NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Babyværelset
 

Barneværelset for nyfødte og spedbarn

 

I en norsk undersøkelse der barns boligmiljø ble undersøkt, fant forskerne at barneværelset ofte var det som hadde aller verst inneklima. [1] ).Det var særlig dårlig tilrettelagt for renhold, luftskiftet var for dårlig og spesielt om natten, barna var utsatt for for mange flyktige kjemiske stoffer, og det var for gode vekstforhold for husstøvmidd. Rutinene for å beskytte barna mot passiv tobakksrøyking var også for dårlige.

 

Dette var jo ikke fordi foreldrene ikke brød seg, men fordi de manglet kunnskap om dette. Mange foreldre har nok behov for noen råd og kommentarer om barneværelset.

Her kommer de!

Les også om Barneværelset for større barn.

I tillegg kan det være lurt å vurdere barneværelset spesielt med Kvalifisert skjønn metoden.

Se også Kunnskap og praktiske råd

 

 

Rom for barn som ventes, og for nyfødte

De som venter et nytt lite barn må forberede den nyfødtes nærmiljø godt og i god tid før fødselen. Det er ikke for tidlig å starte omtrent på tiden for ultralydsundersøkelsen eller i løpet av måneden etterpå. Om den nyfødte ikke får eget rom, men skal ligge i foreldresoveværelset eller i et barneværelse sammen med søsken, gjelder de somme forholdsreglene der som omtales her. Med andre ord, uansett hvilket rom den nyfødte skal ligge i, skal det rommet oppfattes som og behandles som ”babyrommet”, for akkurat nå må det tas hensyn til den mest sårbare, den nyfødte!

Babyrommet bør gjøres helt klart helst to-tre måneder og senest en måned før barnet kommer til verden.

Der oppussing og malingsarbeid ikke er ferdig i god tid før fødselen, bør det umiddelbart opphøre og utsettes når fødselen forberedes eller begynner. Isteden må det gjennomføres grundig rundvask (se nedenfor)

 

 Rommet  som babyen ligger i bør være så renholdsvennlig som mulig med minst mulig støvsamlende flater og lister, med vaskbare vegger og hyller,  ingen unødvendige  støvsamlende møbler og tekstiler og   heller ikke støvsamlende ”babyleker”. Lekebamser og lignende bør være vaskbare, nyvasket og godt luftet. Blomster settes i andre rom. Råd om allergivennlige planter finner du i boken Gode råd er grønne.

 

Gulv – gjerne lakkert eller malt tregulv. Helst ikke vinyl- eller linoleum. Absolutt ikke teppegulv, men gjerne vaskbare små tepper eller et ekstra babyteppe eller to til å legge på gulvet.

 

Maling

 

Hvis det skal males, kan barnerommet males med nye typer (”annen generasjons”) vannbasert maling fra en anerkjent produsent. Sengen males med en halvblank eller blank olje- eller alkydmaling som gir overflate som er lett å rengjøre Malingen Sens anbefales. Den er utviklet av Jotun i samarbeid med NAAF. Naturmaling har neppe noe for seg her.

Under og etter malingen bør det være god gjennomlufting (gjennomtrekk eller balansert ventilasjon i maksimal hastighet) samtidig som en forsøker å holde temperaturen i rommet høy (vel 20o - 25oC hvis mulig).  Oppretthold så god gjennomlufting i en måned eller to, - altså er det best å gjøre dette sommerstid!

 

Vanlig praksis er dessverre at pappa pusser opp rommet og maler sengen mens moren er på fødeklinikken. Det er forkastelig. Da risikerer den nyfødte å bli utsatt for en masse luftforurensninger. Selv de beste malinger kan avgasse i lang tid etter at de blir påført. Da er det bedre å la være å male, og heller bare satse på grundig rengjøring. For all del, det skal ikke klattmales etter at babyen er kommet! 

 

Babyseng, sengetøy og madrass:

Babyen skal ha sin egen seng.  Barnesengen bør ha sengebunn av tre med luftåpning mellom bordene og ikke sponplate. Det beste er å kjøpe ny madrass til babyen. Hvis madrassen arves, må den bankes og støvsuges grundig. Ny madrass må pakkes ut av plast og luftes godt i et par uker før den tas i bruk.

Bruk dyner/puter som kan vaskes. Ull (sauskinn) i babysengen anbefales ikke. Tekstilene bør vaskes før bruk.

Når sengetøy arves må dette vaskes/renses og luftes godt og i god tid (min. to uker).  Lufting må foregå ute for å kvitte seg med gammel lukt og kjemikalier. Lukt på det! Lukter det ikke friskt av sengetøyet, må du fortsette å lufte det. Dette gjelder både madrasser og dyner. Bruk minst mulig parfymerte og sterkt luktende vaskemidler, og skyll ekstyra godt med rent vann før tøyet tørkes.

 

Kjemikalier

Unngå best mulig kilder for kjemiske forurensninger, inkl. matos, rengjøringsmidler, parfyme, røkelse, kremer og annen kosmetikk. Alt nyinnkjøpt, skal umiddelbart pakkes ut av plast utenfor babyværelset , luftes og oppbevares best mulig støvfritt.  

Lukt på nye produkter. Lukter det sterkt eller tydelig ”av noe kjemisk”, bør det ikke tas inn i babyværelset.  Ved uforutsette forurensinger (for eksempel fra parfymerte gjester) skal det luftes ut snarest mulig.

 

Ventilasjon/lufting

 

Babyen bør ikke ligge i dårlig luftskifte, men heller ikke i trekk. Sørg for at det blir rikelig og godt luftskifte selv om vinduet må holdes lukket. Lufteventiler og – spalter holdes åpne og skal ikke dekkes til av gardiner og rullegardiner, men trekk må unngås. Prøv ut de mulighetene som finnes for rommet. Er det for dårlig luftskifte eller det blir trekkfullt, bør muligheter for bedre luftskifte vurderes (enda en grunn for å begynne tidlig!)

 

La barnet få tilgang til hele romluften (ikke la det være helt innelukket  i ”himmelseng”). Hvis babyen deler rom med andre, må det sørges for tilstrekkelig luftskifte. Der det ikke er balansert ventilasjon, må man kanskje ha åpen dør til andre rom og åpne og utildekkede ventiler. Dugger det på vinduet i den kalde ¨årstid, er dette tegn på dårlig luftskifte. Babyrommet bør gjennomluftes minst. et par ganger om dagen. Kontroller gjerne hvordan babyen har det, ved å gå fra et rom med frisk luft (åpent vindu eller god ventilasjon) til babyens rom. Luften bør føles frisk, men ikke kald når du kommer inn i babyens rom.

 

Temperatur/ oppvarming

Det er best med en romtemperatur omkring  20 grader C. Kontroller at barnet ikke har det for varmt ved ¨å føle med hånden under dynen. Når barnet kommer i krabbestadiet, skal det ikke ligge eller være på kalde gulv. Bruk evt. ekstra babytepper.

Varmekilden må ikke ha glovarm overflate både på grunn av barnet og ”brent - støv - effekten”. Varmekilden må kunne rengjøres lett, og må rengjøres grundig før varmen settes på om høsten.

Alle stikkontakter må ha barnesikring. Det må ikke finnes løse elektriske ledninger.

 

Renhold:

Prøv å gjøre rommet så renholdsvennlig som mulig. Bruk en god støvsuger med hepa-filter eller sentralstøvsuger. Foreta kort gjennomlufting etter all støvsuging.

Babyværelset rundvaskes i god tid før fødsel. Gjennomfør så godt renhold som mulig 2 ganger i uken. Bruk gjerne mopp og fiberkluter, evt. fuktet med rent vann og minst mulig kjemikalier. Vær særlig oppmerksom på og fjern støv oppå skap og andre høye flater. Rengjøringsmidler er nødvendig bare på gjenstridige flekker.

 

Fukt

Eventuelle fuktskader må utbedres umiddelbart. Tørking av tøy inne bør gjøres med forsiktighet og bare i godt ventilerte rom. 

 

Radon

Sjekk om det er risiko for radon i huset! Gjennomfør evt. nødvendige mottiltak.

 

Tobakksrøyk

Mor skal ikke røyke eller utsettes for passiv tobakksrøyking, og dette må alle påasse på helt under svangerskap og amming. Babyen må forskånes for allslags forurensning fra tobakksrøyking. Ikke røyk inne,for røykepartiklene spres i huset og også til babyværelset.

 

Dyr og fugler

Skal ikke ha adgang til soverommet/babyrommet

 

Pollen

Unngå gjerne lufting i den verste pollentiden på dagen.

 

Smitterisiko?

Barn eller voksne med forkjølelse eller andre smittsomme luftveissykdommer skal ikke komme nær babyen eller inn på babyværelset. Dette gjelder ikke mor og far, men de må utvise særlig varsomhet og ekstra god hygiene. 


[1] HILS-prosjektet (Helse og Inneklima i Landsomfattende Samarbeid): Aas K mfl (1995):  Barns innemiljø. En undersøkelse av norske boliger. Tidsskr Nor Lægeforening 115: 2048-51.

[2] De Boer R (2002): Allergens, Der p 1, Der f 1, Fell d 1 and Can f 1, in newly bought matresses for infants. Clin Exp Allergy 32: 1602-5

 

 

Kjell Aas©

 

(sist oppdatert 27.januar 2011)

 

   Til toppen