NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Barnehage
  BARNEHAGESERIE
  Barnehageserien
  Radon i barnehagen?
  Godt innemiljø for barn
  Barnehageboken 2008.
  Barnehagearkitektur
  Helse-miljø-trivsel i barnehager. Brosjyre.
  Godkjenning av barnehager
  Allergi mot dyr -i barnehage og skole
  Kravspesifikasjoner for barnehagebygg
  Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i barnehager
  Mat i barnehagen
  Renhold og rengjøring
  Naturbarnehage
  Lek og fysisk aktivitet
  Materialer for barna
  Uteområdet for barnehagen (sjekkliste)
  Godt innemiljø i barnehagen (sjekkliste)
  Klager (saksgang)
  Lover, forskrifter, veiledninger mv
  Kartlegging av innemiljøet i barnehagen med KSM
  Rammeplan for barnehager
  Barnehagen og infeksjoner
  Utfordringer i barnehagen - og noen sviktområder
  Trygg barnehage
  KSM barnehage. Kartlegning av innemiljøet
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Naturbarnehage
 

Barnehage i naturen

Det er herlig å oppleve naturbarnehager i funksjon. De gledesfylte aktivitetene i skog og mark og alle de små og store oppdagelsene som barna gjør der, skaper nok mange naturelskere for fremtiden. Naturelskere og mennesker som har oppdaget de fine sanseinntrykket en kan få fra naturen, får en sikkerhetsventil for livskvalitet selv om mye annet skulle gå galt i livet. Oversikt over mange slike barnehager finner du i Naturbarnehagenettet, og et inntrykk av aktivitetene i en slik barnehage kan du få ved å besøke Solheim naturbarnehages nettside.

Dessverre fungerer ikke disse lenkene for tiden (desember 2006).

 

 

 

Passer det ved allergi?

Slike naturbarnehager kan være et godt tilbud også for noen barn med allergier eller astma, men er nesten utenkelige og må frarådes for andre. Det avhenger av typen og styrken av allergier og annen overfølsomhet, og det avhenger av hvordan aktivitetene og miljøene tilrettelegges i barnehagen.

 

Det må være en forutsetning at barn i naturbarnehagen kan delta i alle aktuelle aktiviteter. Kan de ikke være med på alt, skal de ikke gå i den barnehagen.

 

Ikke ved allergi mot dyr eller pollen

Ved atopisk allergi er det aller mest naturen som gir reaksjoner. Når alt kommer til alt, passer derfor naturbarnehager bare for relativt få barn med allergiske plager.

Det er vanlig i slike barnehager at barna av og til får kontakt med dyr ved besøk på gårdsbruk og  at de får ri osv. Noen naturbarnehager lar også ungene stelle smådyr som kaniner og marssvin. Dette er helt forkastelig for barn med allergi for dyr og / eller stor risiko for å utvikle slik allergi.

 

Hest og bjørk

(Foto: K. Aas©)

 

For mange barn slår pollenallergi til ganske tidlig. Da kan uteliv bli uutholdelig, smertefullt og sykdomsfremkallende på dager med mye pollen i luften, og det vil forverres med slik fysisk aktivitet som er vanlig i naturbarnehager.  Heller ikke slike barn bør gå i naturbarnehage.

Allergi mot muggsopper opptrer sjelden hos barnehagebarn, men har uhellet vært ute med dette, må lek og aktiviteter i skog med råtnende løv og mye muggsopper i luften unngås.

 

Passer det for barn med astma?

Noen barn har astma uten at det er funnet noen allergisk årsak. De viktigste årsakene er luftveisinfeksjoner. Risikoen for å bli mye smittet er mindre i naturbarnehager enn i barnehager der barna er tettere innpå hverandre innendørs. 

 

Ved astma er luftveiene vanligvis hyperreaktive (overirritable). Da kan sykdommen slå ut i kaldt vær. Det kan motvirkes for de fleste med bruk av Jonasmaske og fornuftige overganger mellom temperatursonene. Hvis personalet kan garantere kontroll over dette, kan disse barna kanskje gå i naturbarnehage. 

Samtidig må en vurdere hva disse barna tåler av anstrengelse.  De aller fleste av dem får astmasymptomer med tung pust og hoste ved fysiske anstrengelser. Det er avhengig av kondisjonen, så tiltak som trener opp kondisjonen er fine. Det krever imidlertid bevisst og systematisk opptrening, ofte kombinert med bruk av forebyggende medisiner - og med umiddelbare behandlingsmuligheter ("åpnermedisin") hvis barnet får astmapust.  Dette er et krav for at slike barn skal gå i naturbarnehagen. 

 

Før foreldre tar standpunkt til om de vil søke barna sine inn i naturbarnehage, bør de orientere seg godt om barnehagens tilbud og ulike aktiviteter sett i lyts av barnets behov og muligheter.

 

 

Kjell Aas©

(Sist oppdatert 20. mai 2004)

 

  Til toppen