NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  BARNEHAGESERIE
  Barnehageserien
  Radon i barnehagen?
  Godt innemiljø for barn
  Barnehageboken 2008.
  Barnehagearkitektur
  Helse-miljø-trivsel i barnehager. Brosjyre.
  Godkjenning av barnehager
  Allergi mot dyr -i barnehage og skole
  Kravspesifikasjoner for barnehagebygg
  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i barnehager
  Mat i barnehagen
  Renhold og rengjøring
  Naturbarnehage
  Lek og fysisk aktivitet
  Materialer for barna
  Uteområdet for barnehagen (sjekkliste)
  Godt innemiljø i barnehagen (sjekkliste)
  Klager (saksgang)
  Lover, forskrifter, veiledninger mv
  Kartlegging av innemiljøet i barnehagen med KSM
  Rammeplan for barnehager
  Barnehagen og infeksjoner
  Utfordringer i barnehagen - og noen sviktområder
  Trygg barnehage
  KSM barnehage. Kartlegning av innemiljøet
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Kravspesifikasjoner for barnehagebygg
 

Nyhetsbrev: Nytt nettsted for barnehageaktører

 

(Husbanken. ÅRGANG 2 UKE 12 2006)

Larvik kommune og SINTEF Byggforsk har gjennomført  et prosjektsamarbeid med støtte fra Husbanken og utarbeidet et nettbasert verktøy som vil være et hjelpemiddel ved bygging og rehabilitering av barnehager.

 

Miljøside for barnehager.

Verktøyet finner du pånettstedet www.aktivhms.no

Verktøyet er et praktisk hjelpemiddel for både eiere og ledere av barnehager, samt foresatte og ansatte ved planlegging av større og mindre byggeprosjekt.

Nettstedet er delt inn i ulike temaer hvor du kan hente opplysninger innenfor inne- og utemiljø, energibruk, drift, vedlikehold og HMS.

Nettstedet gir også råd og veiledning til selve byggeprosessen. Du kan finne skjematisk oppstilling av de ulike fasene i en byggeprosess, samt detaljerte beskrivelser av hver fase og hvilke aktører som bør involveres i en byggeprosess. Itillegg finner du enrekke linker til relevant lovverk og litteratur.

 

(Sist oppdatert 23. mars 2006 ,KA)

 

Til toppen