NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Boligserie
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Boligserie
  Godt innemiljø for barn
  Kunnskap og praktiske råd om inneklima
  Konveksjonsovner
  Radon i området. Hva med oss?
  Luftrenser ved luft-til-luft varmepumpe?
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Allergi, astma - og dyr hjemme
  Insekter i boligen 1
  Insekter i boligen 2
  Radon
  Fjern muggsopper!
  Påvis muggsopper
  Påvis fukt
  Malingtyper
  Maling og helse
  Planter inne og ute
  Oppvarming
  Temperatur. KSM pkt 5
  Undersøkelse og målinger av inneklimaet
  Renhold
  Varmepumper og energisparing
  Støv og svevestøv
  Ventilasjonstyper (Boligserie)
  Spesielt uønskede forurensninger inne
  Vanlige forurensninger inne (Boligserie)
  Normer og grenseverdier
  Babyværelset
  Barneværelset
  Valg av bolig
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Trygg og trivelig bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet. KSM pkt 6
  Temperatur KSM pkt 5 bolig
  Lukter.KSM pkt 7
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme med KSM
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Luftrenser ved luft-til-luft varmepumpe?
 

Luftrenser ved varmepumpestøv?

(Spørsmål 23. september 2007)

 

Vi bor i en 20 år gammelt enebolig av mur (Leca++). Etter all snakk om energisparing har vi montert luft- til – luft varmepumpe til en åpen del av huset med stort kjøkken med spisekrok og en stor stue som er vårt viktigste oppholdsrom med TV, musikkanlegg, rikholdig bokhylle, to sofaer og noen gode lenestoler. 

 

Varmpumpen suser litt for mye, men vi har vent oss til det, for det er tydelig at vi sparer strøm takket være den.

 

Verre er det at både min samboer og jeg og vår halvvoksne datter synes luften blir for tørr der, og begge damene nyser mye. Vi regner med at dette skyldes mer svevestøv på grunn av varmepumpeviften og tar sikte på å kjøpe en luftrenser.

Det averteres mange forskjellige som skal være gode. Hvilken bør vi velge? Hvor bør den stå?

 

SVAR

(24. september 2007)

 

Ja, det er grunn til å tro at det er for mye svevestøv i inneluften i det området. Det er et problem som følger mange luft-til-luft varmepumper. De er utstyrt med filter som skal fange opp støv. Kanskje det er noe feil i monteringen av dette? Hos dere kan det også tenkes at kjøkkenviften kommer i konkurranse om avtrekk. I første omgang kan det være best å ta opp problemet med den som leverte varmepumpen. 

 

Luftrenser?

Så er det spørsmål om bruk av luftrenser.

Du ber om å få anbefalt et bestemt merke, men det gjør aldri denne nettsiden. Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) anbefaler noen luftrensere men grunnlaget for slik anbefaling virker temmelig svakt. Man mangler vitenskapelig tilfredsstillende undersøkelser av dette. Slike undersøkelser er for ressurskrevende, se Noe nytt om luftrensere? 

I det nevnte dokumentet omtales nytten av luftrensere med tydelig skepsis. Du bør lese det!

 

Du beskriver et oppholdsrom med sannsynlig høy lodden- og hyllefaktor og rikelige kilder til støv og svevestøv. Da skal det ikke mye bevegelser til eller blåsing av varmluft fra varmpumpe TV og lignende før det kommer ekstra mye svevestøv som kan irritere hud og slimhinner.

 

Renholdet? Luftskiftet?

 

Først og fremst bør dere derfor vurdere om dere bør satse mer på godt og tidsmessig renhold.

Du skriver ikke noe om ventilasjonen i boligen, men beskrivelse tyder på at det er naturlig ventilasjon med for dårlig luftskifte. Det kan man gjøre mye med for å få det bedre!

 

Hvis du likevel overveier å anskaffe luftrenser (i tillegg til godt renhold og noe bedre gjennomlufting!), vil det kanskje bli nødvendig med minst tre slike for å få renset luften noe av betydning. De har begrenset rekkevidde i forhold til rommets størrelse.. For eksempel en i kjøkkenet med spisekrok og to på forskjellige steder i oppholdsrommet? Ikke vet jeg! - annet enn at det kan bli atskillig mer susing.

 

Tilføyelse i 2010:  Se luftrensere anno 2009-2010. Følg lenkene!

 

kjell Aas©

 

(opprinnelig oppdatert 24. september 2007)

Ny oppdatering 6. mars 2010).

 

    Til toppen