NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Boligserie
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Boligserie
  Godt innemiljø for barn
  Kunnskap og praktiske råd om inneklima
  Konveksjonsovner
  Radon i området. Hva med oss?
  Luftrenser ved luft-til-luft varmepumpe?
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Allergi, astma - og dyr hjemme
  Insekter i boligen 1
  Insekter i boligen 2
  Radon
  Fjern muggsopper!
  Påvis muggsopper
  Påvis fukt
  Malingtyper
  Maling og helse
  Planter inne og ute
  Oppvarming
  Temperatur. KSM pkt 5
  Undersøkelse og målinger av inneklimaet
  Renhold
  Varmepumper og energisparing
  Støv og svevestøv
  Ventilasjonstyper (Boligserie)
  Spesielt uønskede forurensninger inne
  Vanlige forurensninger inne (Boligserie)
  Normer og grenseverdier
  Babyværelset
  Barneværelset
  Valg av bolig
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Trygg og trivelig bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet. KSM pkt 6
  Temperatur KSM pkt 5 bolig
  Lukter.KSM pkt 7
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme med KSM
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Konveksjonsovner
 

Hei! Jeg er elektriker og har bygget en bolig med det jeg selv og familien opplever som veldig godt inneklima med godt kontrollert balansert ventilasjon med varmegjenvinner og noen få elektriske panelovner. Denne nettsiden din har vært til god hjelp for å finne frem til de beste løsningene. Men det forbauser meg at inneklimaeksperter advarer mot konveksjonsovner . Det advares dels mot prinsippet å bruke varmluft og dels mot brenning av støv.

Vi har tre konveksjonsovner av den moderne sorten under store vinduer. De virker både med behagelig strålevarme og konveksjon.

Jeg har sjekket luftstrømmene fra dem. Det er beskjedne greier, og mindre enn det som blåser / siver ut fra ventilene i ventilasjonssystemet vårt som jo også leverer varm luft! Og det er jo helt bagatellmessig i forhold til den varmluftblåsingen som jeg merker hos venner som har luft-luft varmepumpe!

Dere anbefaler jo både balansert ventilasjon og varmepumpe – så den lille ”luftblåsingen” fra mine panelovner kan neppe være til skade. Også varmen fra lukkede ovner vil jo gi oppdrift av luften. Mange moderne vedovner og pelletkaminer bruker jo også konveksjon!

 

Da spørs det om det er brenning av støv som er det spesielt negative med mine konveksjonsovner. Det tviler jeg på, for jeg har skarp luktesans og har aldri merket antydning til den velkjente lukten, selv ikke ved første gangs bruk om høsten (med oppstart først etter at vi har rengjort den foran og bak som dere anbefaler).

 

Produsenten av moderne el-konveksjonsovner hevder jo også at de ikke brenner støv. At eldre modeller gjorde det, er det ikke tvil om. Den lukten har jeg kjent ofte.

Finnes det egentlig noen forskning som viser at moderne el- konveksjonsovner brenner støv? Som fagmann ville jeg så fall sette pris på å få lese de forskningstrapportene.

 

 

SVAR

Personlig kjenner jeg ikke til noen forskning mhp. brenning av støv fra de nyeste elektriske panelovner med konveksjon. Din beskrivelse virker betryggende, men her er det behov for kritisk undersøkelse.

Jeg har akkurat nå lagd et dokument om oppvarming,  og har der allerede skrevet om konveksjonsovner at en bør vente med å trekke bastante konklusjoner. Jeg har forelagt denne korrespondansen for dr. phil. Jan Vilhelm Bakke som har studert dette mer inngående enn jeg har. Også han er enig i at du har gode argumenter og fremholder at vi vet for lite om moderne konveksjonsovner. Det finnes slike som har relativt lav forbrenningstemperatur, god stråleevne og moderat luftstrøm. Tidligere forskning har vist at elektriske panelovner kan produsere ultrafine partikler og ha en sammenheng med utvikling og forverringen av astma, men det er stort behov for oppdatert forskning her i Norge.

Med den utvikling som skjer i konstruksjon av ovner av alle slag og i byggebransjen, er det på høy tid at myndighetene gjennom ENOVA stimulerer til og finansierer forskning (for å sitere Bakke): ”slik at vi kunne fremskaffe tilstrekkelig kunnskap til å rangere ulike oppvarmingssystemer både med hensyn til inneklima, helse, energi, miljøeffekter og økonomi.”

Se også Bakkes artikkel om Oppvarming, varmekilder og inneklima.pdf i Allergi i Praksis .

 

Du tar opp viktige spørsmål selv om du bare spør om brent støv etter å ha argumentert godt om luftstrømmene fra konveksjonsovnene sammenliknet med balansert ventilasjon og luft til luft varmepumper.

All brukbar ventilasjon og all oppvarming gir mer eller mindre luftstrømmer som vil bidra til at svevestøv med god flyteevne holder seg svevende i pustesonen. Brenning av støv (pyrolyse) fører til økt risiko for helseskader med svevestøv som pustes inn, kanskje forsterket av kjemiske gasser som produseres ved brenningen. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner og luft-til luft varmepumper brenner ikke støv, men kan gi til dels betydelige luftstrømmer.  De bør ikke blåse opp mye støv! Så det du skriver, peker på hvor viktig det er å se sammenhengen mellom valg av oppvarmingsmåter, ventilasjon og renhold! Du kan nok trygt beholde ditt oppvarmingssystem sammen med de andre tiltakene for et godt inneklima hjemme

.

(PS. Dette blir satt inn i nettsiden uten å nevne navn – Din e-post adresse fungerer ikke, så jeg håper du finner dette svaret her). 

 

Kjell Aas©

(Sist oppdatert 3. mars 2010)). 

  Til toppen