NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Luftfuktighet inne anno 2011
  Luftavfukter? Når?
  Inneklimasykdom pga muggsoppvekst. Mange og lange spørsmål
  Avgasser fra fukt og muggsopper. Farlig?
  Dreneringssvikt
  Lunefulle okkupanter: muggsopp
  Dagens byggemetoder fører til fukt- og helseskader
  Uproff håndtering av fuktskader (5/3.05)
  Fukt i boliger koster milliarder
  Vannlekkasje fra sprinkelanlegg
  Luftfuktighet og kondens
  Bruk av luftfukter. Oppslag i NRK PULS
  Moderne bygninger holder ikke vann
  Live (3) syk av fuktskader (Dagbladet 3. juli 2004)
  Tørt i grunnen! Unngå fukt.
  Påvis fukt
  Aftenposten 16.10. 2003: Fuktskade like skadelig som passiv røyking
  Fukt inne betyr risiko
  Hvorfor fuktskade?
  Fuktskade. Funn og forurensninger
  Fukt og fuktskader
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Avgasser fra fukt og muggsopper. Farlig?
 

Leilighet med mange feil og fuktskader. Farlig for ungen vår?

 

(Spørsmål 10. november 2007)

Vi flyttet inn i en helt ny leilighet i fjor sommer. Rett etter innflytting fikk vi en sønn. Han er nå 16 måneder gammel.

Vi har lenge merket oss at vår sønn har plager, spesielt om natten, plagene vi registrerer er spesielt tørr hals og irriterte øyne. (Han har ikke sovet hele natten gjennom en eneste natt siden han ble født). Han virker fin om dagene.

Vi fikk derfor inn en som kom og tok luftprøve på soverommet vårt. Måleistrumentet stod plassert rett ved hodeenden av sengen til vår sønn. I resultatene på prøven fikk vi veldig høyt utslag på noe som kalles isobutanol.  Normalintervallen her er satt til <1, mens vi fikk hele 174.

 

Vi får ingen klare svar noen plass om hvor farlig dette er, så jeg tillater meg å spørre deg:

Kan det være farlig for vår sønn og oss å bo/sove i en slik inneluft. Bør vi komme oss ut av leiligheten snarest eller...?

Vi vet at det er mange feil og mangler og at andre på bygget har hatt problemer med fukt og muggsopp i sine leiligheter, 2 stk har sågar fått renovert hele den nye leiligheten sin.

 

Kort beskrivelse:

Siden vi flyttet inn har det kommet frem mange feil og mangler i vår leilighet:

Vannlekkasjer fra vinduskarmer ved kraftig vind og regn fra spesiell retning, kraftig trekk fra vinduskarmer, dører og sprekk i vegg (bevegelse i bygg har laget den), samt at vi fikk missfarging og "buler" på golvbelegg som gjorde at det ble tatt fuktprøver i betonggolv og isolasjon i disse golv. Den ene plassen som det ble tatt fuktprøver viste over 96% relativ fuktighet i isolasjonen i golvet.

Nå i sommer fant vi plutselig støvlus på gulvet i stuen. Vi har sjekket dette og funnet ut at disse lever av muggsopp.

Vi har store problemer med å nå fram med reklamasjoner til entreprenør og selger. Vi har skrevet flere brev og hatt møte på møte i leiligheten, men ingen ting skjer i ettertid. Vi har derfor kontaktet advokat, og startet opp med å få kartlegge feil og mangler av utenforstående personer.

 

Men nå er jeg veldig bekymret for de høye resultatene av måleresultatet og håper at kanskje dere kan gi oss et klart svar på dette.

Med vennlig hilsen en bekymret mor.

 

SVAR 

(11. november 2007)

(med noen kommentarer i tillegg).

Det er forstemmende at entreprenører kan levere fra seg (og få solgt!) boliger av så dårlig kvalitet

 

MVOC fra muggsopp og annet!

Analysesvarene som du har sendt med, antyder at dette er luftanalyser som er tatt spesielt med henblikk på avgassinger fra mikroorganismer (MVOC) og spesielt fra muggsopper. Slike målinger av MVOC kan være hensiktsmessige (mens VOC-målinger ellers ofte har lite for seg). Analyselaboratoriet har levert gode kommentarer til funnene. Flere av de målte verdiene er i overkant og isobutanol er særlig høyt.

 

Ingen av de påviste avgasser er helt spesifikke bare fra muggsoppvekst.  En av de beste indikatorene for slik vekst er dimetyldisulfid som viser lett forhøyet konsentrasjon i dette rommet, men alle disse avgassene kan komme fra forskjellige og andre kilder enn muggsopp. Dimetyldisulfid  kan for eksempel også komme fra tørre avløpskummer, og de andre VOC som er målt mer eller mindre forhøyet er alkoholer/ løsemidler som kan komme også fra malinger, lim, fuktskadet glassvatt m.m.

 

Etter din beskrivelse foreligger det klare tegn på fuktskader (som sannsynligvis er ledsaget av muggsoppvekst noen steder). Derfor bør det undersøkes mer spesifikt på muggsoppvekst, evt med materialprøver. 

 

Isobutanol

Det er gjennomført få undersøkelser av helsevirkninger av isobutanol på mennesker og naturlig nok ingen på småbarn, men det finnes noen på forsøksdyr og noen undersøkelser i arbeidsmiljø.

Der er det vist at isobutanol i høye konsentrasjoner først og fremst gir øyeirritasjon (!) og luftveisirritasjon. Konsentrasjonene som har gitt dette har vært høyere enn det som er målt hos gutten deres, men til gjengjeld -og som risikofaktor- er dette et lite barn som eksponeres stadig i flere timer og gjentatt. Samtidig eksponeres gutten for andre gassformede luftforurensninger som kan forsterke effektene.

 

Barnet bør flyttes vekk fra dette!

 

Kilden er kanskje fuktskadet maling eller en feilproduksjonj av maling, kanskje muggsopper eller begge deler. Muggsoppmistanken (Obs vannlekkasjer mm) bør følges opp nøyere med materialprøver  for evt påvisning og fjerning.

Sørg for god gjennomlufting!

 

Kjell Aas©

 

(Sist oppdatert 15. november 2007)

 

 

  Til toppen