NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  NFBIB leder om tiltak i skoler
  Er det lettest å bryte politiske løfter til barn og unge?
  Råttent inneklima på Selje skule
  Lærere: stump røyken!
  6 av 10 skoler får stryk
  Støy stopper ny skole
  Skoleluft. Protestbrev til Helsedep.
  Kalde klasserom
  Spesielt for foreldre
  Krav til barnas arbeidsmiljø
  Generell skolelitteratur
  Viktig lesestoff. Innemiljø i skoler
  Spørsmål og svar (Skole)
  Presseklipp om skoler
  KSM SKOLE. Kartlegning av innemiljø
  KSM pkt 2,Persontetthet i barnehage og skole.
  KSM skole 15: ENØK og HENØK
  KSM skole 16: Annet. Tilrettelegging
  KSM skole 14: Belysning
  KSM skole 13: Akustikk og støy
  KSM skole 12: Byggets historie / fukt?
  KSM skole 11. Allergener / dyrestøv
  KSM skole 10: Ventilasjon
  KSM skole9: Renhold
  KSM 8: Lodden- og hyllefaktor
  KSM skole 7:Lukter
  KSM skole 6: Fukt
  KSM skole: 5. Temperatur
  KSM SKOLE 4: Vanlige forurensninger
  KSM SKOLE: 3. Spesielle forurensninger
  KSM SKOLE: 2. Persontetthet. Antall elever i rommet
  KSM SKOLE: 1. Uteluft og luftinntak
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
KSM pkt 2,Persontetthet i barnehage og skole.

Antall barn  i et rom bør ikke overstige rommets kapasitet som er avhengig av rommets volum og ventilasjon. Her er en veiledning for vurdering av persontettheten i rommet.


Les mer

KSM skole 15: ENØK og HENØK

Energiøkonomisering (ENØK) er viktig, men hensyn til helse må veie tyngst, dvs Helse foran ENØK = HENØK


Les mer

KSM skole 16: Annet. Tilrettelegging

Her vurderes det mekaniske miljøet med tilgjengelighet for funksjonshemmede og psykososiale og estetiske forhold.


Les mer

KSM skole 14: Belysning

Riktig lys er viktig både for helse (syn, hodepine) og trivsel. Dagslys er en viktig del av dette når det er lyst ute.

 


Les mer

KSM skole 13: Akustikk og støy

Akustikken må være god og støy redusetres best mulig for å gi en god situasjon for læring. Særlige hensyn må tas for elever med hørselshemming, men uten at det går ut over elever med miljøhemming. 


Les mer

KSM skole 12: Byggets historie / fukt?

Det kan ha skjedd mye med bygningen helt fra begynnelsen, og noe av det kan fortsatt virke på inneklimaet, slik som for eksempel fukt.


Les mer

KSM skole 11. Allergener / dyrestøv

Alle skoler har elever med allergier eller astma. Det er miljøhemminger som skolen har plikt til å ta hensyn til.


Les mer

KSM skole 10: Ventilasjon

I skoler med vanlig antall elever i klasserommene er det vanligvis ikke mulig å få tilstrekkelig frisklufttilførsel uten spesielle ventilasjonsanlegg.

 

Angi skjønn for luftskifte i forhold til belastningen for oppholdsrom som er i bruk på dagtid.

Det er mange forskjellige forhold som bidrar til ventilasjonens kvaliteter, og du kan bruke flere forskjellige vurderingsmåter - og aller helst i kombinasjon.


Les mer

KSM skole9: Renhold

Skår er sum av skårene for hovedrengjøring, daglig/ukentlig rengjøring, rengjøring av høye flater og "svigermorprøven" (A+B+C+D) dividert med 4.


Les mer

KSM 8: Lodden- og hyllefaktor

Her vurderer du om det er mye tekstiler som har lett for å fange opp og avgi støv, og om det er mange vannrette flater utenom gulv og bord / pult der støv har lett for å legge seg uten at det er lett tilgjengelig for rengjøring.


Les mer

KSM skole 7:Lukter

Lukt vurderes av person(er) med normal luktesans, ikke forkjølet, ikke høysnue e.l. (røykere er vanligvis ikke brukbare til dette). Han/hun må komme fra område med frisk luft.


Les mer

KSM skole 6: Fukt

Fuktskader inne kommer som nr 2 av innemiljøets verstinger, nest etter tobakksrøyk. Det er ikke vannet som vann som gir helseskade, men fukt i materialene gir grunnlag for vekst av mikroorganismer der muggsopper dominerer.Luftfuktigheten inne avhenger i høy grad av luftfuktigheten utendørs i tillegg til det som kommer i tillegg  inne i forhold til ventilasjonsforhold, temperatur mm.


Les mer

KSM skole: 5. Temperatur

Innetemperaturen er i høy grad avhengig av utetemperaturen i tillegg til oppvarming  innendørs. Den vurderes derfor bare i "fyringssesongen".

Foretas vurdering til andre tider på året, må KSM bygge på målinger foretatt i fyringssesongen. Spør brukere og driftsansvarlig om evt trekk og temperaturforholdene gjennom skoletiden for henholdsvis høst, vinter, vår og sommer.

 

Temperatur måles fortrinnsvis med maks - min. termometer, evt med hurtig avlesbart digitalt termometer brukt på "kritiske steder" eller kontinuerlig med kalibrert datalogger.


Les mer

KSM SKOLE 4: Vanlige forurensninger

I et skolebygg og ulike klasserom kan inneluften bli forurenset fra mange kilder. De opptrer i gassform (fri kjemi) og i og på svevestøv.


Les mer

KSM SKOLE: 3. Spesielle forurensninger

Noen spesielle forurensninger i inneluften kan være spesielt skadelige. Hit hører tobakksrøyk (ETS, passiv røyking), radongasser og asbeststøv.


Les mer

KSM SKOLE: 2. Persontetthet. Antall elever i rommet

Antall elever i klasserommet bør ikke overstige rommets kapasitet, og  er avhengig av rommets volum og ventilasjon. KSM SKOLE har veiledning for vurdering av persontettheten i rommet.


Les mer

KSM SKOLE: 1. Uteluft og luftinntak

KSM skole: 1. Uteluft ved luftinntak:

Hvor forurenset er uteluften på de stedene luften trekkes inn i bygget/rommet? Angi skjønn fra 1- 4. Veiledning for vurderingen.


Les mer