NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Luftfuktighet inne anno 2011
  Luftavfukter? Når?
  Inneklimasykdom pga muggsoppvekst. Mange og lange spørsmål
  Avgasser fra fukt og muggsopper. Farlig?
  Dreneringssvikt
  Lunefulle okkupanter: muggsopp
  Dagens byggemetoder fører til fukt- og helseskader
  Uproff håndtering av fuktskader (5/3.05)
  Fukt i boliger koster milliarder
  Vannlekkasje fra sprinkelanlegg
  Luftfuktighet og kondens
  Bruk av luftfukter. Oppslag i NRK PULS
  Moderne bygninger holder ikke vann
  Live (3) syk av fuktskader (Dagbladet 3. juli 2004)
  Tørt i grunnen! Unngå fukt.
  Påvis fukt
  Aftenposten 16.10. 2003: Fuktskade like skadelig som passiv røyking
  Fukt inne betyr risiko
  Hvorfor fuktskade?
  Fuktskade. Funn og forurensninger
  Fukt og fuktskader
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Fukt inne betyr risiko
 

 

 

 

FUKT betyr risiko og må forhindres!

 

I akseptabel vitenskapelig litteratur finnes en rekke funn (indisier, sannsynlighetsbevis) som peker på sammenhenger mellom fukt i bygninger og forekomst av astma, allergier og inneklimarelaterte plager som hodepine og unormal tretthet. Ingen tilsvarende rekke av indisier taler mot en slik sammenheng.

Noen sider av astma og allergier kan objektiviseres, men dette gjelder ikke for hodepine og unormal tretthet. Alle vet hva hodepine og tretthet er,  men ingen kan bevise eller motbevise om en person lider av dette. I vurderingen av mulig sammenheng mellom inneklimaforhold og slike symptomer må en derfor forholde seg til vitnesbyrd fra et stort antall mennesker i vitenskapelige undersøkelser.

Dråper

 

Sammenhenger mellom fukt i bygninger og astma / allergier er rapportert i mange sammenhenger, og litteratur om dette vurderes nå av en egen forskergruppe i Norge[1]/.   En prosjektgruppe[2]/ i Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) har vurdert tilgjengelig vitenskapelig litteratur om sammenhenger mellom fukt i bygninger og forekomst av hodepine og unormal tretthet.

 

Ingen publiserte undersøkelser av dette er optimale, og ingen artikkel har avgjørende bevis eller sannsynlighetsbevis alene.  Etter kritisk vurdering av litteraturen om emnet sitter gruppen imidlertid igjen med et antall publikasjoner som i sammenheng presenterer en indisierekke som tydelig støtter rapporterte erfaringer at fukt i bygninger bidrar til hodepine og unormal tretthet.

 

Fukt  gir ofte bygningsskader og helseskader

Bygningen

  • Fukt bidrar til å bryte ned mange materialer.
  • Fukt fører til økt avgassing fra mange materialer.
  • Fukt gir ofte vekst av hussopp, mikroorganismer og særlig muggsopper, økt formering av midd m.m.

Mennesket

 

  • Fukt og fuktskader hører til de absolutte verstinger i å skape innemiljøproblemer.
  • Fukt er (ved siden av tobakksrøyk inne) en av de best kjente årsakene til utvikling av astma og allergi.
  • Fukt  kan bidra til økning av luftveisinfeksjoner og –irritasjon.
  • Fukt kan bidra til ”inneklimasykdom” med hodepine, unormal tretthet m.m.

Fukt og fuktskader bidrar til sykdommer og plager av mange slag. Det er en av de best kjente årsakene til utvikling av astma og allergier. For astmautvikling regnes det  nesten på høyde med tobakksrøyk som en av de aller viktigste årsakene.

 I følge høykvalifisert forskning vil fuktskader i bygg fordoble risiko for utvikling av astma for gjennomsnittet av en befolkning. For sårbare individer (for eksempel med astma, høysnue eller allergier i familien eller økt infeksjonstendens i luftveiene) kan risikoen være mangedoblet.

 

Fukt gir gode vekstforhold for mikroorganismer

Dette skyldes ikke vannet (H2O) som sådan.  Fukt i bygninger kan føre til økt avgassing av kjemiske stoffer fra materialer. Mest kjent er avgassing av den irriterende gassen formaldehyd som frigis fra fuktede sponplater, men fukt fremmer avgassing (emisjon) fra mange materialer.

 

Viktigere enn dette er sannsynligvis at fukt fremmer vekst og forurensning av innemiljøene med uønskede bakterier og  - aller mest – muggsopper. Fra disse mikroorganismene forurenses så innemiljøet (støvet) av endotoksiner, mykotoksiner og glukaner. Disse forurensningene kan bidra til helseskader gjennom flere mekanismer.

 

Muggsopper inne kan føre til muggsoppallergi . Fukt inne øker også livsbetingelsene for husstøvmidd og lagermidd med økt risiko for allergi hos de berørte. Dette er blant de aller viktigste årsakene til allergisk astma. Det er sannsynlig at noe av det som muggsopper forurenser støvet med, kan virke som forsterkere for allergiutvikling. I enkelte tilfeller kan de kanskje bidra i motsatt retning hos noen heldige.

 

Forskjellige bakterier og muggsopper kan ha forskjellig virkning på forskjellige individer og til forskjellige tidspunkter.

Dette vet vi altfor lite om (se hygieneteorien)!

 

Fukt i bygninger øker også risiko for hyppige forkjølelser og andre luftveisinfeksjoner og bihulebetennelser m.m.

 

 

Fukt i bygninger kan altså skade både materialer og mennesker. Å bekjempe slik fukt  er viktig for å forebygge sykdom. Derfor kommer det mer informasjon om dette i tiden fremover.

 

Les mer!

 

 

-------------------------------------------------------------------------

[1] Senter for metodevurdering, SINTEF

[2] Aas K, Levy F, Bakke J, Birkeland G, Bolle R, Carlsen K-H.

 

--------------------------------------------------------------------------

Kjell Aas©

(sist oppdatert 3. oktober 2003

 

Til toppen

)

 

 

 ,