NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  NFBIB leder om tiltak i skoler
  Er det lettest å bryte politiske løfter til barn og unge?
  Råttent inneklima på Selje skule
  Lærere: stump røyken!
  6 av 10 skoler får stryk
  Støy stopper ny skole
  Skoleluft. Protestbrev til Helsedep.
  Kalde klasserom
  Spesielt for foreldre
  Krav til barnas arbeidsmiljø
  Generell skolelitteratur
  Viktig lesestoff. Innemiljø i skoler
  Spørsmål og svar (Skole)
  Presseklipp om skoler
  Nå skal elevenes skolemiljø sikres!
  Skoler vil ha dårlig inneklima i minst 20 år
  Elevenes egeninnsats
  Atter en muggsoppskole
  Helseministeren klargjør! CO2 normen står ved makt!
  Lisa gikk til skolen. (Presseklipp)
  Pressemelding fra NFBIB om skoler 08.11.02
  KSM SKOLE. Kartlegning av innemiljø
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Nå skal elevenes skolemiljø sikres!

Regjeringen har sendt brev til alle landets kommuner og fylker der de påpeker skoleiers plikt å sørge for at skolene skal ha et innemiljø som kan godkjennes i forhold til gjeldende forskrifter. Nå pålegges kommuner og fylker å få godkjente forhold for elevne. Dette skjer etter at en ny undersøkelse har vist at nær 50% av skolenhe ennå ikke har oppnådd godkjenning. Det er sendt ut en pressemelding om dette. Nå kan vi i NFBIB og Barneombudet samt elevorganisasjonen sammen juble litt : Endelig skjer det et fremskritt i noe vi har jobbet med sammen i flere år. 


Les mer

Skoler vil ha dårlig inneklima i minst 20 år

Presseklipp (Norsk VVS nr 8, 2007, s 12-14:Flere generasjoner må vokse opp før norske skolers inneklima er utbedret. Kommunenes etterslep på vedlikehold vokser for hvert år. Kommunenes Sentralforbunjd mener det  vil ta minst 20 år å løse oppgavene – om det i det hele tatt er mulig."

Dette sier direktør Bjørn Gudbjørnsrud i Kommuenenes Sentralforbund (KS) i et intervju


Les mer

Elevenes egeninnsats

Elevene kan gjøre mye selv for å få et godt inneklima på skolen. 6A ved Østre Halsen skole målte temperaturen i sitt eget klasserom i tre uker for å holde oppsyn med sitt eget inneklima og


Les mer

Atter en muggsoppskole

Haukeland skole i Bergen  har problemer med muggsopp som gir hodepine, tretthet og konsentrasjonsvansker.Soppundersøkelsen viser sjelden inneklimasopp.


Les mer

Helseministeren klargjør! CO2 normen står ved makt!

Debatten om grenseverdien for  CO2 på 1000 ppm i klasserom og barnehager har fått en klargjørende avslutning gjennbom et skriv fra Helsedepartementet 


Les mer

Lisa gikk til skolen. (Presseklipp)

En leder i Norsk VVS nr 8, 2002 går hardt ut mot de dårlige fysiske forholdene barn møter i mange skoler


Les mer

Pressemelding fra NFBIB om skoler 08.11.02

Les mer