NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  Passivhus - hva er det?
  Radon i barneskolen. Farlig?
  Sanering av muggsoppskader og helserisiko
  Maling ved graviditet
  Vannskade pluss hva?
  Allergisikker katt etter spesiell kattevasking?
  Astma på grunn av varmepumpe?
  Sibirkatt for katteallergikere?
  Tilgjengelighet for miljøhemmede. Klar informasjon til husbyggere og brukere?
  Tørr luft. Parkett. Luftfukter?
  Kondensproblemer i ny bolig. Rettigheter?
  Fuktskader og muggsoppvekst i OBOSleilighet
  Tresåpebehandling og inneklimaproblemer
  Informasjon til barnehagen om allergisk barn?
  Røyklukt fra naboleiligheter
  Plutselig allergi i familien!?
  Kondens på soverom. Ansvarsforhold?
  Renholdskrav i institusjoner med mye søl?
  Inneklima for gravid og nyfødt?
  Muggsoppsporer. Tiltak?
  Skoleventilasjon og pollenallergi
  Luftfukter?
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Tresåpebehandling og inneklimaproblemer
 

Spørsmål : Kan  tresåpebehandling ødelegge inneklimaet?

(18. oktober 2006)

 

Har dere fått noen klager på tresåpe fra firma XXX? (Red. anm.: Firmanavnene anonymiseres i denne nettsiden)

Vi har et stort problem: Vi har behandla nesten alle rom i huset med trelut og tresåpe på furupanel som på vegger og tak. Vi var nøye med å forhøre oss med firma XXX om at dette ikke skulle være noe problem for inneklimaet og for folk med astma/allergi å bruke dette. (Senere når vi klager sier de til butikken der vi har kjøpt dette, at tresåpa vil gasse i flere år).

 

No er det gått 1 og ¾ år siden panelet ble satt opp og ca 14-17 måneder siden veggene ble behandla i henhold til oppskrifta fra firma XXX. Så vi har lufta temmelig lenge.

Når vi har på varmen gasser veggene så mye at vi må lufte gjennom vinduene og vi har hittil bare sovet 3-4 døgn i huset så langt.

 

Vegger og tak gasser mer jo varmere det blir. Lukta er noenlunde som treverk, men sterkere og det blir veldig tett etter kort tid når varmen står på. Kona får hodepine og klarer ikke å oppholde seg der uten mye gjennomlufting. Dvs at det i praksis er ikke mulig å bo der for oss.

Vi klaga til firma XXX og fikk utlevert trerens for å prøve å få vekk att tresåpa. Det tok meg ca 25 timer å vaske trepanelet med trerens. Men det har ikke hjulpet stort. 

 

Vi har et rom, vaskerommet som ikke er behandla. Der er det ikke noe lukt slik som i de andre rommene så vi tror ikke noe på at dette er naturlig avgassing fra trepanelet, og snart 2 år burde være bra tid for trepanel til å blir tilstrekkelig godt nok utlufta til at man ikke får inneklimaplager når man har på panelovnene

 

For meg ser det ut som om tresåpa har ødelagt inneklimaet i huset.

Hva skal vi gjøre?

Stevne inn firma XXX og kreve at de erstatter det det koster å fjerne alt panel og sette opp nytt? (Rive ned alt panel, sette opp nytt panel eller evt ferdigmalte huntonittplater istedet?)

Kreve at firma XXX betaler for ventilasjonsanlegg slik at det da forhåpentligvis blir mulig å bo der?

Andre tiltak?

Jeg mener ihvertfall at firma XXX ikke kan selge noe som får så alvorlige konsekvenser for inneklimaet uten å advare kjøperne først.

Vi sitter no bare med en midlertidig bolig som er svært tungvinn å bruke om vinteren og som ligger i nabokommunen (Dovre)

På toppen av alt er jeg pendler og kona har det daglige ansvaret med 4 barn alene og lang kjørevei (44km t/r ) til skole, barnehage og alle fritidsaktiviteter fra vår midlertidige bolig.

 

SVAR:

(19, oktober 2006)

Jeg har fått slike spørsmål om tresåpe noen ganger tidligere, men bare fra personer med kjent kjemisk overfølsomhet og/ eller astma med hyperreaktivitet. (Du nevner astma – betyr det at noen av dere – evt. barna har det?).

 

Ditt problem er et eksempel på mange tilsvarende som skyldes manglende kunnskap eller manglende bruk av etablert kunnskap om helseskadelig kjemi som kan forekomme innendørs. Derfor blir mitt svar ganske omfattende med  håp om å bidra til forebygging av inneklimarelatert sykdom og problemer. (Men du kan jo hoppe direkte til avsnittet Tiltak?).

 

Først litt om tilgjengelig informasjon om ”inneklimakjemi”.

Datablad har liten verdi mht virkning på inneklima

 

For kjemiske sammensatte produkter skal det  foreligge såkalte datablad med opplysninger om kjemisk sammensetning og fareklasse mht  om det er giftig, etsende, helseskadelig, eksplosivt, brannfarlig, oksiderende, kreftfremkallende, miljøskadelig,  arvestoffskadelig, allergifremkallende, med mer.

Disse datablad opplysningene gjelder imidlertid bare ved direkte kontakt, og sier vanligvis intet om mulige virkninger ved avgassing til inneklima alene eller etter mulige interaksjoner med andre kjemiske stoffer. Slik er det også for databladet for Tresåpe fra firma XXX.

 

Tresåpe

Tresåpen inneholder natriumhydroksyd (kaustisk soda) og 2-metyl-2,4 pentandiol.

 

Dette er meget potente kjemikalier.  I væskeform virker de henholdsvis sterkt etsende og sterkt irriterende. Det er vist i dyreforsøk at andre sammensetninger av pentadiol (2-etyl- 1,3-pentadiol)  virker på glatt muskulatur (som finnes  bl.a. i bronkiene, i veggene til  blodårer, tarm og livmor) slik at de kan ha mange slags virkninger på kroppen. Tilsvarende undersøkelser er ikke gjort med  2-metyl-2,4 pentandiol, men det er også mulig at samvirkning med lut og andre kjemikalier fører til nye forbindelser med biologisk effekt. Det er bl.a. mulig at tresåpe kan aktivere avgassing også av andre kjemiske stoffer som finnes i furutre (pinen, terpentiner). Jeg har ikke funnet opplysninger om det.

 

  Avgassing (emisjon).

 

I nye bygg brukes mange materialer som gir fra seg gass ( flyktige organiske forbindelser , VOC/OCIA) Det kan finnes mange forskjellige VOC/OCIA i inneluft.

Samvirke mellom forskjellige faktorer: f.eks. fuktighet eller oson kan føre til helt andre emisjonsforhold enn det som stoffet gir alene.

 

Avgassing er avhengig av forhold i materialet og i de nære omgivelsene der materialenes  bindingsevne, kjemiske interaksjoner, temperatur, luftfuktighet, ventilasjon og andre kilder til stoffet er av stor betydning.

 

VOC (OCIA) kan analyseres men dette er besværlig og relativt kostbart. Slik måling er ofte lite hensiktsmessig men kan være nødvendig i noen tilfeller (se under Tiltak).

 

Helseskadelig?

Man vet altfor lite om helseeffektene av VOC/OCIA enkeltvis og i ulike kombinasjoner og konsentrasjoner. Hodedpine er en hyppig plage i dårlig inneklima og viser at personen (din kone) er sårbar for de aktuelle forurensningene i luften. Barn er alltid å betrakte som sårbare i denne sammenhengen og i stor grad hvis det foreligger astma eller arvelig risiko for det.

 

Tiltak?

Firma XXX burde nytte anledningen til å få undersøkt avgassingen med analyse av VOC.

Det er ikke mulig å forutsi hvor lenge avgassingen vil vare, men det er sannsynlig at det vil ta flere år.

Ingen vaske- eller rensemidler vil hjelpe noe særlig.

 

Det må frarådes sterkt å forsøke ”luktbehandling” med ozon eller tilsvarende oksidering.Ozon og andre oksidanter sammen med noen VOC (som finnes i furutre)danner reaktive (helseskadelige) ultrafine partikler (NB Ultrafine partikler kan trenge helt inn i blodstrømmen vår).

 

Det er mulig, (men ikke helt sikkert!) at nitid overmaling med flere strøk av diffusjonstett maling eller lakk kan sperre for avgassing til inneluften. Om det er effektivt, vil det være nødvendig med godt vedlikehold av en slik diffusjonssperre for å unngå at den svekkes med slitasje. I motsatt fall kan avgassing slippe gjennom etter noen år.

 

Det er ikke sikkert at normal drift av balansert ventilasjon vil hjelpe godt nok.

Fjerning av alt som er innsatt med tresåpen er nok det sikreste.

 

Økonomisk ansvar?

Nødvendige tiltak kan bli kostbare. Det kan være at du bør ha assistanse av en advokat i forhold til leverandøren. Ut fra tidligere henvendelser om tresåpe antar jeg at leverandøren er kjent med problemstillingen.

Hvis du har villaforsikring, bør du ta dette opp med forsikringsselskapet.  Her er problemstillingen ganske lik det som er omtalt i boken:

Forsikring og skadesanering etter fukt-, brann- og/eller røykskader i bolighus for sårbare beboere; juridiske, bygningstekniske og helseorienterte aspekter”.

 

Forsikringsselskapet vil nok vurdere regress fra leverandøren. 

 

Kanskje du også bør kontakte Huseiernes Landsforbund?

 

PS; Denne korrespondansen setter jeg (anonymisert) inn i nettsiden, kanskje også i www.inneklima.com for å spre aktuell kunnskap.

Jeg regner med at du tar kopi til bruk i saken din. 


PS 11.november 2006: Vi  har fått informasjon som tyder på at innsenderens opplevelser etter bruk av tresåpe er eksepsjonell og neppe skyldes tresåpen som sådan, men kan skyldes spesielle forhold i boligen eller en ganske sjelden reaksjonstendens hos den som fikk plager. Se dokumentet Mer om tresåpe (kommer om noen dager)

 

(Oppdatert 19. oktober og 11. november 2006)

 

 

Til toppen