NFBIB
  Innemiljø og inneklima
  Fuktskade
  Forsikring og skadesanering
  NFBIB's FUKTPROSJEKT
  Helse og sykdom
  Ansvar, forvaltning
  Lover og forskrifter
  Materialvalg
  Aktuelt
  Presseklipp
  Forskningsnytt
  Lenker
  Bolig
  Boligserie
  Slurv på badet kan gi astma (Aftenposten Bolig 25. jan. 2003)
  Boligserie
  Godt innemiljø for barn
  Kunnskap og praktiske råd om inneklima
  Konveksjonsovner
  Radon i området. Hva med oss?
  Luftrenser ved luft-til-luft varmepumpe?
  Skal du pusse opp? Se god veileder!
  Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
  Allergi, astma - og dyr hjemme
  Insekter i boligen 1
  Insekter i boligen 2
  Radon
  Fjern muggsopper!
  Påvis muggsopper
  Påvis fukt
  Malingtyper
  Maling og helse
  Planter inne og ute
  Oppvarming
  Temperatur. KSM pkt 5
  Undersøkelse og målinger av inneklimaet
  Renhold
  Varmepumper og energisparing
  Støv og svevestøv
  Ventilasjonstyper (Boligserie)
  Spesielt uønskede forurensninger inne
  Vanlige forurensninger inne (Boligserie)
  Normer og grenseverdier
  Babyværelset
  Barneværelset
  Valg av bolig
  Radon - en snikende helsefare i mange boliger
  Trygg og trivelig bolig
  Fysisk tilrettelegging, orden, trivsel
  ENØK, HENØK: helseriktig energiøkonomisering
  Belysning. Lys
  Støy
  Byggets historie. Byggeprosess. Fuktskade?
  Allergenkilder inne
  Luftskifte. Ventilasjon
  Renhold og rengjøring
  Fukt og luftfuktighet. KSM pkt 6
  Temperatur KSM pkt 5 bolig
  Lukter.KSM pkt 7
  Vanlige forurensninger inne. KSM kartlegging
  Tettboddhet
  Uteluft og luftinntak
  Kartlegging av innemiljøet hjemme med KSM
  Godt innemiljø for barn
  Hvordan oppnå et godt inneklima?
  Barnehage
  Skoleserie
  Skole
  Spørsmål og svar
  MILJØHEMMING
  Sjekklister
    
 

   NFBIB
   Askeladdveien 11A
   2016 FROGNER

   e-post leder

   © bilder, illustr.

Counter
Om denne nettsiden og antall besøk

 
 
  system/design: RGK AS
Ultrafine, helseskadelige partikler i inneluft
 

Ultrafine partikler kan komme inn fra uteluften

 

En ny norsk undersøkelse omtalt på nettsiden til forskning.no har vist at innelufta i en leilighet ved en sterkt trafikkert gate var ”full av ultrafine partikler i svevestøvet. De klart største mengdene av disse partiklene ble registrert i rushtida.” 

 

Det dreier seg sannsynligvis om partikler fra dieseleksos. 

Partiklene fra dieseleksos er svært små; under ti tusendels millimeter i diameter. Så små partikler holder seg svevende mye lenger i luften enn andre partikler, og kan trenge dypt inn i oss når de pustes inn.  I luftveiene kan dieselpartiklene bidra til forverring av atopiske allergier og astma.

 

Fordi noen slike partikler er så små at de kommer inn i blodomløpet, kan de forverre både hjerte - og karsykdommer og påvirke immunforsvaret med allergiutvikling (sensibilisering) og induksjon av astma. Dette er sannsynligvis en viktig årsak både til økning av astmaforekomst og hyppigere sykehusinnleggelser av barn som bor i byer og byområder med mye luftforurensning fra motorisert trafikk

 

I tillegg til dieseleksos fra busser og biler for tungtransport synes det å være økning av denne forurensningen på grunn av flere dieseldrevne privatbiler.

For familier med helserisiko i forhold til dette er det viktig å unngå at inneklimaet skades av trafikkforurensninger.

 

Les mer om  Støv og svevestøv ,    og Allergiforebygging.

 

 

Kjell Aad ©

 

(Sist oppdatert 4. juli 2006)

 

   Til toppen