NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Kritikk av denne nettsiden
 

 

Bastante utsagn om elektromagnetisme !?

 

Redaktøren har mottatt en sterkt kritisk kommentar til teksten om elektromagnetisme i dokumentet Lys, stråling og helse. Kritikken og svaret kan være av interesse for nettsidens besøkere og settes derfor inn her.

 

Jeg vil bare si at jeg syns det er trist å finne en internettside med så mange bastante ekspertuttalelser. Det er dessverre typisk norsk å være skråsikker og bastant, helt til man oppdager at man tar feil.

Hadde det ikke vært mye bedre å være litt mer ydmyk? Når tusenvis av mennesker sier at de blir negativt påvirket av for eksempel elektromagnetiske stråler, enten det er fra mobiltelefon, høyspentledninger eller dataskjerm, velger man å heller stole på den lille forskning som er gjort på området.

Man klarer til og med å forklare fenomenet med at det handler om støv.

 

Hadde det ikke vært mye bedre å undre seg over alle tilfellene hvor elektromagnetisk stråling har negativ og noen ganger katastrofal påvirkning på folk, og heller skrive at her trengs det mer forskning!

 

Det er trist å tenke på alle foreldre og barn som på bakgrunn av denne siden nå slår fra seg tanken på at det nettopp kan være elektromagnetisk stråling som plager dem, spesielt barna som er så hypersensitive.”

 

SVAR

 

Nettsiden må holde seg til forskningsresultater.

Men det står jo også i bl.a. dokumentet om elektromagnetisme og el-intoleranse

 

"Det er klart at når så mange hevder å bli syke av noe bestemt (her el-intoleranse), så må problemet tas på alvor! Det finnes dog ingen forskning som peker på annen behandling enn å unngå de sykdomsutløsende kildene".  

 

Det er bare i forbindelse med  plager ved skjermarbeid at det pekes på støv som årsak  - noe som er vist ved forskning. 

 

Skråsikker påstand?: "Dette er iallfall ikke allergi!" - nei for allergi er forskningsmessig definert som en immunologisk reaksjon og meget grundig utforsket, mens det her er tale om ikke-immunologisk intoleranse med ukjente mekanismer - (og med en del myter: Tusenvis av mennesker er blitt fortalt at "plagene skyldes magnetisme fra vannårer under sengen!").

 

Det fremgår av tekstene på nettsidene (og i lenker) at det er behov for mer forskning - men det høres jo ut som du avviser den forskningen som er gjennomført?!

 

Jeg fastholder som uttrykt i nettsidene: "Dette er et meget vanskelig felt" og henviser der til Statens strålevern for videre informasjon.

 

Ellers har jeg jo også kort nevnt denne problematikken i forbindelse med registrering av miljøhemming - se om det her, og prøver å følge med i relevant forskning også på dette området. Så hvis du selv kommer over noen seriøs forskningsreferanse, vil jeg sette pris på informasjon om det - uansett om den forskningen passer med dine erfaringer og meninger eller ikke! 

 

PS (Tilføyelse senere): Redaktøren setter pris på alle tilbakemeldinger!

 

(Sist oppdatert 11. november 2007)

 

   Til toppen