får

nemlig ikke like plagsom hodepine av å være i stuen på kvelden / når sola

har gått ned.

Svar: Nesten all organisk og kjemisk påvirkning øker med  økt temperatur.

 

4. Hvor finner jeg evt. dokumentasjon på at disse stoffene kan virke inn på nervesystemet og på hvilken måte de gjør det?

Svar: Det er en omfattende forskningslitteratur rundt dette, men direkte

bevis finnes ikke.  Start med forklaringsmodeller

http://www.inneklima.com/index.asp?context=&document=295  og se listen

over litteratur i http://www.inneklima.com/search.asp  (søkeord: ”litteratur”).

 

5.  Finnes det noen kunnskap / dokumentasjon på om opphold under slike

forhold er forbundet med senvirkninger på helsen, dvs. at man kan pådra seg

varige helseplager / redusert helse også etter endt sanering /utflytting?

Dette i forhold til relevans bak krav om umiddelbar erstatningbolig?

 

Svar: Se pkt 1.

 

Nytt spørsmål – oppfølging 1

 

Du svarte på en del spørsmål jeg hadde rundt muggsopp, innklima og sykdom tidligere i høst.

 

Jeg hadde kjøpt en leilighet med påvist muggsopp i stuehjørnet (yttervegg). Saken er dessverre fortsatt ikke løst. På tross av styrets vedtak om erstatningsbolig inntil leiligheten er ferdig sanert, har dette ikke blitt satt i verk. Jeg har derfor måttet skaffe oss midlertidige oppholdssteder underveis.

Det er påvist mangler ved faste konstruksjoner (kuldebro og manglende avtrekk fra ventilasjon) og det er påvist "røde nivåer"  av muggsoppsporer i inneluft, med opptil 2653 kde/m3 luft, muggsoppsporer (i stuen), av bl.a penicillium, cladosporium, aspergillus,  versicolor.

 

Jeg lurer derfor på om det på et helsefaglig grunnlag er tvil rundt problematikken "inneklimasykdom" og risiko for utvikling av  idiopatisk mljøintoleranse?

 

Plagene mine:

Jeg ble først syk i september, etter å ha bodd i leiligheten siden juni. 

Etter to-tre timers opphold inne i leiligheten oppstår hodepine med stikninger, deretter økende nummenhet innunder hodebunnen, spesielt i bakhodet, deretter begynner det liksom "å svømme" inne i hodet, jeg blir veldig slapp og sløv, greier ikke å konsentrere meg, jeg jobber langsomt, og deretter (om jeg ikke kommer meg ut i tide), må jeg legge meg, er helt sløv og utslått.

Det pulserer og suser inne i hodet, føler meg "dopet ned", kan begynne å kaldsvette og er svimmel av ubehag, men da har det gått langt.

Da er jeg slått ut resten av dagen, det har skjedd ved 3-4 tilfeller denne høsten.

 

Dette skjer aldri andre steder enn inne i leiligheten, og jeg har aldri hatt slike merkelige og ubehaglige "hodepiner" tidligere. Kommer jeg meg ut i tide, år plagen bort i løpet av en liten stund (1-3 timer). Jeg vil vite om du mener at jeg beskriver noe som det verken er forståelse for eller belegg for, medisinsk sett.

De linkene var forresten ikke aktive lenger (nr. 1 og 4).

 

SVAR 2

Din e-post kom forsinket frem først i dag. Den var havnet i spam (se kommentar nedenfor)!

Alle linkene jeg ga deg, er aktive, og svarene finner du nok der, så  jeg gjentar dem (etter å ha sjekket dem):

http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1456&ID=3579

 

http://www.allergiviten.no/index.asp?G=1465&ID=2713

 

http://www.inneklima.com/index.asp?context=&document=568

 

http://www.inneklima.com/search.asp  (søkeord: ”litteratur”).

 

Av disse dokumentene fremgår det at det foreligger en rekke epidemiologiske studier som viser sammenheng mellom fukt/muggsopper og "inneklimasykdom", men da hodepine og andre av de (typiske) symptomene som du beskriver,ikke kan bevises objektivt, har de aller fleste undersøkelsene mangler. Vi må forholde oss til indisier - og det er sterke indisier. Dette er beskrevet i oppsummeringen av NFBIB's fuktprosjekt (http://www.innemiljo.net/index.asp?G=2397). 

 

Kommentar i tillegg

1! Henvendelser i e-post som ikke kommer i riktig kanal, risikerer å bli sortert bort som SPAM. Riktige kanaler er (som det står i i nettsidene) for www.innemiljo.net: ved å klikke på redaktøren; for www.inneklima.com ved å klikke på ”Spør eksperten”; for www.allergiviten.no : klikk på Postkasse for NAAF medlemmer.

 

 

2/ Mange e-post er ganske omstendelige og lange. De må forkortes av redaktøren.

 

3/ De aller fleste spørsmål som kommer inn, er allerede besvart i dokumenter i www.innemiljo.net, www.allergiviten.no eller www.inneklima.com slik som tilfellet er også for spørsmålene fra denne innsenderen. Da vises det til relevante dokumenter – ellers ville svarene bli altfor omfattende.

 

4/ Mengden av muggsopper er her angitt som kde/m3 luft som betyr ”kolonidannende enheter pr kubikkmeter oppsugd luft. Ved luftprøvene samles levende og døde muggsoppsporer på et filter og overføres til dyrkningsmedier. Levende sporer vil da formere seg og danne vekstklumper (”kolonier”) på vekstmediet. Ofte brukes det tilsvarende engelske uttrykket (cfu/m3 ) der cfu står for ”colony forming units).

5 / Sykdomsbeskrivelsen er ganske typisk for ”inneklimasykdom”

6/ Ordet ”idiopatisk” for eksempel i ”idiopatisk miljøintoleranse” brukes i medisinske sammenhenger om tilstander der en ikke kjenner mekanismene for det som foregår i kroppen.

7/ Redaktøren setter pris på slike oppfølginger av spørsmål, se om denne nettsiden.

8/ Der står det også at telefonhenvendelser ikke blir besvart. 

9/ Hvis innsenderen også hadde lest om immunreaksjoner, ville hun visst at de IgG analysene som var gjennomført er helt verdiløse (og pengene bortkastet) både for  evt diagnose av allergi og annen overfølsomhet.

 

Kjell Aas©

 

(Sist oppdatert 29. desember 2007)

 

  Til toppen