NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Boligserie
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Boligserie
  Godt innemiljø for barn
  Kunnskap og praktiske råd om inneklima
  Konveksjonsovner
  Radon i området. Hva med oss?
  Luftrenser ved luft-til-luft varmepumpe?
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Allergi, astma - og dyr hjemme
  Insekter i boligen 1
  Insekter i boligen 2
  Radon
  Fjern muggsopper!
  Påvis muggsopper
  Påvis fukt
  Malingtyper
  Maling og helse
  Planter inne og ute
  Oppvarming
  Temperatur. KSM pkt 5
  Undersøkelse og målinger av inneklimaet
  Renhold
  Varmepumper og energisparing
  Støv og svevestøv
  Ventilasjonstyper (Boligserie)
  Spesielt uønskede forurensninger inne
  Vanlige forurensninger inne (Boligserie)
  Normer og grenseverdier
  Babyværelset
  Barneværelset
  Valg av bolig
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Trygg og trivelig bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet. KSM pkt 6
  Temperatur KSM pkt 5 bolig
  Lukter.KSM pkt 7
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme med KSM
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Radon i området. Hva med oss?
 

Radon i familieboligen.

 (Spørsmål 13. februar 2008)

 

Hei! Vi er en familie med to voksne og 4 barn i alderen 6- 19 år. Vi er stort sett friske alle sammen, men har nå fått høre at det er mye radon i kommunen vår. Her har vi bodd i over 20 år, så vi kan  ha vært utsatt for radon hele den tiden. Vi vet at mye radon kan føre til lungekreft hos voksne og særlig hos røykere.  Heldigvis er det ingen av oss som røyker, men det hender en sjelden gang at gjester røyker inne hos oss. Men hva med barna og risiko for lungekreft?

 

SVAR:

(13. februar 2008)

 

Først og fremst bør dere få undersøkt om det kommer mye radon inn i huset. Ta kontakt med kommunens helsetjeneste og spør om å få adressen /telefonnr til nærmeste firma som er godkjent for radonmålinger. Firmaet sender deg noen små bokser som skal åpnes og plasseres i viktige  rom, først og fremst i 1. etasje og evt kjeller/kjellerstue. Der skal de stå i ca  2 måneder og så sendes til firmaet for analyse. Dette bør gjøres om vinteren, så du bør være rask nå.

Måleenheten er Bequerel (Bq). Om radonnivået er høyt (over 100 Bq/ m3 luft) klarer det seg med relativt enkle tiltak, men ved 200Bq/m3 luft må det gjennomføres ganske omfattende tiltak.

 

Det er flott at ingen av dere røyker, for både aktiv og passiv røyking øker risiko for lungekreft hos voksne.

Radonskadene skjer bare i lungene. Radondøtrene (som disse radioaktive gassene kalles) kommer ikke inn i oss gjennom huden. Det er ikke rapportert noen tilfeller av lungekreft på grunn av radon hos barn, men vi vet for lite om radonpåvirkning i luftveiene hos barn. Uvitenheten her taler for å beskytte barna mot høye nivåer av radon for sikkerhets skyld.

 

Jeg regner med at kommunen har målt radonnivåene i barnehager, skoler  og noen kommunale boliger.

 

 

 

Kjell Aas og MHA ©

 

©Sist oppdatertb 13. februar 2008)

  

 

Til toppen

 

 

 

 

fiogf49gjkf05